Apache axis2

Xem 1-4 trên 4 kết quả Apache axis2
 • Suppose that you'd like to provide a service to the public or to some business partners: They can send you two strings and you will concatenate them and return the string. Of course, in the real world you provide a more useful service. There are several major requirements: First, the users may be using different languages (Java, C# and etc.) and using different platforms (Windows, Linux and etc.). Your service must be accessible by different languages and platforms. Second, they will call your service across the Internet and there may be firewalls in between.

  pdf0p tailieuvip13 19-07-2012 49 13   Download

 • Authors Deepal Jayasinghe Afkham Azeez Project Team Leader Reviewer Deepak Vohra Development Editors Ved Prakash Jha Maitreya Bhakal Technical Editor Pooja Pande Copy Editors Leonard D'Silva Lakshmi Menon Indexers Hemangini Bari Tejal Daruwale Graphics Nilesh R. Mohite Production Coordinator Adline Swetha Jesuthas Cover Work Adline Swetha Jesuthas Project Coordinator Joel Goveya Proofreader Aaron Nash Ashwin Shetty Editorial Team Leader Aanchal Kumar

  pdf308p trac2_123 16-04-2013 51 8   Download

 • Dennis Sosnoski, Nhà tư vấn, Sosnoski Software Solutions, Inc. Tóm tắt: Apache Axis2 hỗ trợ một loạt các công nghệ liên kết dữ liệu, bao gồm tiêu chuẩn Java™ chính thức JAXB 2.x . Axis2 cũng hỗ trợ tiêu chuẩn Java cho cấu hình dịch vụ Web, JAX-WS 2.x, như là một sự thay thế cho kỹ thuật cấu hình tùy chỉnh riêng của nó. Dennis Sosnoski tiếp tục loạt bài Các dịch vụ Web Java của mình bằng cách giải thích bạn có thể sử dụng mỗi tiêu chuẩn Java này với Axis2 như thế nào và thảo...

  pdf32p nuocsuoiaquafina 13-09-2011 93 23   Download

 • Cài đặt Rampart trong Axis2 và thực hiện xử lý UserNameToken Dennis Sosnoski, Nhà tư vấn, Sosnoski Software Solutions, Inc. Tóm tắt: Tìm hiểu cách bổ sung thêm mô đun an ninh Rampart cho Apache Axis2 và bắt đầu sử dụng các tính năng WS-Security (an ninh dịch vụ Web) trong các dịch vụ Web của bạn.

  pdf25p hoathietmoclan 13-09-2011 64 11   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản