Ajax scripts

Xem 1-20 trên 44 kết quả Ajax scripts
 • PHP được phát triển từ ngôn ngữ kịch bản (script) với mục đích xây dựng trang Web cá nhân (Personal Home Page). Sau đó đã được phát triển thành một ngôn ngữ hoàn chỉnh và được ưa chuộng trên toàn thế giới trong việc phát triển các ứng dụng Web based. PHP (PHP: Hypertext Perprocessor) là ngôn ngữ kịch bản lập trình phía máy chủ (server-side) phổ biến nhất thế giới.

  pdf101p kh4nh007 16-04-2011 236 126   Download

 • Fast, focused instruction for beginning Web developers W3Schools.com is the number one online education source for beginning Web developers. This attractive two-color book contains concise, highly focused tutorials in the proven W3Schools instructional format, with an easy-to-use reference of JavaScript Objects and the HTML DOM included. Novice developers will quickly learn to create interactive Web pages using the most popular Web scripting language.

  pdf267p ngochieu123 29-05-2012 217 101   Download

 • PHP được phát triển từ ngôn ngữ kịch bản (script) với mục đích xây dựng trang Web cá nhân (Personal Home Page). Sau đó đã được phát triển thành một ngôn ngữ hoàn chỉnh và được ưa chuộng trên toàn thế giới trong việc phát triển các ứng dụng Web based.

  pdf101p soicon824 19-04-2011 135 63   Download

 • This book is aimed at equipping you, the developer, to understand the technologies that are available to allow you to rapidly build secure, quality web experiences. Note that I use the term experiences and not applications or sites. That is because the user experience is the heart of the future Web.

  pdf397p tailieuvip13 20-07-2012 45 17   Download

 • AJAX Grid // clear any output that has already been generated ob_clean(); // output the error message $error_message = 'ERRNO: ' . $errNo . chr(10) . 'TEXT: ' . $errStr . chr(10) . 'LOCATION: ' . $errFile . ', line ' . $errLine; echo $error_message; // prevent processing any more PHP scripts exit; } ? 7. It's time for the client now. Start by creating index.html: AJAX Grid Now let's create the XSLT file named grid.xsl that will be used in the JavaScript code to generate the output: AJAX Grid...

  pdf10p yukogaru9 29-10-2010 67 16   Download

 • Working with technology is a funny thing in that every time you think you have it cornered . . . blam! Something pops out of nowhere that leaves you at once both bewildered and excited. Web development seems to be particularly prone to such surprises. For instance, early on, all we had to deal with was plain old HTML, which, aside from the never-ending table-wrangling, was easy enough. But soon, the simple web site began to morph into a complex web application, and accordingly, scripting languages such as PHP became requisite knowledge.

  pdf222p tailieuvip13 20-07-2012 54 16   Download

 • AJAX là thuật ngữ viết tắt của Asynchronous Javascript and XML . AJAX thông qua js để cung cấp một công nghệ phía client-script để gọi ngầm một lệnh background để phía server thực hiện và nhận thông tin trả về, update thông tin của trang nhanh mà không cần phải load lại cả trang, rất mất thời gian load lại những cái không cần update.

  ppt34p muathu_102 28-01-2013 238 16   Download

 • Working with technology is a funny thing in that every time you think you have it cornered . . . blam! Something pops out of nowhere that leaves you at once both bewildered and excited. Web development seems to be particularly prone to such surprises. For instance, early on, all we had to deal with was plain old HTML, which, aside from the never-ending table-wrangling, was easy enough. But soon, the simple web site began to morph into a complex web application, and accordingly, scripting languages such as PHP became requisite knowledge.

  pdf270p tailieuvip13 24-07-2012 50 12   Download

 • Bài 14: Đối tượng XMLHttpRequest - Remote Scripting - Giới thiệu Remote Scripting Về cơ bản, remote scripting là một loại lời gọi các thủ tục từ xa. Sự tương tác với server vẫn như các ứng dụng Web thông thường, nhưng không tái nạp (refresh) toàn bộ trang web. Chỉ với AJAX, mới có thể sử dụng công nghệ bất kỳ phía server để có thể nhận các request

  pdf3p tuannghia91 13-08-2010 63 8   Download

 • Bài 9: C Công nghệ trong AJA - Javasc t AX cript ipt n p năng, nó tươ đối giốn C. JavaS ơng ng Script được biết JavaScri là một ngôn ngữ lập trình đa n dưới dạn một ngôn ngữ có ki tự do, th ng n iểu hông dịch, n ngôn ngữ kị bản đa n ịch năng. à hông được khai báo cụ thể như st ụ tring, intege hay obje er, ect,

  pdf2p tuannghia91 13-08-2010 46 8   Download

 • Built-In and Custom Exception Types Các chương trước đã thảo luận về hai quan trọng ASP.NET AJAX JavaScript chức năng Lỗi mở rộng loại tên là tạo ra và popStackFrame. Chương này cho bạn thấy làm thế nào ASP.NET AJAX client-side script khuôn khổ sử dụng hai chức năng JavaScript để cung cấp cho bạn một tập hợp các loại ngoại lệ NETlike. Chương sau đó giới thiệu bạn với một công thức cho phát triển các loại ngoại lệ tuỳ chỉnh của bạn trong khuôn khổ ASP.

  pdf24p hoa_thuyvu 13-10-2011 27 8   Download

 • Script and Extender Ser ver Controls Trong chương này, tôi sẽ thực hiện các bản sao đầy đủ chức năng của những thành phần của khung phía máy chủ ASP.

  pdf66p hoa_thuyvu 13-10-2011 35 7   Download

 • We have been developing web applications using PHP and MySQL. But now we want to learn how to make our applications interactive in terms of usage, and build a community around them. In short, we want to build simple, yet powerful applications. Look no further! script.aculo.us is our savior and our love, too. script.aculo.us is a JavaScript library that provides dynamic visual effects, user interface controls, and robust AJAX features. In this chapter, we will explore the script.aculo.us library with regards to versions, features, and real-world usage....

  pdf263p tailieuvip14 26-07-2012 68 7   Download

 • I wrote this book for people who have some experience with JavaScript and no experience with Prototype. I mean for “experience with JavaScript” to cast a wide net: you may love JavaScript, or hate it, or love the language but hate browser scripting, or love both, or hate both.

  pdf330p tailieuvip14 26-07-2012 32 5   Download

 • XML Script là một tài liệu XML được kèm theo trong các thẻ mở và đóng cửa của một yếu tố kịch bản HTML có loại thuộc tính được thiết lập cho kịch bản-xml văn bản /. Xml-kịch bản, giống như bất kỳ tài liệu XML khác, có một yếu tố duy nhất được biết đến như là yếu tố tài liệu đóng gói phần còn lại của xmlscript. Nói cách khác, yếu tố tài liệu là yếu tố ngoài cùng hoặc có chứa một tài liệu XML....

  pdf250p hoa_thuyvu 13-10-2011 26 2   Download

 • Considered a “toy” language by serious web developers for most of its lifetime, Java- Script has regained its prestige in the past few years as a result of the renewed interest in Rich Internet Applications and Ajax technologies. The language has been forced to grow up quickly as client-side developers have tossed aside cut-andpaste JavaScript for the convenience of full-featured JavaScript libraries that solve difficult cross-browser problems once and for all and provide new and improved paradigms for web development....

  pdf289p tailieuvip13 20-07-2012 87 27   Download

 • Web application development has been around for a long time. In fact, it has been around long enough that a new term, Web 2.0, is being used to describe the next generation of web applications. Web 2.0 is an intersection of new business models, new ideas, and multifaceted sharing and collaboration—with iterative development techniques getting new features to users at a much faster pace. Along with Web 2.0 came a revival of scripting languages (and even a few new ones), all dynamic and supporting fast-paced and highly productive development environments....

  pdf361p tailieuvip13 25-07-2012 68 24   Download

 • Atlas: Ajax kiểu Microsoft Công nghệ mới của Microsoft tích hợp thư viện script phía client với nền tảng phát triển phía server của ASP.NET 2.0, cho phép phát triển ứng dụng web thế hệ mới theo kiểu Ajax.

  pdf10p maicon24 25-07-2010 98 22   Download

 • PHP and script.aculo.us Web 2.0 Application Interfaces- P1: script.aculo.us là một thư viện JavaScript cung cấp các hiệu ứng thị giác năng động, điều khiển giao diện người dùng, và các tính năng mạnh mẽ AJAX.

  pdf30p camry 08-08-2010 65 19   Download

 • PHP and script.aculo.us Web 2.0 Application Interfaces- P2: script.aculo.us là một thư viện JavaScript cung cấp các hiệu ứng thị giác năng động, điều khiển giao diện người dùng, và các tính năng mạnh mẽ AJAX.

  pdf30p camry 08-08-2010 311 16   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản