Ăng ten kết hợp

Xem 1-20 trên 34 kết quả Ăng ten kết hợp
 • Radiation from Apertures Các lĩnh vực bức xạ từ ăng-ten khẩu độ, chẳng hạn như khe cắm, mở ống dẫn sóng, sừng, phản xạ và ăng-ten ống kính, được xác định từ các kiến ​​thức về các lĩnh vực so với độ mở ống kính của ăng ten. Các trường độ mở ống kính trở thành nguồn của các lĩnh vực bức xạ ở những khoảng cách lớn.

  pdf33p xuongrong_battien 24-10-2011 48 8   Download

 • Reflection and Transmission Trong chương này, chúng ta xem xét sự cố sóng máy bay thống nhất bình thường vào các giao diện vật chất. Sử dụng các điều kiện biên cho các lĩnh vực, chúng tôi sẽ liên quan đến các lĩnh vực-lạc hậu về phía trước trên một mặt của giao diện cho những người ở phía bên kia, thể hiện mối quan hệ của 2 × ma trận kết hợp 2.

  pdf17p xuongrong_battien 24-10-2011 35 5   Download

 • Ở đây chúng tôi thảo luận làm thế nào một phân phối của các dòng và các chi phí có thể tạo ra và sóng điện từ phát ra. Thông thường, sự phân bố hiện nay là địa phương ở một số vùng không gian mã nguồn hiện tại tạo ra trường điện từ, có thể tuyên truyền với khoảng cách xa từ vị trí nguồn (ví dụ, dòng điện trên một dây ăng-ten). Nó chứng tỏ vị trí thuận tiện để làm việc với tiềm năng điện và từ trường hơn là các lĩnh vực E và H mình....

  pdf15p xuongrong_battien 24-10-2011 27 5   Download

 • Tuyến tính và vòng Anten Hertzian lưỡng cực, thống nhất dòng phần tử, và các ví dụ tuyến tính nhỏ lưỡng cực không λ. đáp ứng Eq. (16.1.2), trừ khi chiều dài ăng-ten điện ngắn, đó là, l Đối với ăng-ten vòng lặp, chúng tôi có thể đi vòng lặp nằm trên mặt phẳng xy và được tập trung tại gốc. Một lần nữa, chúng tôi có thể giả định một sợi dây mỏng. Đối với một vòng tròn bán kính, dòng chảy hiện tại azimuthally.

  pdf12p xuongrong_battien 24-10-2011 40 5   Download

 • Mảng của ăng-ten được sử dụng để chỉ đạo công suất bức xạ đối với một khu vực góc mong muốn. Biên độ số lượng, sắp xếp hình học, và tương đối và giai đoạn của các phần tử mảng phụ thuộc vào mô hình góc phải đạt được.

  pdf16p xuongrong_battien 24-10-2011 38 5   Download

 • Sử dụng kết hợp và ma trận tuyên truyền cho các lĩnh vực ngang mà chúng ta đã thảo luận trong Sec. 7.3, chúng tôi lấy được ở đây recursions lớp cho nhiều tấm điện môi tỷ lệ xiên. Hình 8.1.1 cho thấy một cấu trúc đa lớp. Recursions lớp liên quan số lượng các lĩnh vực khác nhau, chẳng hạn như các lĩnh vực điện và phản án

  pdf30p xuongrong_battien 24-10-2011 34 4   Download

 • Currents on Linear Antennas Trong Sec. 14,4, chúng tôi xác định các lĩnh vực điện từ được tạo ra bởi một phân phối hiện tại vào một ăng-ten tuyến tính mỏng, nhưng đã không thảo luận về cơ chế phân phối hiện tại được thiết lập và duy trì. Trong Chap. 16, chúng tôi giả định rằng các dòng hình sin, nhưng đây chỉ là một xấp xỉ. Ở đây, chúng tôi thảo luận về phương trình tích phân xác định hình thức chính xác của các dòng.

  pdf25p xuongrong_battien 24-10-2011 38 4   Download

 • Coupled Antennas Trong tính toán hiệu ứng khớp nối lẫn nhau giữa ăng ten tuyến tính chặt chẽ khoảng cách đều nhau, chúng ta cần phải biết các lĩnh vực sản xuất bởi một ăng-ten ở khoảng cách gần. Các lĩnh vực được tạo ra bởi một ăng-ten dây mỏng với hiện tại I (z) được làm việc trong Sec. 14,4. Chúng tôi tóm tắt những kết quả này ở đây.

  pdf22p xuongrong_battien 24-10-2011 32 3   Download

 • Multilayer Structures Chuyển cao chức năng của các loại Eq. (5.7.2) có thể đạt được các bậc reflectionless rộng hơn và được sử dụng trong thiết kế của lớp phủ chống phản xạ mỏng phim, gương lưỡng cực điện, và các bộ lọc giao thoa quang học [615-677,737-770], và trong thiết kế của chấm dứt băng thông rộng của đường dây truyền tải 805 -815].

  pdf28p xuongrong_battien 24-10-2011 40 6   Download

 • Tổng Tài sản của dòng truyền TEM Chúng tôi đã thấy trong Sec. 9,3 chế độ TEM được mô tả bằng EQS. (9.3.3) và (9.3.4), sau này là tương đương với một vấn đề tĩnh điện hai chiều: HT = 1 × ET z (TEM chế độ) (10.1.1) Đặc biệt, trên các bề mặt dẫn điện từ trường tiếp tuyến. Theo quy định của pháp luật Amp `lại, tích phân đường của từ trường xung quanh dây dẫn mỗi e sẽ cho kết quả vào dòng tổng số của tôi và tôi chảy trên các dây dẫn theo hướng-z.

  pdf30p xuongrong_battien 24-10-2011 51 6   Download

 • mạch tương đương của hình. 10.9.1. Tổng quát hơn, có một trận đấu liên hợp tại mỗi điểm dọc theo đường. Thật vậy, đường dây có thể được cắt giảm tại bất kỳ l khoảng cách từ tải và phân đoạn toàn bộ bên trái của nó bao gồm cả máy phát điện có thể được thay thế bởi một mạch tương đương Th'venin. Điện tử liên hợp phù hợp với điều kiện là thu được bằng cách tuyên truyền Eq. (12.1.3) ở bên trái một khoảng cách l, tương đương, Eq...

  pdf25p xuongrong_battien 24-10-2011 36 4   Download

 • Một khái niệm hữu ích là một tản nhiệt đẳng hướng tản nhiệt có cường độ là như nhau trong tất cả các hướng. Trong trường hợp này, tổng bức xạ Prad quyền lực sẽ được phân bổ đều trên mọi góc độ vững chắc, đó là, trên tổng số góc khối của một Ωsphere lĩnh vực = 4π steradians, và do đó, cường độ bức xạ đẳng hướng sẽ được:

  pdf18p xuongrong_battien 24-10-2011 26 4   Download

 • Sơ đồ của Anten được vẽ ở hình 1.1.Nó gồm một chấn tử chủ động thườnglà chấn tử nửa sóng, một chấn tử phản xạ thụ động, và một số chấn tử dẫn xạ thụđộng. Thường thì các chấn tử phản xạ và dẫn xạ thụ động được gắn trực tiếp vớithanh đỡ kim loại. Nếu chấn tử chủ động là chấn tử vòng dẹt thì nó cũng có thể gắntrực tiếp với thanh đỡ và kết cấu Anten sẽ trở nên đơn giản.

  pdf22p mrdvad11 09-03-2013 185 89   Download

 • Maxwell’s Equations Đầu tiên là định luật cảm ứng Faraday, thứ hai là Amp ​​`ere của pháp luật như sửa đổi, bổ sung một số điều của Maxwell bao gồm hiện tại chuyển ∂ D / ∂ t, thứ ba và thứ tư là pháp luật Gauss ' cho điện trường và từ trường. Thời hạn chuyển ∂ D / ∂ t trong pháp luật `ere của Amp là điều cần thiết trong việc dự đoán sự tồn tại của tuyên truyền sóng điện từ...

  pdf18p xuongrong_battien 24-10-2011 40 8   Download

 • Pulse Propagation in Dispersive Media Các hình thức nhân giống của Eq. (3.1.1) cho phép chúng ta nghĩ về lĩnh vực tuyên truyền như đầu ra của một hệ thống tuyến tính, tuyên truyền, các bộ lọc có đáp ứng tần số H (z, ω) = e-jk (ω) z (3.1.

  pdf25p xuongrong_battien 24-10-2011 44 8   Download

 • Ống dẫn sóng hình chữ nhật được sử dụng thường xuyên để chuyển lượng lớn của quyền lực vi sóng ở tần số lớn hơn 3 GHz. Ví dụ tại 5 GHz, sức mạnh truyền có thể là một megawatt và sự suy giảm chỉ có 4 dB/100 m. Sợi quang hoạt động ở tần số quang học và hồng ngoại, cho phép một băng thông rất rộng. Thiệt hại của họ là rất thấp, điển hình là 0,2 dB / km. Sức mạnh truyền là của thứ tự của milliwatt. ...

  pdf18p xuongrong_battien 24-10-2011 41 7   Download

 • Tuyến tính hai cổng (và nhiều cổng) được đặc trưng bởi một số các thông số mạch tương đương, chẳng hạn như ma trận chuyển của họ, trở kháng ma trận, ma trận dẫn nạp, và ma trận tán xạ. Hình 13.1.1 cho thấy một mạng hai cổng điển hình. Ma trận các yếu tố S11, S12, S21, S22 được gọi là các thông số tán xạ hoặc S-các thông số. Các thông số S11, S22 có ý nghĩa của hệ số phản xạ, và S21, S12, ý nghĩa của hệ số truyền.

  pdf23p xuongrong_battien 24-10-2011 40 6   Download

 • Uniform Plane Waves in Lossless Media Bởi vì cũng ∂ z Ez = 0, sau đó Ez phải có một hằng số, độc lập của z, t. Không bao gồm các giải pháp tĩnh, chúng tôi có thể thực hiện việc này liên tục bằng không. Tương tự như vậy, chúng tôi có Hz = 0. Do đó, các lĩnh vực có các thành phần dọc theo x, y hướng dẫn: E (z, t) = x Ex (z, t) + y EY (z, t) H (z, t) = x HX (z, t) + y Hy (z, t) (các lĩnh...

  pdf23p xuongrong_battien 24-10-2011 25 4   Download

 • Propagation in Birefringent Media Thông tư thành phần E +, E-đại diện cho phân cực bên phải và bên trái (trong quy ước IEEE) nếu làn sóng di chuyển theo hướng z tích cực, nhưng bên trái và bên phải, nếu nó đang di chuyển theo hướng z tiêu cực. Bởi vì các phương tiện tuyên truyền là không đẳng hướng, chúng ta cần phải bắt đầu với các phương trình Maxwell sourcefree trước khi chúng tôi giả định bất kỳ mối quan hệ cấu thành đặc biệt:...

  pdf11p xuongrong_battien 24-10-2011 31 4   Download

 • Oblique Incidence Trong sự phân cực vuông góc, còn được gọi là phân cực-s, † σ-phân cực, hoặc phân cực TE, điện trường vuông góc với mặt phẳng tới (theo hướng-y) và ngang để hướng-z, và các lĩnh vực từ tính nằm trên máy bay đó. Con số này cho thấy các góc tới và phản ánh để được như vậy hai bên. Đây là định luật Snel † phản ánh và là một hệ quả của các điều kiện biên. Con số này cũng ngụ ý rằng hai máy bay tới và hai máy bay phản ánh tất cả...

  pdf31p xuongrong_battien 24-10-2011 35 4   Download

Đồng bộ tài khoản