intTypePromotion=1
ADSENSE

Amoniac lỏng trong công nghiệp

Xem 1-7 trên 7 kết quả Amoniac lỏng trong công nghiệp
 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 2615:2008 qui định phương pháp chuẩn độ để xác định hàm lượng amoniac trong amoniac lỏng sử dụng trong công nghiệp. Phương pháp này áp dụng cho dung dịch có chứa hàm lượng amoniac không lớn hơn 35 % (theo khối lượng). Mời các bạn tham khảo.

  pdf5p thangnamvoiva17 04-09-2016 40 1   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 2614:2008 qui định các thiết bị, dụng cụ và qui trình lấy mẫu đại diện thí nghiệm 1) của amoniac khan hóa lỏng sử dụng trong công nghiệp, từ các vật chứa (thùng, xitec, v.v…). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf7p thangnamvoiva17 04-09-2016 19 1   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 2616:2008 qui định phương pháp thể tích để xác định hàm lượng trong nước (phần còn lại sau khi bay hơi) của amoniac khan hóa lỏng sử dụng trong công nghiệp. Phương pháp này áp dụng cho sản phẩm có hàm lượng nước không nhỏ hơn 1000 mg/kg.

  pdf5p thangnamvoiva17 04-09-2016 23 1   Download

 • TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 2613-1993 Soát xét lần 1 AMONIAC LỎNG TỔNG HỢP YÊU CẦU KỸ THUẬT Liquid synthetic ammonia Technical requirement. Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật của amoniac lỏng tổng hợp, được điều chế từ khí hidro (H2) và khí nitơ ( N2) , dùng để sản xuất các loại phân đạm ure, amoni nitrat, amoni sunfat, các loại hoá chất cơ bản có nitơ và trong công nghiệp đông lạnh. 1. YÊU CẦU KỸ THUẬT. Amoniac lỏng tổng hợp phải phù hợp với ccs yêu cầu qui định trong bảng sau: Tên chỉ tiêu Mức 1. Hàm lượng amoniac lỏng, tính bằng % không...

  pdf4p chauchaudaxebo 21-03-2011 90 17   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8005:2008 về Amoniac khan hóa lỏng sử dụng trong công nghiệp - Xác định hàm lượng nước - Phương pháp qui định phương pháp Karl Fischer điện thể trực tiếp để xác định hàm lượng nước của amoniac hóa lỏng sử dụng trong công nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf8p thangnamvoiva17 04-09-2016 27 1   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2613:1993 về Amoniac lỏng tổng hợp - Yêu cầu kỹ thuật quy định yêu cầu kỹ thuật của amoniac lỏng tổng hợp, được điều chế từ khí hidro (H2) và khí nitơ ( N2) , dùng để sản xuất các loại phân đạm ure, amoni nitrat, amoni sunfat, các loại hoá chất cơ bản có nitơ và trong công nghiệp đông lạnh.

  doc2p bautroibinhyen9 18-12-2016 26 1   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 2617:2008 quy định hai phương pháp để xác định hàm lượng dầu không bay hơi ở khoảng 105oC có trong amoniac lỏng sử dụng trong công nghiệp, cụ thể là: Phương pháp khối lượng; phương pháp quang phổ hồng ngoại. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf10p thangnamvoiva17 04-09-2016 22 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Amoniac lỏng trong công nghiệp
p_strCode=amoniaclongtrongcongnghiep

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2