Allyl

Xem 1-20 trên 20 kết quả Allyl
 • (BQ) Part 1 book "Organic chemistry" has contents: Structure determines properties, alcohols and alkyl halides, addition reactions of alkenes, stereochemistry, nucleophlic substitution, conlugation in alkadienes and allylic systems, arenes and aromaticity, spectroscopy,... and other contents.

  pdf626p bautroibinhyen20 06-03-2017 16 6   Download

 • Dưới đây là khóa luận tốt nghiệp Hóa hữu cơ: Nghiên cứu tổng hợp decane 2,3 dione từ acrolein. Khóa luận trình bày về tổng quan pheromone, phản ứng grignard, phản ứng epoxy hóa, nghiên cứu tổng hợp allyl ancol từ acrolein, tổng hợp 1 (oxiran-2-yl)octan-1-ol,... mời các bạn tham khảo.

  pdf81p maiyeumaiyeu01 29-06-2016 18 4   Download

 • Nghiên cứu sự tạo vòng furoxan từ nhánh allyl của axit eugenoxyaxetic

  pdf5p muananghe 07-08-2013 12 1   Download

 • Cây hành - Dược thảo trong nhà bếp Các dân tộc văn minh cổ xưa như Ấn Độ, Hy Lạp, Trung Quốc, La Mã đã biết sử dụng hành trong việc điều trị các căn bệnh như: giảm đau đầu, trị ho, bệnh tim mạch.... Đặc tính Hành có đặc trưng rất nổi bật: một mùi và vị rất hăng. Đó là do trong hành có chứa allyl propyl disulphide (gồm tinh dầu và hợp chất lưu huỳnh). Tinh dầu dễ bay hơi này là thủ phạm chính gây kích ứng và chảy nước mắt khi làm hành. Nếu ăn hành còn...

  pdf7p exkhatu 28-05-2010 114 31   Download

 • This chapter aims to cover theoretical and computational studies on or- ganometallic molecules. Section 2 covers the s-block elements, Section 3 covers the p-block metals and Section 4 covers the d- and f-block metals. Clusters, carbonyls and metal-metal bonded systems containing M-C bonds are included. Cyanide complexes, metal fullerene derivatives, extended systems and organic species on metal surfaces are excluded except where calculations have been performed on model complexes designed to mimic solid state and surface chem- istry....

  pdf468p banhkem0908 24-11-2012 30 11   Download

 • Cây hành - Dược thảo trong nhà bếp (Dân trí) - Các dân tộc văn minh cổ xưa như Ấn Độ, Hy Lạp, Trung Quốc, La Mã đã biết sử dụng hành trong việc điều trị các căn bệnh như: giảm đau đầu, trị ho, bệnh tim mạch.... Đặc tính Hành có đặc trưng rất nổi bật: một mùi và vị rất hăng. Đó là do trong hành có chứa allyl propyl disulphide .

  pdf5p heoxinhkute9 16-11-2010 87 9   Download

 • Carotenoids are hydrophobic compounds and thereby act as lipophilic antioxidants preventing polyunsaturated fatty acids from oxidative damages. In fact, carotenoids are incorporated into lipid membranes and thus could act as chain-breaking antioxidants by stopping free radical chain reactions (propagation of lipid peroxidation), scavenging lipid peroxyl radicals (LOO•), avoiding the abstraction of allylic hydrogens from neighboring lipids. Inactivation of lipoxygenase activity by carotenoids is also proposed as another mechanism of protection against oxidative stress.

  pdf190p wqwqwqwqwq 23-07-2012 44 5   Download

 • (BQ) Part 1 book "Organic chemistry" has contents: Chemical bonding, alkanes, conformations of alkanes and cycloalkanes, alcohols and alkyl halides, structure and preparation of alkenes - elimination reactions, stereochemistry, nucleophilic substitution,... and other contents.

  pdf609p bautroibinhyen20 06-03-2017 11 5   Download

 • Bài báo trình bày các kết quả tổng hợp và nghiên cứu cấu trúc của phức chất trans- [PtCl2(Meteug)(2-NH2C5H4N)] bằng phương pháp phổ IR, 1H NMR và đặc biệt là phương pháp nhiễu xạ tia X đơn tinh thể. Kết quả cho thấy 2-aminopyridine phối trí với Pt(II) qua nguyên tử N trong vòng pyridine, trong khi đó methyeugenoxyaxetat (Meteug) phối trí qua liên kết đôi của nhánh allyl. Mời tham khảo để biết thêm chi tiết.

  pdf6p estupendo5 31-08-2016 21 4   Download

 • Hành - Bulbus allii Fistulosi, chứa khá nhiều protid, saccharid, vitamin B1, B2, PP, -caroten, Ca, Fe, Mg…, nhất là vitamin C và P. Còn có acid malic, dầu béo, chất dính…, trong đó chứa các allyl sulfid (dầu hành) và allycin, có mùi thơm và cay ấm, giúp khử mùi tanh, nâng vị ngon tươi, cải thiện vị giác và thúc đẩy thèm ăn. Cũng như có công năng hưng phấn thần kinh, xúc tiến máu tuần hoàn. Công năng bảo vệ sức khỏe * Hành vị cay vừa, tính ấm, có tác dụng gây ra mồ hôi giải cảm...

  pdf5p pstrangsang 22-12-2010 49 3   Download

 • Acetaldehyde, Acrylamide, Aflatoxin, Allyl isothiocyanate, Aniline, Benzaldehyde, Benzene, Benzo(a)pyrene, Benzofuran, Benzyl acetate, Caffeic acid, Catechol, Coumarin, 1,2,5,6-dibenz(a)anthracene, Estragole, Ethyl alcohol, Ethyl acrylate, Ethyl benzene, Ethyl carbamate, Furan and furan derivatives, Furfural, Heterocyclic amines, Hydrazines Hydrogen peroxide, Hydroquinone, d-limonene, 4-methylcatechol, Methyl eugenol, Psoralens, Quercetin glycosides, Safrole While this may seem frightening, the levels of these chemicals and pesticide residues found in food are too low to affect heal...

  pdf17p cao_can 02-01-2013 27 3   Download

 • Nội dung chính của luận văn là: Tổng hợp ba phối tử thiosemicacbazon axetophenon, N(4) - metyl thiosemicacbazon axetophenon và N(4) - allyl thiosemicacbazon axetophenon; tổng hợp 3 phức chất của 3 phối tử trên với Pd(II); nghiên cứu cấu tạo của các phức chất bằng các phương pháp phổ khác nhau.

  doc88p change13 07-07-2016 8 3   Download

 • (BQ) The book brief explanations describing the purpose of each problem and the rationale behind the solutions, helpful notes in the margin highlighting important principles and directing students to further information in the chemical literature.

  pdf376p bautroibinhyen20 06-03-2017 13 3   Download

 • Sodium 2-propenyl thiosulfate, a water-soluble organo-sulfane sulfur com-pound isolated from garlic, induces apoptosis in a number of cancer cells. The molecular mechanism of action of sodium 2-propenyl thiosulfate has not been completely clarified. In this work we investigated, byin vivo and in vitro experiments, the effects of this compound on the expression and activity of rhodanese.

  pdf16p galaxyss3 07-03-2013 20 2   Download

 • The carbon backbones of Z,E-mixed isoprenoids are synthesized by sequentialcis-condensation of isopentenyl diphosphate (IPP) and an allylic diphosphate through actions of a series of enzymes calledcis-prenyltrans-ferases. Recent molecular analyses of Micrococcus luteusB-P 26 undecapre-

  pdf11p dell39 27-03-2013 12 2   Download

 • Rubber transferase, acis-prenyltransferase, catalyzes the addition of thousands of isopentenyl diphosphate (IPP) molecules toanallylic diphosphate initiator, suchas farnesyl diphosphate (FPP,1), in the presence of a divalent metal cofactor. In an effort to characterize the catalytic site of rubber transferase, the effects of two types of protein farnesyltransferase inhibitors, several chaetomellic acid A analogs (2,4–7)anda-hydroxyfarnesylphosphonic acid (3), on the ability of rubber transferase to add IPP to the allylic diphosphate initiator were determined. ...

  pdf7p tumor12 20-04-2013 20 2   Download

 • In this review, we summarize recent progress in studying three main classes of prenyltransferases: (a) isoprenyl pyrophosphate synthases (IPPSs), which catalyze chain elongation of allylic pyrophosphate substrates via consecutive condensation reactions with isopentenyl pyrophosphate (IPP) to generate linear polymers with defined chain lengths; (b) protein prenyltransferases, which catalyze the transfer of an isoprenyl pyrophosphate (e.g. farnesyl pyrophosphate) to a protein or a peptide; (c) prenyltransferases, which catalyze the cyclization of isoprenyl pyrophosphates.

  pdf16p research12 01-06-2013 11 2   Download

 • (All-E) prenyl diphosphate synthases catalyze the con-secutive condensation of isopentenyl diphosphates with allylic prenyl diphosphates, producing products with vari-ous chain-lengths that are unique for each enzyme. Some short-chain (all-E) prenyl diphosphate synthases, i.e. farnesyl diphosphate synthases and geranylgeranyl diphosphate synthases contain characteristic amino acid sequences around the allylic substrate binding sites, which have been shown to play a role in determining the chain-length of the product....

  pdf9p fptmusic 16-04-2013 7 1   Download

 • Cis-prenyltranferase (CPT) là enzyme xúc tác phản ứng trùng ngưng liên tiếp các đơn vị isopentenyl diphosphate (IPP) lên các chất nhận allylic diphosphate để tổng hợp các cisprenyldiphosphate với chiều dài chuỗi khác nhau, từ neryl diphosphate đến cao su thiên nhiên.

  pdf7p truongtien_10 11-04-2018 0 0   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của bài viết nhằm xây dựng phương pháp định lượng SAC trong tỏi đen Lý Sơn, đánh giá chất lượng các sản phẩm tỏi đen trong quá trình nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu.

  pdf7p jangni8 07-05-2018 0 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản