intTypePromotion=3

Antihistamines

Xem 1-13 trên 13 kết quả Antihistamines
 • Bài giảng Vai trò của antihistamine trong các phản ứng dị ứng nhanh trình bày tổng quan về phản ứng dị ứng Histamine và thụ thể histamine; vai trò của kháng histamine trong các phản ứng dị ứng nhanh và kết luận. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích thuộc chuyên ngành Y học.

  pdf47p tuoihaimuoi32 17-06-2014 65 8   Download

 • Introduction: Diphenylmethane antihistaminics are being widely used for treatments of allergy, motion (travel) sickness and cold. They are also being sold as over-the-counter drugs. The structures of principal drugs of this group are shown in Figure 1.1. They are being analyzed by GC [1–6] and HPLC [7–13]. In this chapter, a GC method for simultaneous analysis of diphenylmethane antihistaminics and also HPLC methods for some representative drugs of this group are presented.

  pdf10p bigbaby87 01-09-2010 63 6   Download

 • Antihistamines (thuốc có tác dụng chống chất histamine) là nhóm thuốc rất quan trọng, dùng chữa nhiều bệnh trong y học. Chúng ta một số còn mến mộ Phenergan, thuốc antihistamine nổi tiếng ngày trước, uống vào đờ đẫn cả người. Thuở ấy đến nay mấy chục năm rồi, vật đổi sao dời, đã có thêm nhiều thuốc antihistamines khác ra đời, khá hơn Phenergan.

  pdf9p thiuyen1 10-08-2011 384 5   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về y học được đăng trên tạp chí y học Critical Care giúp cho các bạn có thêm kiến thức về ngành y học đề tài: Assessment of efficacy and impact on work productivity and attendance after a mandatory switch to generic second-generation antihistamines: results of a patient survey in Norway...

  pdf5p coxanh_5 28-10-2011 29 2   Download

 • Understanding the basics of pharmacology is an essential nursing responsibility. Pharmacology is the science that deals with the physical and chemical properties, and biochemical and physiologic effects, of drugs. It includes the areas of pharmacokinetics, pharmacodynamics, pharmacotherapeutics, pharmacognosy, and toxicodynamics.

  pdf1266p hocmaytinh2011 02-10-2011 125 38   Download

 • Introduction: Phenothiazine drugs, including chlorpromazine and levomepromazine, have been being widely used as neuroleptics (major tranquilizers), antiparkinsonian drugs and antihistaminics for a long time [1]. Table 1.1 shows chemical structures of representative phenothiazines. These drugs show blocking action on D2 receptors of dopaminergic neurons; there is close relationship between the receptor blocking and tranquilizing actions. The dopamine D2 receptor-blocking actions provoke extrapyramidal symptoms, such as muscular stiffness, tremor and ptyalism.

  pdf7p bigbaby87 01-09-2010 69 9   Download

 • Tổng quan * Histamin là một loại hóa chất trung gian + có nhiều trong các tế bào Mast. + Khi được giải phóng, histamin sẽ gắn vào các thụ cảm thể histamin ở cơ quan đích và gây tácdụng. + Ở ngoài da chủ yếu gây ra cảm giác ngứa và thường gặp trong các bệnh da dị ứng. * Kháng histamin là các thuốc có tác dụng cạnh tranh với các thụ thể histamin ở cơ quan đích, do đó là thuốc được sử dụng rất rộng rãi để điều trị triệu chứng ngứa. ...

  pdf4p mangcaudam 07-06-2011 75 6   Download

 • Allergic Conjunctivitis This condition is extremely common and often mistaken for infectious conjunctivitis. Itching, redness, and epiphora are typical. The palpebral conjunctiva may become hypertropic with giant excrescences called cobblestone papillae. Irritation from contact lenses or any chronic foreign body can also induce formation of cobblestone papillae. Atopic conjunctivitis occurs in subjects with atopic dermatitis or asthma.

  pdf5p ongxaemnumber1 29-11-2010 50 5   Download

 • This book is designed to help you identify and address any potential weaknesses in your essential calculation skills. In turn this will help you become more confi dent and profi cient in the aspects of numeracy that are an essential part of modern nursing care. You may fi nd an electronic calculator useful to check your answers, but remember that calculators may not always be available in the workplace, and that their use in clinical practice is generally discouraged. You need to become confi dent in applying calculation skills without the aid of a calculator....

  pdf156p xunu1311 03-11-2012 30 4   Download

 • Benign Disease Symptoms Benign proliferative disease may produce hesitancy, intermittent voiding, a diminished stream, incomplete emptying, and postvoid leakage. The severity of these symptoms can be quantitated with the self-administered American Urological Association Symptom Index (Table 91-2), although the degree of symptoms does not always relate to gland size. Resistance to urine flow reduces bladder compliance, leading to nocturia, urgency, and, ultimately, urinary retention.

  pdf9p konheokonmummim 03-12-2010 60 3   Download

 • Mà một trong các đại lý dược sau đây nên được ngay lập tức quản lý cho một bệnh nhân bị sốc phản vệ nghi ngờ? A. Antihistaminics B. cholinergic thuốc C. Epinephrine D. methylxanthine E. Sodium cromoglycate 23,5 nào sau đây cùng với các pha rắn trong một thử nghiệm radioallergosorbent (RAST) khảo nghiệm? A. đưa ra chất gây dị ứng

  pdf71p taoxanh9 17-11-2011 29 3   Download

 • Liệu người phụ nữ bị suyễn có thể có thai bình thường không? Nếu được kiểm soát tốt thì bệnh suyễn sẽ không ảnh hưởng đến cả mẹ và con Các thuốc tránh dùng trong thai kỳ - Iodides gây bướu cổ - Tetracycline gây vàng răng - Aspirin đe dọa tính mạng bào thai nếu mẹ bị dị ứng - Antihistamines không nên tự ý mua dùng Suyễn sẽ thay đổi vào thời điểm nào trong thai kỳ ? - Suyễn có thể nặng hơn vào khoảng tháng thứ 6,7 - Những tuần lễ cuối có thể nhẹ hơn ...

  pdf3p thiuyen5 20-08-2011 39 1   Download

 • May thay, nhờ chưa rơi vào tình trạng sốc, nên sau 3 ngày điều trị với antihistamin, corticoides và kháng sinh, em đã bình phục xuất viện, với một bài học nhớ đời: không chọc phá tổ ong. Tình trạng trẻ bị ong chích do vô tình hoặc cố ý chọc phá tổ ong khá phổ biến, có xu hướng gia tăng trong mùa hè.

  pdf3p bibocumi39 15-04-2013 39 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
70 tài liệu
637 lượt tải

p_strKeyword=Antihistamines
p_strCode=antihistamines

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản