Aquatic biota

Xem 1-12 trên 12 kết quả Aquatic biota
 • Pesticides in the Hydrologic System is a series of comprehensive reviews and analyses of our current knowledge and understanding of pesticides in the water resources of the United States and of the principal factors that influence contamination and transport. The series is presented according to major components of the hydrologic system—the atmosphere, surface water, bed sediments and aquatic organisms, and ground water.

  pdf503p 951864273 11-05-2012 38 8   Download

 • The National Council on Radiation Protection and Measurements (NCRP) was requested by the US Department of Energy (DOE) to review the literature on the effects of radiation on aquatic organisms and develop a document that reviews the present understanding of such effects and provides guidance for a standard for the protection of populations of aquatic organisms.

  pdf120p camchuong_1 04-12-2012 38 3   Download

 • Human activities may seriously affect the quality of aquatic ecosystems. Pathogen organisms, nutrients, heavy metals, toxic elements, pesticides, pharmaceuticals and various other organic micropollutants enter to aquatic environment through a range of point and diffuse sources. The presence of these compounds has adverse impacts on aquatic biota. It is well recognised that the distribution and the abundance of various species in aquatic systems are directly related to the water quality and hydrological conditions....

  pdf508p wqwqwqwqwq 09-07-2012 64 18   Download

 • Cuốn sách này đánh giá hơn 400 nghiên cứu về thuốc trừ sâu trong trầm tích giường và sinh vật thủy sản của Hoa Kỳ sông tiến hành trong ba thập kỷ qua. Xem xét cùng nhau, các tài liệu hiện có cung cấp một cơ sở để đánh giá một phần ít nhất là về mức độ ô nhiễm thuốc trừ sâu của các dòng sông và cửa sông tại Hoa Kỳ, mặc dù có những lĩnh vực mà sự hiểu biết hiện tại của chúng tôi là không đầy đủ. Phần lớn các nghiên cứu xem xét giám...

  pdf12p tuongmatdo 12-12-2011 32 7   Download

 • Phân Tích Hiện chủ đề chính-nguồn, hành vi, và Giao thông vận tải Các tổng quan trước phân phối quốc gia và xu hướng của thuốc trừ sâu trong trầm tích giường và sinh vật thủy sản, và điều chỉnh các yếu tố ảnh hưởng đến nồng độ của họ trong các phương tiện truyền thông, để lại nhiều câu hỏi cụ thể chưa có ai trả lời.

  pdf119p tuongmatdo 12-12-2011 34 6   Download

 • Đặc điểm nghiên cứu Reviewed Các nghiên cứu được xem xét trong cuốn sách này đã điều tra sự xuất hiện thuốc trừ sâu trong trầm tích giường hoặc trong một hoặc nhiều loài sinh vật thuỷ sản. Trọng tâm là nghiên cứu điều tra thuốc trừ sâu trong trầm tích giường hoặc sinh học thuỷ sản ở các sông, suối ở Hoa Kỳ. Các ấn phẩm được xem xét tóm tắt trong bảng 2.1, 2.2 và 2.

  pdf13p tuongmatdo 12-12-2011 23 5   Download

 • Một sự hiểu biết về sự xuất hiện và phân phối thuốc bảo vệ thực vật trong trầm tích giường và sinh vật thủy sản cần phải xem xét các nguồn thuốc trừ sâu, quá trình vận chuyển, và các cơ chế chuyển đổi và loại bỏ từ giường trầm tích và sinh vật thủy sản.

  pdf33p tuongmatdo 12-12-2011 27 5   Download

 • CHAPTER 6 The Effects of Gold on Plants and Animals Lethal and sublethal effects of Au0, Au+, and Au+3 are summarized for aquatic organisms and laboratory mammals. Gold accumulations from solution are documented for microorganisms and other living resources under various physicochemical conditions. 6.1 AQUATIC ORGANISMS This section summarizes lethal and sublethal effects of Au+ and Au+3 on aquatic microorganisms, plants, fishes, and amphibians. 6.1.1 Monovalent Gold Monovalent gold is toxic to aquatic biota at comparatively elevated concentrations of 7.

  pdf23p bengoan741 22-12-2011 40 5   Download

 • Phân phối quốc gia và xu hướng Chương này cung cấp một cái nhìn tổng quan về sự xuất hiện thuốc trừ sâu, phân bố địa lý, và các xu hướng trong trầm tích giường và sinh vật thủy sinh trong sông và cửa sông của quốc gia, tổng hợp từ các nghiên cứu hiện có và các bài tổng quan và những cuốn sách như được mô tả trong Chương 2. Mô hình chung của sự xuất hiện thuốc trừ sâu trong trầm tích giường và sinh vật thủy sản (Mục 3.

  pdf0p tuongmatdo 12-12-2011 41 4   Download

 • Khoảng 1 tỷ pound thuốc trừ sâu hiện đang được sử dụng mỗi năm tại Hoa Kỳ kiểm soát nhiều loại khác nhau của cỏ dại, côn trùng và các loài gây hại khác trong một loạt các nông nghiệp và các ứng dụng phi nông nghiệp. Tổng số lượng sử dụng, và số lượng các hóa chất khác nhau áp dụng, tăng đáng kể từ những năm 1960, khi các hồ sơ đáng tin cậy đầu tiên thành lập, đến khoảng những năm 1980, sau đó xuất hiện để giảm hoặc chững lại.

  pdf61p tuongmatdo 12-12-2011 24 3   Download

 • Phân tích của ý nghĩa chủ đề môi trường chính Bởi vì thuốc trừ sâu kỵ nước có xu hướng liên kết với các hạt bụi và các chất hữu cơ, họ có thể được tìm thấy trong trầm tích giường và sinh vật thủy sản ngay cả khi họ không phát hiện trong các mẫu nước từ hệ thống thủy văn. Vì vậy, phát hiện trong trầm tích giường và sinh vật thủy sản phục vụ như là một dấu hiệu cho thấy các hợp chất này là chất gây ô nhiễm trong hệ thống thủy văn.

  pdf117p tuongmatdo 12-12-2011 35 3   Download

 • Decreases in pH and ANC are often paral- leled by changes in element concentrations including increases in Al +3 concentrations and decreases in Ca +2 . High dissolved Al +3 concen- trations can have toxic effects on many types of aquatic biota, and at extreme levels few aquatic species can survive (Table 1). Organic forms of Al +3 are much less toxic than inorganic forms. Emerging research suggests that Ca +2 concentra- tions in streamwater are also an important bio- logical indicator.

  pdf9p doipassword 01-02-2013 20 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản