Assertiveness pocket

Xem 1-11 trên 11 kết quả Assertiveness pocket
 • Drawings by Phil Hailstone Dedication This book is dedicated to my son, Max Charles, who, in spite of my influence, is very much his own man and, for one so young, has developed his own way of being assertive. Max, I’m proud of you. Thanks to Donna Coiera for transforming my handwriting into an acceptable WP format. “Will appeal to anyone in human resources or management training. It is successful in keeping jargon to a minimum without loss of precision. The concepts are immediately relevant, and each page will offer you a new idea, a new skill or a...

  pdf113p transang4 04-10-2012 28 6   Download

 • "Hấp dẫn cho bất cứ ai trong nguồn nhân lực, đào tạo quản lý. Đó là thành công trong việc giữ thuật ngữ ở mức tối thiểu mà không mất độ chính xác. Các khái niệm được ngay lập tức có liên quan, và mỗi trang sẽ cung cấp cho bạn một ý tưởng mới, kỹ năng mới hoặc là một cách mới để xem xét tình hình một.

  pdf10p myngoc3 16-09-2011 34 4   Download

 • Đây là một nguyên tắc cũng được thành lập - tất cả các vận động viên hàng đầu xem mình là thành công và chiến thắng, nó mang lại cho họ rằng cạnh tâm lý. Bằng cách sử dụng khẳng định bạn có thể cung cấp cho mình rằng lợi thế tương tự. Các vòng tròn giải phóng trên trang sau cho bạn thấy làm thế nào khẳng định rõ: "Tôi quyết đoán công trình. Nhận thấy nó không phải là cách

  pdf11p myngoc3 16-09-2011 44 4   Download

 • Những lời chỉ trích chỉ là thông tin phản hồi, nó là về hành vi của bạn, không phải bạn là một người Một số lời chỉ trích là vô căn cứ, vì thế những lời chỉ trích tất cả các nhu cầu được xác nhận để khám phá những gì là hữu ích và những gì không phải là không thích hợp để ngoại suy những lời chỉ trích

  pdf12p myngoc3 16-09-2011 29 4   Download

 • "Tôi" báo cáo là một trong những mạnh mẽ nhất bạn có thể thực hiện, cả hai cho bản thân và những người khác. Trong báo cáo 'tôi', bạn khẳng định bạn là ai và những gì bạn muốn. Sử dụng chúng là dấu hiệu của sự quyết đoán. Tôi báo cáo có thể được sử dụng trong nhiều cách khác nhau:

  pdf11p myngoc3 16-09-2011 33 4   Download

 • Bản vẽ bởi Phil hạt mưa đá Sự cống hiến cuốn sách này là dành riêng cho con trai của tôi, Max Charles, người, mặc dù ảnh hưởng của tôi, rất nhiều người đàn ông của mình, và một quá trẻ, đã phát triển theo cách riêng của mình là quyết đoán. Max, tôi tự hào về bạn. Donna Coiera để chuyển đổi dạng chữ viết tay của tôi vào một định dạng WP có thể chấp nhận được.

  pdf10p myngoc3 16-09-2011 28 3   Download

 • Tôi phải được tốt và tử tế bởi vì ... Tôi không được làm tổn thương bất cứ ai bởi vì ... Tôi phải đạt được hạnh phúc qua việc phục vụ những người khác vì ... Tôi phải đồng ý với yêu cầu hợp lý bởi vì ... Tôi phải làm như tôi đã nói hoặc những gì được mong đợi của tôi bởi vì ...

  pdf10p myngoc3 16-09-2011 39 3   Download

 • Tiếng nói bên trong có thể được hạn chế, nhưng họ cũng có thể ảnh hưởng đến hành vi của chúng tôi tích cực. Đây là như vậy, nó là rất quan trọng mà chúng tôi phát triển báo cáo cho chính chúng ta được mạnh mẽ và tích cực. Nếu tự nhận thức của chúng tôi có thể tạo ra thực tế của chúng tôi, sau đó chúng ta phải nhận thức được bản thân mình một cách đúng đắn.

  pdf10p myngoc3 16-09-2011 29 3   Download

 • Mờ sương là hữu ích khi ai đó đang gây áp lực để làm một cái gì đó thực sự không lợi ích tốt nhất của bạn, và bạn sẽ không làm điều đó. Như vậy, phản ứng của bạn yêu cầu là đặt lên một màn sương. Lắng nghe những gì người nói, và quyết định có hay không bạn muốn thực hiện theo quy định.

  pdf13p myngoc3 16-09-2011 33 3   Download

 • Một cách để làm điều này là thông qua việc sử dụng khẳng định. Nếu bạn giữ cho bản thân bạn là một cái gì đó thì đó là hành vi của bạn chếch bản thân. Nếu bạn nói với bản thân bạn thành công và may mắn thay đổi kỳ vọng của bạn trên thế giới, và giải thích về những gì bạn nhận được từ nó.

  pdf10p myngoc3 16-09-2011 27 2   Download

 • Nếu không, sau đó sử dụng lời nói của họ, hoặc, thừa nhận tương tự như nhu cầu của họ, nhưng nhà nước trường hợp của bạn. Bằng cách này, bạn cho thấy người mà bạn đã hiểu rõ yêu cầu của họ, nhưng bạn sẽ không thực hiện theo quy định. Phương pháp này là một phương pháp rất lịch sự nói 'Không'.

  pdf15p myngoc3 16-09-2011 32 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản