Architect

Xem 1-20 trên 358 kết quả Architect
 • Enterprise Architect là một phần mềm phân tích và thiết kế các UML một cách toàn diện, bao gồm phát triển phần mềm từ thu thập các yêu cầu, qua phân tích, thiết kế mô hình, kiểm tra, kiểm soát thay đổi và bảo trì để thực hiện, với truy xuất nguồn gốc đầy đủ. Enterprise Architect kết hợp sức mạnh của UML mới nhất với một hiệu suất cao, giao diện trực quan để mang lại mô hình tiên tiến nhất.

  doc25p kimthach1991 16-10-2011 647 184   Download

 • Zend's new PHP 5 Certification Exam represent an excellent tool for professional PHP developers who want to distinguish themselves in their field. php|architect's Zend PHP 5 Certification Study Guide, edited and produced by the publishers of php|architect magazine, provides the most comprehensive and thorough preparation tool for developers who wish to take the exam.

  pdf290p fangfangfang 11-05-2012 158 70   Download

 • Bài tập lớn Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Sử dụng Enterprise Architect để phân tích thiết kế website bán và giới thiệu băng đĩa nhạc trình bày các nghiên cứu sơ bộ về hệ thống, nhận định và đặc tả các ca sử dụng trong hệ thống, phân tích cấu trúc hệ thống, mô hình hóa sự ứng xử, thiết kế chi tiết. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành CNTT.

  pdf102p dauvanthang 31-05-2014 145 53   Download

 • When it comes to providing architects with quick, accurate guidance for a complete range of on-the-job issues, no book matches The Architect's Portable Handbook from McGraw-Hill. And now, with the updated and expanded Third Edition, The Architect's Portable Handbook delivers the latest code and cost information--along with a wealth of easy-to-follow diagrams, charts, tables, and checklists for building materials, components, and assemblies.

  pdf705p transang5 23-11-2012 75 33   Download

 • This book provides architects and designers with a concise source of core information needed to form a frame work for the detailed planning of any building project. The objective is to save time for building designers during their basic investigations.

  pdf638p happymaker 02-04-2014 56 21   Download

 • One could say this is a book about heroes: those salient architects whose London works have made them significant in the life of the metropolis. On the other hand, the surreptitious principal among the dramatispersonae in the book is London itself.

  pdf448p htphau1 21-09-2014 21 7   Download

 • With the number of security flaws and exploits discovered and released every day constantly on the rise, knowing how to write secure and reliable applications is become more and more important every day. Written by Ilia Alshanetsky, one of the foremost experts on PHP security in the world, php|architect's Guide to PHP Security focuses on providing you with all the tools and knowledge you need to both secure your existing applications and writing new systems with security in mind.

  pdf201p trasua_123 14-01-2013 133 5   Download

 • InfoSphere Data Architect của IBM (IDA) là một môi trường phát triển toàn diện để mô hình hóa và tích hợp dữ liệu. IDA cho phép người dùng khám phá, mô hình hóa, hiển thị trực quan và liên kết các tài sản dữ liệu đa dạng và phân tán. IDA là một quy trình quản lý dữ liệu theo đề xuất của IBM và được tích hợp chặt chẽ với các sản phẩm Optim®, Rational và InfoSphere được xây dựng bằng Eclipse.

  pdf15p buncha_1 11-05-2013 27 3   Download

 • Giới thiệu InfoSphere Data Architect của IBM (IDA) là một môi trường phát triển toàn diện để mô hình hóa và tích hợp dữ liệu. IDA cho phép người dùng khám phá, mô hình hóa, hiển thị trực quan và liên kết các tài sản dữ liệu đa dạng và phân tán. IDA là một quy trình quản lý dữ liệu theo đề xuất của IBM và được tích hợp chặt chẽ với các sản phẩm Optim®, Rational và InfoSphere được xây dựng bằng Eclipse.

  pdf29p buncha_1 11-05-2013 35 3   Download

 • Giới thiệu Mục đích của hướng dẫn này là giới thiệu một phương pháp để phát triển các mô hình ánh xạ cho các dự án kho dữ liệu (DWH) khi sử dụng chức năng có sẵn trong InfoSphere Data Architect (IDA), Phiên bản 7.5.2. Việc thiết kế các ánh xạ cho quá trình trích xuất, chuyển đổi và tải dữ liệu (ETL) là một phần vô cùng quan trọng của mỗi dự án kho dữ liệu. Do đó cần lưu trữ thiết kế các ánh xạ này theo một định dạng đáp ứng một số yêu cầu như sau: ...

  pdf4p buncha_1 11-05-2013 29 3   Download

 • This book is intended for anyone who needs to learn the fundamentals of data modeling using IBM InfoSphere Data Architect, an Eclipse-based tool that can help you create data models for various data servers.

  pdf174p emvaolop1 24-01-2015 16 3   Download

 • Giới thiệu Khi bắt đầu làm việc với InfoSphere Data Architect V7.5.3, bạn có thể tạo mô hình dữ liệu quan hệ và các mô hình nhiều chiều dữ liệu. Loạt bài này sử dụng ba kịch bản người dùng để biểu thị cách nó trợ giúp thúc đẩy mô hình hóa nhiều chiều dữ liệu và cách người dùng có thể hưởng lợi từ việc chấp nhận InfoSphere Data Architect V7.5.3 như thế nào.

  pdf39p buncha_1 11-05-2013 28 2   Download

 • Based upon the authors' experience in designing and deploying an embedded Linux system with a variety of applications, Embedded Linux System Design and Development contains a full embedded Linux system development roadmap for systems architects and software programmers. Explaining the issues that arise out of the use of Linux in embedded systems, the book facilitates movement to embedded Linux from traditional real-time operating systems, and describes the system design model containing embedded Linux....

  pdf429p phongvohinh 19-02-2010 221 118   Download

 • tài liệu về ENGENEER ARCHITECT BUSINESS...

  ppt25p peterbk_07 29-03-2011 176 79   Download

 • Welcome to the February 2004 issue of php|architect. As I write this, I'm sitting in my office—about forty degrees Celsius warmer than outside and, therefore, a much better place to work in that that the local park—suffering from an awful cold and sitting by a collection of (clean) tissues discreetly stashed on my desk, ready for use.

  pdf70p vinhnghi 17-08-2009 198 58   Download

 • All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any material form (including photocopying or storing in any medium by electronic means and whether or not transiently or incidentally to some other use of this publication) without the written permission of the copyright holder except in accordance with the provisions of the Copyright, Designs and Patents Act 1988 or under the terms of a licence issued by the Copyright Licensing Agency Ltd, 90 Tottenham Court Road, London, England W1P 0LP.

  pdf172p rosesdalat2803 13-07-2009 141 50   Download

 • Tham khảo sách 'online training courses from php|architect', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf68p thutrang 17-08-2009 237 28   Download

 • Thiết kế các dịch vụ SOA với Rational Software Architect, Phần 1: Khởi đầu bằng các yêu cầu, quy trình và mô hình hóa Bertrand Portier, Kiến trúc IT, IBM Software Group Services Tóm tắt: Trong hướng dẫn này, Phần 1 của một loạt bài viết, bạn sẽ tìm hiểu về mối quan hệ giữa một bộ các công cụ trong IBM Rational Software Development Platform (Nền tảng phát triển phần mềm Rational của IBM) mà bạn sẽ sử dụng khi bạn thiết kế một dịch vụ dựa trên - SOA bằng cách sử dụng MDD.

  pdf53p tocxuxu 05-10-2011 71 22   Download

 • Thiết kế các dịch vụ SOA với Rational Software Architect, Phần 3: Sử dụng các tài sản và các mẫu trong thiết kế của bạn Bertrand Portier, Kiến trúc sư IT, IBM Lee Ackerman, Giám đốc tiếp thị, IBM Tóm tắt: Tìm hiểu cách làm thế nào để tạo ra thiết kế dịch vụ của serviceoriented architecture (SOA - kiến trúc hướng-dịch vụ) khi sử dụng IBM® Rational® Software Architect (Kiến trúc sư phần mềm Rational của IBM), các tài sản có thể dùng lại và Đặc tả kỹ thuật của tài sản có t...

  pdf43p tocxuxu 05-10-2011 73 19   Download

 • Thiết kế các dịch vụ SOA với Rational Software Architect, Phần 2: Thiết kế các dịch vụ với lược tả UML của các dịch vụ phần mềm Lee Ackerman, Giám đốc tiếp thị, IBM Bertrand Portier, Kiến trúc IT, IBM Software Group Services Tóm tắt: Tìm hiểu cách làm thế nào để thiết kế kiến trúc hướng dịch vụ (SOA) khi sử dụng IBM® Rational® Software Architect (Kiến trúc sư phần mềm Rational của IBM).

  pdf45p tocxuxu 05-10-2011 73 18   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản