Antisocial personality

Xem 1-6 trên 6 kết quả Antisocial personality
 • Tham khảo sách 'antisocial personality disorder', y tế - sức khoẻ, y học thường thức phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf136p loaken_1 15-11-2012 10 0   Download

 • Rối loạn nhân cách chống xã hội hay mất cân bằng tâm thần là một trạng thái không bình thường của nhân cách biểu hiện chủ yếu bằng sự khó hoặc không thích ứng thường xuyên với các qui tắc đạo đức xã hội và pháp luật. Phần lớn những người rối loạn nhân cách chống xã hội xuất thân trong những gia đình không được hoà thuận trong cuộc sống, vắng bố hoặc chịu sự giáo dục không thích hợp, thường là bố quá nghiêm khắc trong khi mẹ quá nuông chìu.

  pdf2p bunbo1 23-07-2010 99 19   Download

 • Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành y học dành cho các bạn tham khảo đề tài: Poly-substance use and antisocial personality traits at admission predict cumulative retention in a buprenorphine programme with mandatory work and high compliance profile

  pdf8p thulanh29 17-12-2011 18 2   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về y học được đăng trên tạp chí y học General Psychiatry cung cấp cho các bạn kiến thức về ngành y đề tài: The 'antisocial' person: an insight in to biology, classification and current evidence on treatment...

  pdf12p thulanh11 10-10-2011 13 1   Download

 • The U.S. Government supports a variety of research studies relating to borderline personality disorder. These studies are tracked by the Office of Extramural Research at the National Institutes of Health.2 CRISP (Computerized Retrieval of Information on Scientific Projects) is a searchable database of federally funded biomedical research projects conducted at universities, hospitals, and other institutions.

  pdf164p loaken_1 15-11-2012 19 0   Download

 • This book investigates whether or not there is a causal link between personality traits and the development of alcohol abuse. Findings suggest that there is such a link: people who are inclined toward sensation-seeking are likely to consume more alcohol, and those who show high levels of psychotic and/or antisocial behavior are more inclined to have alcohol problems. The authors successfully develop and validate a measure of the Addiction-Prone Personality.

  pdf317p banhkem0908 24-11-2012 30 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản