Alice wang

Xem 1-3 trên 3 kết quả Alice wang
  • In the design of an integrated circuit, the designer is faced with the challenge of having circuits and systems function over multiple operating points. From the point of view of performance, the circuit must meet its speed requirements over a range of voltages and temperatures that reflect the environment that the circuit is operating in. Also while the performance requirement must be met at a set of worst-case conditions for speed, the power requirement must be simultaneously met at another set of worstcase conditions for power....

    pdf312p nhatkyvodanh 11-08-2012 21 3   Download

  • Cuốn sách này là về các kỹ thuật khác nhau, thích ứng và năng động, được sử dụng để tối ưu hóa sức mạnh xử lý và hiệu suất. Nó dựa trên một diễn đàn rất thành công tại ISSCC tập trung vào các kỹ thuật thích ứng. Cuốn sách này xem xét quá trình công nghệ cơ bản cho các thiết kế thích ứng và sau đó kiểm tra mạch khác nhau, kiến trúc và phần mềm có địa chỉ các khía cạnh khác nhau.

    pdf19p luly_meo10 20-02-2012 35 2   Download

  • Cuốn sách này là về các kỹ thuật khác nhau, thích ứng và năng động, được sử dụng để tối ưu hóa sức mạnh xử lý và hiệu suất. Nó dựa trên một diễn đàn rất thành công tại ISSCC tập trung vào các kỹ thuật thích ứng. Cuốn sách này xem xét quá trình công nghệ cơ bản cho các thiết kế thích ứng và sau đó kiểm tra mạch khác nhau, kiến trúc và phần mềm có địa chỉ các khía cạnh khác nhau.

    pdf8p luly_meo10 20-02-2012 18 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản