intTypePromotion=1
ADSENSE

Ảnh hưởng của lực coriolis

Xem 1-3 trên 3 kết quả Ảnh hưởng của lực coriolis
  • Bài viết này trình bày các kết quả áp dụng mô hình toán học 3 chiều (3D) để nghiên cứu ảnh hưởng của lực Coriolis đến chế độ dòng chảy và vận chuyển trầm tích lơ lửng ở vùng ven bờ châu thổ sông Hồng. Trong nghiên cứu này, một mô hình 3 chiều đã được thiết lập và được kiểm chứng với các số liệu đo đạc khảo sát.

    pdf10p miulovesmile 09-10-2018 76 1   Download

  • Thí nghiệm trong phòng thí nghiệm được sử dụng để xác định ảnh hưởng của lực lượng Coriolis theo loại trầm tích. Tạo thành một dòng đục yếu là chệch hướng bên phải và được xem là trầm tích màu đen tại cơ sở của hình ảnh.

    pdf47p heomoinuonglu 26-08-2011 50 4   Download

  • Các sóng trọng lực là thủy tĩnh với qui mô nằm ngang khoảng vài trăm km và chu kỳ vài giờ, nhưng chúng bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng Coriolis và được mô tả bởi các dao động từng phần và có dạng elip nhiều hơn là dạng đường thẳng trong trường hợp sóng trọng lực thuần túy. Sự phân cực elip này có thể được biết một cách định tính bằng sự quan sát, tại đó hiệu ứng Coriolis cản trở sự vận chuyển của các phần tử theo phương ngang trong một hạt chất lỏng chuyển động quay, nhưng mặt khác lực nổi cản...

    doc7p hongkthkgl 04-10-2010 134 20   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Ảnh hưởng của lực coriolis
p_strCode=anhhuongcualuccoriolis

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2