intTypePromotion=1
ADSENSE

Ẩn dụ ngữ pháp trong tiếng Việt

Xem 1-20 trên 74 kết quả Ẩn dụ ngữ pháp trong tiếng Việt
 • Bài báo giới thiệu một cách tiếp cận ẩn dụ ngữ pháp trong tiếng Anh qua phương pháp phụ tố và qua đó xem xét cách lập ngôn ẩn dụ trong tiếng Việt, sử dụng phương thức ghép dụng loại từ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu.

  pdf5p sansan4 30-05-2018 33 0   Download

 • Bài viết này vận dụng lý luận ẩn dụ tri nhận, thông qua phương pháp phân tích, đối chiếu tiến hành nghiên cứu ngữ nghĩa và hàm ý văn hóa của từ vị giác 酸 toan (chua) trong tiếng Hán, đồng thời so sánh với cách biểu đạt tương đương trong tiếng Việt, từ đó chỉ ra điểm tương đồng và khác biệt giữa hai ngôn ngữ.

  pdf8p angicungduoc9 04-01-2021 16 0   Download

 • 2.3. Chọn sai loại từ Trường hợp này không phải là người học dùng thiếu hay thừa như hai trường hợp trên mà người học có dùng "loại từ" theo đúng yêu cầu ngữ pháp của câu tiếng Việt, tuy nhiên lại chọn nhầm, chẳng hạn, lẽ ra dùng "con" thì lại dùng "cái", lẽ ra dùng "cái" thì lại dùng "quyển". Ví dụ: (1) Hồ Gươm là một con hồ đẹp nhất. (Hungari) (2) Anh mua cho ai cái từ điển này? (Căm Pu Chia) (3) Hôm nay mưa ba cái. (Nhật) (4) Hôm qua tôi ăn một...

  pdf5p abcdef_38 20-10-2011 110 32   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận án là làm sáng tỏ những ẩn dụ ý niệm phạm trù lửa được sử dụng trong giao tiếp hàng ngày cũng nhƣ trong các tác phẩm văn học tiếng Pháp và tiếng Việt, phân tích mô hình ánh xạ của những ẩn dụ đó trong việc thể hiện tư duy của từng dân tộc, từ đó tìm ra những điểm tượng đồng và khác biệt trong việc sử dụng ẩn dụ giữa hai 3 ngôn ngữ. Những điểm tƣơng đồng và dị biệt sẽ được giải thích dựa trên mối quan hệ giữa tƣ duy, văn hóa và ngôn ngữ của hai dân tộc.

  pdf240p lvan123 02-03-2018 65 18   Download

 • Luận án xác định những nhiệm vụ nghiên cứu sau: Tổng kết những vấn đề lý thuyết liên quan đến ẩn dụ ý niệm để làm cơ sở cho việc nghiên cứu. Hệ thống hoá, mô hình hoá cấu trúc ẩn dụ ý niệm về lửa trong tiếng Pháp và tiếng Việt.

  pdf48p lvan123 02-03-2018 32 6   Download

 • Bài báo nhằm mục đích đối chiếu ẩn dụ cấu trúc trong các diễn ngôn quảng cáo tiếng Việt và tiếng Anh. Để hoàn thành mục tiêu này, nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích ý niệm, so sánh đối chiếu và thủ pháp thống kê với khối liệu nghiên cứu gồm 400 quảng cáo và xác định được 7 ẩn dụ cấu trúc cùng phân tích các điểm tương đồng và khác biệt giữa hai ngôn ngữ và nguyên nhân dẫn đến những tương đồng và khác biệt này trên cơ sở văn hóa dân tộc.

  pdf9p viputrajaya2711 18-06-2020 20 4   Download

 • 2. Các từ ngữ gốc Ấn-Âu 2.a. Bộ phận từ ngữ này vào tiếng Việt từ khi nước ta bị người Pháp xâm lược và chịu ảnh hưởng trực tiếp của họ (giữa thế kỉ 19). Vừa bằng con đường khẩu ngữ vừa qua con đường chính thức trong giáo dục nhà trường và giao tiếp hành chính, hàng loạt từ gốc Pháp đã du nhập vào tiếng Việt. Mặt khác, một số từ nguồn gốc Anh; rồi gần đây, một số từ gốc Nga cũng đã được tiếp thu: mít tinh, ten nít, bốc, bồi, cao bồi, tiu, xì...

  pdf3p abcdef_38 20-10-2011 100 10   Download

 • Bài viết phân tích và so sánh tri nhận nghĩa ẩn dụ của thành ngữ chỉ "hạnh phúc" trong tiếng Anh và tiếng Việt và sử dụng tiếp cận ngữ nghĩa học tri nhận để nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu.

  pdf3p sansan4 30-05-2018 52 8   Download

 • Dạng bị động (passive voice), và cùng với nó là khái niệm câu bị động (passive sentence), là một hiện tượng ngữ pháp điển hình của các ngôn ngữ Ấn - Âu. Mặc dù xét về mặt chức năng, khái niệm này đề cập trực tiếp đến mối quan hệ ngữ pháp giữa động từ và các thành tố ngữ pháp nòng cốt là chủ ngữ và bổ ngữ, nhưng ngữ pháp truyền thống châu Âu, dựa vào phương thức biểu hiện của nó, thường quy dạng bị động về phạm trù hình thái học của động từ (phạm...

  pdf10p butmaudo 21-08-2013 69 6   Download

 • Bài viết chủ yếu sử dụng phương pháp phân tích, đối chiếu, tập trung phân tích ý nghĩa ẩn dụ của tùng, trúc, mai trong tiếng Hán và tiếng Việt, làm rõ đặc điểm cũng như vai trò của chúng trong sáng tác thơ ca, nhằm góp một tài liệu tham khảo cho công tác dạy học và nghiên cứu ngôn ngữ, văn hóa Trung Việt.

  pdf10p cathydoll4 21-02-2019 87 1   Download

 • Ngôn ngữ ký hiệu là ngôn ngữ sử dụng cử chỉ, điệu bộ của cơ thể và nét mặt để chuyển tải thông tin thay cho lời nói được sử dụng phổ biến trong cộng đồng người khiếm thính. Việc chuyển đổi văn bản sang ngôn ngữ ký hiệu đã và đang nhận được sự quan tâm nghiên cứu của nhiều nhà khoa học trên thế giới. Đã có nhiều dự án và công trình nghiên cứu về lĩnh vực này nhằm chuyển đổi các ngôn ngữ như Anh ngữ, Pháp ngữ, Nhật ngữ, Hoa ngữ,… sang ngôn ngữ ký...

  pdf1p sunshine_6 15-07-2013 237 32   Download

 • Phép ẩn dụ là phổ biến trong các quảng cáo Việt và tiếng Anh. Bằng cách phân tích quảng cáo trong hai ngôn ngữ này được thu thập gần đây, báo này trình bày sự so sánh của 7 tiểu loại ẩn dụ được sử dụng trong quảng cáo Việt và tiếng Anh.

  pdf5p sansan4 30-05-2018 93 8   Download

 • Bài viết sử dụng phương pháp thống kê, phân tích, so sánh đối chiếu, trên ngữ liệu thu thập từ thực tiễn ngôn ngữ và các tác phẩm văn học Trung Quốc, Việt Nam, tiến hành khảo sát ý nghĩa, nhất là ý nghĩa ẩn dụ của từ “mặt trời”, “mặt trăng”, từ đó chỉ ra những tương đồng và khác biệt giữa chúng, nhằm góp một tài liệu tham khảo về nghiên cứu ngôn ngữ và văn hóa Trung - Việt.

  pdf10p truongtien_08 06-04-2018 142 6   Download

 • Bài viết hướng sự quan tâm vào ẩn dụ ý niệm mà trong đó màu sắc như đỏ, xanh, đen, trắng là một ý niệm nguồn gắn liền với đích cảm xúc con người như xấu hổm tức giận, sợ hãi, ngạc nhiên xuất hiện trong thành ngữ tiếng Nhật.

  pdf7p kethamoi 03-10-2019 31 3   Download

 • Bài viết này chỉ ra rằng ẩn dụ không chỉ là một phương thức diễn đạt ý nghĩ bằng ngôn ngữ mà còn là một phương thức để tư duy về sự vật; và vì vậy ẩn dụ được sử dụng trong các ngành khác ngoài văn học như khoa học, công nghệ hay kinh tế học.

  pdf4p sansan4 30-05-2018 44 2   Download

 • Nội dung của tạp chí bao gồm: tạo bước đột phá trong đào tạo, nghiên cứu ngôn ngữ và quan hệ quốc tế; ánh xạ ẩn dụ ý niệm trong các bài báo kinh tế từ cứ liệu tiếng Anh; nâng cao vốn từ vựng tiếng Việt cho học viên quân sự Lào thông qua dạy học theo định hướng phát triển năng lực; giảng dạy phiên dịch theo phương pháp tiếp cận năng lực và một số kiến nghị...

  pdf120p kethamoi 02-10-2019 36 2   Download

 • Tiêu đề có ý nghĩa quyết định “số phận” của bài báo. Đó là thông tin truyền tải đầu tiên, ngắn gọn nhất, giúp bạn đọc đưa ra quyết định đọc hay không đọc toàn văn. Tiêu đề là lời giới thiệu súc tích nhất về nội dung tư tưởng của toàn bài. Một trong những nhân tố làm nên thành công của tiêu đề là việc sử dụng biện pháp tu từ.

  pdf6p kethamoi 02-10-2019 52 2   Download

 • Bài báo đưa ra những nhìn nhận khái quát về các chiến lược phổ quát khi chuyển ngữ các danh hóa chứa hậu tố -MENT sang tiếng Việt. Và nghiên cứu được tiến hành nhằm khảo sát các chiến lược phổ quát khi chuyển dịch sang tiếng việt các danh hóa có hậu tố - ment trong văn bản hành chính tiếng Anh

  pdf5p hanh_tv12 14-02-2019 37 0   Download

 • Bài viết nhằm khẳng định ẩn dụ là một biện pháp tu từ khá phổ biến trong văn bản kinh tế; làm rõ vai trò của ẩn dụ trong kinh tế thông qua những khái niệm cũ; tiến hành lấy cứu liệu dẫn chứng tiếng Anh để làm dẫn chứng và diễn giải về ẩn dụ học ngày nay. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

  pdf7p gaunguyen6789 13-09-2019 15 0   Download

 • Bài viết khẳng định ẩn dụ là một biện pháp tu từ khá phổ biến trong các văn bản kinh tế, ẩn dụ theo quan điểm cổ điển, ẩn dụ tri nhận, ẩn dụ trong kinh tế, ẩn dụ có tác dụng thuyết phục trong các văn bản kinh tế, ẩn dụ có tác dụng giải thích các hiện tượng kinh tế mới...

  pdf7p vinhsolax 14-09-2019 12 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Ẩn dụ ngữ pháp trong tiếng Việt
p_strCode=andunguphaptrongtiengviet

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2