Áp dụng quỹ đầu tư phát triển địa phương

Xem 1-6 trên 6 kết quả Áp dụng quỹ đầu tư phát triển địa phương
 • Cùng tham khảo Thông tư 49/2009/TT-BTC về việc Hướng dẫn kế toán áp dụng với quỹ đầu tư phát triển địa phương, thông tư này được căn cứ Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/06/2003.

  doc80p catbui 07-05-2009 616 148   Download

 • Thông tư số 49/2009/TT-BTC về việc hướng dẫn kế toán áp dụng đối với quỹ đầu tư phát triển địa phương do Bộ Tài chính ban hành

  pdf80p lawktkt1 25-10-2009 118 16   Download

 • Quyết định số 07/2008/QĐ-BTC về việc ban hành điều lệ mẫu áp dụng cho các quỹ đầu tư phát triển địa phương do Bộ Tài chính ban hành

  pdf16p lawdt2 02-12-2009 74 5   Download

 • Quyết định 07/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Điều lệ mẫu áp dụng cho các Quỹ đầu tư phát triển địa phương

  doc17p mychau 18-08-2009 126 6   Download

 • 1. Căn cứ quy định tại Nghị định số 138/2007/NĐ-Cp ngày 28/8/2007 của Chính phủ thì quỹ đầu tư phát triển thành phố Hà Nội là tổ chức tài chính Nhà nước của địa phương được thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi theo quy định áp dụng cho doanh nghiệp nhà nước. Vì vậy, quỹ đầu tư phát triển thành phố Hà Nội..

  pdf1p thanhan 23-09-2009 44 1   Download

 • Quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu nền trong các hệ thống thông tin địa lý (GIS) phục vụ quản lý hành chính cấp tỉnh. Đã kiến nghị các giải pháp thích ứng nhằm giảm nhẹ thiên tai góp phần quy hoạch, phát triển bền vững khu vực Những đóng góp mới - Lần đầu tiên phương pháp xác định ứng suất kiến tạo theo tài liệu núi lửa được nghiên cứu, hoàn thiện và đưa vào áp dụng ở Việt nam.

  pdf5p butmaucam 27-08-2013 50 7   Download

Đồng bộ tài khoản