Apache james

Xem 1-3 trên 3 kết quả Apache james
  • Portal development projects have become the centerpiece of IT acquisition and development strategy for many organizations. Enterprise integration and Web application developers predictably groan when they hear the word “portal”—nightmares of proprietary APIs, oversold features, and shoddy tool integrations. The authors of this book have been involved in over a dozen production portal efforts over the last several years. In that time, we have dealt with numerous products and frameworks, including some in-house frameworks based on servlets and JSPs.

    pdf459p tailieuvip13 19-07-2012 56 16   Download

  • During my visit to the Southwest, in the summer of 1885, it was my good fortune to arrive at the Navajo Reservation a few days before the commencement of a Navajo healing ceremonial. Learning of the preparation for this, I decided to remain and observe the ceremony, which was to continue nine days and nights. The occasion drew to the place some 1,200 Navajos. The scene of the assemblage was an extensive plateau near the margin of Keam's Canyon, Arizona.

    pdf40p nhokheo3 28-04-2013 27 2   Download

  • MicroXML, bản đơn giản hóa tương thích lùi của XML, là đặc tả mới nổi lên. Trong phần 1 của loạt bài viết này, hãy khám phá các nguyên tắc cơ bản của MicroXML, bạn đã học được những khái niệm cơ sở của MicroXML và nó khác với XML 1.x và các tiêu chuẩn liên quan như thế nào. MicroXML đã được James Clark đề xuất và được John Cowan nâng cao, ông cũng đã tạo ra trình phân tích cú pháp đầu tiên của nó là MicroLark. MicroLark là mã nguồn mở (giấy phép Apache 2.

    pdf8p bunmam_1 12-05-2013 32 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản