Autocad 2011

Xem 1-20 trên 49 kết quả Autocad 2011
 • Giáo trình lý thuyết và thực hành: Vẽ trên máy tính AutoCAD 2011 không đi sâu vào khai thác phần mềm AutoCAD mà tập trung vào việc ứng dụng phần mềm AutoCAD để vẽ các bản vẽ phục vụ giảng dạy, học tập cũng như công việc thiết kế mỹ thuật. Với các bạn quan tâm tới lĩnh vực này thì đây là tài liệu hữu ích.

  pdf225p vuongle175 29-12-2013 226 97   Download

 • AutoCAD 2011 is designed to work in a Windows operating system. In general, to open AutoCAD 2011, double-click on the AutoCAD 2011 shortcut in the Windows desktop ( Fig. 1.1 ). Depending on how details in Profi les/Initial Setup … in the Options dialog ( Fig. 1.16 , page 13 ), the Welcome dialog ( Fig. 1.2 ) may appear. This dialog allows videos showing Fig. 1.1 T he AutoCAD methods of working AutoCAD 2011, to be selected from a list of icons.

  pdf439p ptng13 25-06-2012 169 84   Download

 • Ebook Thực hành thiết kế bản vẽ kiến trúc AutoCAD 2011: Phần 1 bao gồm những nội dung về giới thiệu AutoCAD 2011; giới thiệu bản vẽ; các công cụ Draw, Object Snap và Dynamic Input; Zoom, Pan và các Template; các công cụ Modify; các kích thước và text; trực giao và đẳng cụ; đường gạch chéo; các block và các đối tượng chèn vào; các định dạng file khác.

   

  pdf232p thuytrang_5 27-06-2015 112 69   Download

 • Phần 2 của ebook Thực hành thiết kế bản vẽ kiến trúc AutoCAD 2011 sau đây được biên soạn nhằm mục đích giúp các bạn bổ sung thêm kiến thức về các tập hợp sheet, cách tạo mô hình 3D; các mô hình 3D trong các cổng xem; chỉnh sửa các mô hình 3D. Mời các bạn tham khảo ebook để nắm bắt nội dung chi tiết.

   

  pdf232p thuytrang_5 27-06-2015 81 43   Download

 • Tiếp nối nội dung phần 1, phần 2 của giáo trình "Lý thuyết và thực hành Vẽ trên máy tính AutoCAD 2011" gồm có các chương như: Ghi kích thước và chữ trên bản vẽ, nhóm đối tượng và in bản vẽ và phần đọc thêm. Hy vọng cuốn giáo trình này sẽ giúp người học vẽ trên máy tính có thêm kiến thức để ứng dụng hiệu quả nhất vào trong công việc.

  pdf107p nganga_09 21-10-2015 81 29   Download

 • Giáo trình lý thuyết và thực hành: Vẽ trên máy tính AutoCAD 2011 không đi sâu vào khai thác phần mềm AutoCAD mà tập trung vào việc ứng dụng phần mềm AutoCAD để vẽ các bản vẽ phục vụ giảng dạy, học tập cũng như công việc thiết kế mỹ thuật. Giáo trình gồm 7 chương và được thành 2 phần, phần 1 sau đây gồm có các nội dung: Các vấn đề cơ bản về AutoCAD, các lệnh vẽ và hiệu chỉnh cơ bản, các lệnh hiệu chỉnh, quan sát và quản lý đối tượng.

  pdf118p nganga_09 21-10-2015 91 28   Download

 • A great way to get up and running fast with AutoCAD "X"! If you're just learning AutoCAD, this friendly, For Dummies guide is perfect for you. You’ll get up to speed on all the basics and start creating 2D and 3D technical drawings sooner than you might imagine. Learn how to create a basic drawing, use AutoCAD Design Center, edit your drawings, work with dimensions, add text, and much more. The book is straightforward, easy to follow, and includes practical tips and notes that demystify this complex software even further....

  pdf533p stingdau_123 21-01-2013 52 24   Download

 • Introduction to AutoCAD 2011- P1: The purpose of writing this book is to produce a text suitable for students in Further and/or Higher Education who are required to learn how to use the computer-aided design (CAD) software package AutoCAD 2011. Students taking examinations based on CAD will find the contents of the book of great assistance.

  pdf30p camry246 17-09-2010 241 128   Download

 • Introduction to AutoCAD 2011- P2: The purpose of writing this book is to produce a text suitable for students in Further and/or Higher Education who are required to learn how to use the computer-aided design (CAD) software package AutoCAD 2011. Students taking examinations based on CAD will find the contents of the book of great assistance.

  pdf30p camry246 17-09-2010 136 93   Download

 • Introduction to AutoCAD 2011- P3: The purpose of writing this book is to produce a text suitable for students in Further and/or Higher Education who are required to learn how to use the computer-aided design (CAD) software package AutoCAD 2011. Students taking examinations based on CAD will find the contents of the book of great assistance.

  pdf30p camry246 17-09-2010 120 74   Download

 • Introduction to AutoCAD 2011- P4: The purpose of writing this book is to produce a text suitable for students in Further and/or Higher Education who are required to learn how to use the computer-aided design (CAD) software package AutoCAD 2011. Students taking examinations based on CAD will find the contents of the book of great assistance.

  pdf30p camry246 17-09-2010 107 68   Download

 • Introduction to AutoCAD 2011- P13: The purpose of writing this book is to produce a text suitable for students in Further and/or Higher Education who are required to learn how to use the computer-aided design (CAD) software package AutoCAD 2011. Students taking examinations based on CAD will find the contents of the book of great assistance.

  pdf30p camry246 17-09-2010 178 61   Download

 • Introduction to AutoCAD 2011- P6: The purpose of writing this book is to produce a text suitable for students in Further and/or Higher Education who are required to learn how to use the computer-aided design (CAD) software package AutoCAD 2011. Students taking examinations based on CAD will find the contents of the book of great assistance.

  pdf30p camry246 17-09-2010 115 60   Download

 • Introduction to AutoCAD 2011- P7: The purpose of writing this book is to produce a text suitable for students in Further and/or Higher Education who are required to learn how to use the computer-aided design (CAD) software package AutoCAD 2011. Students taking examinations based on CAD will find the contents of the book of great assistance.

  pdf30p camry246 17-09-2010 113 59   Download

 • Introduction to AutoCAD 2011- P5: The purpose of writing this book is to produce a text suitable for students in Further and/or Higher Education who are required to learn how to use the computer-aided design (CAD) software package AutoCAD 2011. Students taking examinations based on CAD will find the contents of the book of great assistance.

  pdf30p camry246 17-09-2010 117 57   Download

 • Introduction to AutoCAD 2011- P8: The purpose of writing this book is to produce a text suitable for students in Further and/or Higher Education who are required to learn how to use the computer-aided design (CAD) software package AutoCAD 2011. Students taking examinations based on CAD will find the contents of the book of great assistance.

  pdf30p camry246 17-09-2010 102 55   Download

 • Introduction to AutoCAD 2011- P9: The purpose of writing this book is to produce a text suitable for students in Further and/or Higher Education who are required to learn how to use the computer-aided design (CAD) software package AutoCAD 2011. Students taking examinations based on CAD will find the contents of the book of great assistance.

  pdf30p camry246 17-09-2010 100 53   Download

 • Introduction to AutoCAD 2011- P11: The purpose of writing this book is to produce a text suitable for students in Further and/or Higher Education who are required to learn how to use the computer-aided design (CAD) software package AutoCAD 2011. Students taking examinations based on CAD will find the contents of the book of great assistance.

  pdf30p camry246 17-09-2010 104 53   Download

 • Introduction to AutoCAD 2011- P10: The purpose of writing this book is to produce a text suitable for students in Further and/or Higher Education who are required to learn how to use the computer-aided design (CAD) software package AutoCAD 2011. Students taking examinations based on CAD will find the contents of the book of great assistance.

  pdf30p camry246 17-09-2010 93 51   Download

 • Introduction to AutoCAD 2011- P14: The purpose of writing this book is to produce a text suitable for students in Further and/or Higher Education who are required to learn how to use the computer-aided design (CAD) software package AutoCAD 2011. Students taking examinations based on CAD will find the contents of the book of great assistance.

  pdf30p camry246 17-09-2010 116 51   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản