intTypePromotion=1

Amin – muối diazoni

Xem 1-8 trên 8 kết quả Amin – muối diazoni
 • Chương 5: AMIN-MUỐI DIAZONI 5.1 AMIN 5.1.1 Khái niệm. • Amin là hợp chất thu được khi thay thế nguyên tử H trong NH3 bằng một hay nhiều gốc hidrocacbon. + Tuỳ vào số lượng nguyên tử H bị thay thế, ta có các amin có bậc khác nhau. Amin bậc 1 RNH2, bậc 2 R2NH, bậc 3 R3N. CH3 CH3 C NH2 CH3 tert-Butylamin (amin 1o) H CH3 N CH3 Dimetylamin (amin baäc 2o) H3C N CH3 CH3 Trimetylamin

  pdf6p artemis04 06-09-2011 119 17   Download

 • (NB)Giáo trình Cơ sở Hóa học hữu cơ: Tập 2 (Phần 1) bao gồm những nội dung về axit cacboxylic và dẫn xuất của axit cacboxylic; amin – muối diazoni. Với các bạn chuyên ngành Hóa học thì đây là tài liệu hữu ích. Mời các bạn tham khảo.

  pdf96p maiyeumaiyeu07 31-08-2016 90 13   Download

 • Amin là bazơ Lewis do amin có cặp electron n không liên kết ở N tương tự như ancol, ete. Khi xét một amin có tính bazơ, cần so sánh tính ổn định của amin so với muối amoni. Nếu ion amoni ổn định hơn amin thì amin đó có tính bazơ. Khi so sánh tính bazơ của amin béo, cần chú ý hai nhân tố: nhân tố phân cực và nhân tố solvat hóa. Nếu xét theo nhân tố phân cực, khi tăng gốc R sẽ làm tăng mật độ electron ở N, vừa làm tăng khả năng kết hợp proton, vừa làm tăng...

  doc34p anhtung1209vn 24-02-2011 507 134   Download

 • 5.2.3 Điều chế Sự điều chế muối diazoni thơm từ arylamin còn gọi là sự diazo hóa. • Phản ứng được thực hiện khi cho axit nitro tác dụng với amin thơm, ở t0 = 0-5oC. • Muối diazonium bị phân huỷ ở nhiệt độ thấp do đó dung dịch muối điều chế được sử dụng ngay.Thông thường vì axit nitro không bền, nên người ta tiến hành phản ứng điazo hóa amin thơm bậc 1 với hỗn hợp NaNO2 + HCl Ar-NH2 + NaNO2 + 2HCl ...

  pdf6p artemis04 06-09-2011 437 20   Download

 • b.3) Thế nhóm diazo bằng halogen + Thế bằng Iod . Đun nóng muối diazo với muối KI [C6H5-N+≡N]Cl- + KI → C6H5- I + N2 + KCl + Thế bằng Br, Cl: Đun nóng muối điazoni có muối đồng 1 tương ứng (Cu2Br2, Cu2Cl2) xúc tác (phản ứng Sandmeyer) [C6H5-N+≡N]Cl(xt: CuBr) + KBr

  pdf6p artemis04 06-09-2011 150 11   Download

 • 2 Phản ứng với halogenua ankyl.( ankyl hóa nhóm amin) • Halogenua ankyl bậc 1 phản ứng với amin bậc 1, 2, 3, phản ứng xảy ra theo cơ chế SN2. RNH2 + R'CH2X RNHCH2R' + HX 3. Phản ứng axyl hóa - Sự tạo thành amit Các amin bậc 1 và bậc 2 ( còn có H ở nitơ) có khả năng tham gia phản ứng axyl hóa • Phản ứng với cloua axit, anhydrit axit, este. R NH2 + R’COCl → R-NH-CO-R’ + HCl RNH2 + (R’CO)2O → R-NH-CO-R’ + R’ COOH Ví dụ C6H5 NH2 + CH3 COCl → C6H5 NH-CO-CH3 +...

  pdf6p artemis04 06-09-2011 162 14   Download

 • 3. Từ hợp chất nitro. Thông thường khử hợp chất nitro thơm bằng tác nhân khử là hydro mới sinh. NO2 Nitrobenzen Fe, HCl Anilin NH2 4 Khử hợp chất nitril và khử amit. • Amin có thể điều chế bằng phản ứng khử của nitril và amit với LiAlH4, cho sản phẩm hiệu suất cao.

  pdf6p artemis04 06-09-2011 86 10   Download

 • c. Sunfo hoá. • Sự sunfo hoá không thể tiến hành trực tiếp vì trong môi trường axit nhóm NH2.bị proton hóa thành nhóm NH3+, sau đó chuyển vị về vị trí ohay p. Nếu ở 80-900C tạo thành sản phẩm octo, còn ở nhiệt độ cao về vị trí para (tạo axit sunfanilic)

  pdf6p artemis04 06-09-2011 47 7   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Amin – muối diazoni
p_strCode=aminmuoidiazoni

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản