intTypePromotion=1
ADSENSE

Aerodynamic principles

Xem 1-9 trên 9 kết quả Aerodynamic principles
 • This study aims to evaluate the reduction of evaporation of Lake Nasser’s water caused by disconnecting (fully or partially) some of its secondary channels (khors). This evaluation integrates remote sensing, Geographic Information System (GIS) techniques, aerodynamic principles, and Landsat7 ETM+ images.

  pdf8p kethamoi1 20-11-2019 6 0   Download

 • Ebook The principles of flight for pilots: Part 1 present content the preliminaries; basic aerodynamic deþnitions; basic control; lift generation; level-flight aerodynamics; lift analysis; lift augmentation; thrust and power in level flight.

  pdf266p kethamoi6 01-07-2020 2 0   Download

 • Ebook The principles of flight for pilots: Part 2 present content static stability, stability, dynamic stability, manoeuvre aerodynamics, climb and descent aerodynamics, other aerodynamic considerations, high-speed flight; operational considerations.

  pdf241p kethamoi6 01-07-2020 3 0   Download

 • Ebook The principles of flight for pilots: Part 1 present content the preliminaries, basic principles, basic aerodynamic definitions; basic aerodynamics, basic control, lift generation, level-flight aerodynamic, lift analysis, lift augmentation.

  pdf240p kethamoi6 01-07-2020 1 0   Download

 • Ebook The principles of flight for pilots: Part 2 present content advanced control, stability, static stability, dynamic stability, manoeuvre aerodynamics, level-flight manoeuvres, climb and descent aerodynamics, other aerodynamic considerations, high-speed flight.

  pdf267p kethamoi6 01-07-2020 4 0   Download

 • Ebook "Understanding Flight (Second Edition)" present the content: principles of flight, wings, stability and control, airplane propulsion, high-speed flight, airplane performance, aerodynamic testing, helicopters and autogyro, structures, basic concepts, misapplication of Bernoulli’s principle.

  pdf314p kethamoi8 09-10-2020 19 0   Download

 • hơn so với một chiếc máy bay cánh cố định của tổng trọng lượng như nhau. Tất cả những yếu tố này ảnh hưởng đến thiết kế, mua lại, và chi phí hoạt động của máy bay trực thăng. Bên cạnh việc tạo ra tất cả thang máy thẳng đứng, rotor cũng là nguồn gốc chính của kiểm soát và đẩy cho máy bay trực thăng, trong khi các chức năng này được tách ra trên một máy bay cánh cố định.

  pdf10p myngoc2 04-10-2011 61 5   Download

 • Cuốn sách này là bản quyền. Theo ngoại lệ theo luật định và các quy định của thỏa thuận cấp phép tập thể có liên quan, không sao chép bất kỳ phần nào có thể diễn ra cụ thể mà không cần sự cho phép bằng văn bản của Cambridge University Press. Xuất bản lần đầu năm 2000 In tại Hoa Kỳ của Mỹ kiểu chữ Times Roman 10/12 pt. Một hệ thống L TEX 2ε

  pdf10p myngoc2 04-10-2011 48 2   Download

 • Ebook "Flight dynamics, simulation, and control for rigid and flexible aircraft: Part 1" present content introduction to flight vehicles; basic principles governing aerodynamic flows; mechanics of equilibrium flight; aircraft non-linear dynamics: equations of motion; small perturbations and the linearised, decoupled equations of motion; longitudinal and lateral linear stability and control; aircraft dynamic response: numerical simulation and non-linear phenomenon.

  pdf358p kethamoi6 01-07-2020 5 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Aerodynamic principles
p_strCode=aerodynamicprinciples

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2