Axit hữa cơ

Xem 1-8 trên 8 kết quả Axit hữa cơ
 • . Các vi sinh vật tổng hợp protein và a xit amin - Tảo - Nấm men và vi khuẩn - Nấm mốc và xạ khuẩn 1.2. Quá trình dinh dươĩng ở tế bào vi sinh vật 1.3. Cơ chế sinh tổng hợp protein 1.4.Các yếu tố t6ổng hợp protein 2.1. Nguyên liệu và phương pháp xử lý 2.2.

  pdf66p tulip_12 12-01-2013 91 29   Download

 • ADN tồn tại chủ yếu trong nhân tế bào, cũng có mặt ở tỉ thể, lạp thể. ADN là một axit hữa cơ...

  pdf8p danghainamn 08-04-2011 385 141   Download

 • Phương pháp vật lí - Chiết : dùng để tách các chất lỏng không tan vào nhau như benzen và ancol .. - Chưng cất : dùng để tách các chất có nhiệt độ sôi khác nhau, thường dùng để tách các chất thuộc 3 nhóm : + Có nhiệt độ sôi thấp : anđehit, xeton, ete, este. + Có nhiệt độ sôi cao : ancol, axit, amin. + Không bay hơi : muối RONa, RCOONa, RCOONH4, aminoaxit. - Kết tinh: Để tách các chất có độ tan khác nhau...

  pdf37p ducthien2010 01-08-2011 525 122   Download

 • Trong những năm gần đây, ngành dầu khí đóng một vai trò là ngành mũi nhọn của nền kinh tế thế giới và là động lực phát triển mạnh mẽ, đối với nền kinh tế quốc dân, của các nớc đang phát triển và các nớc chậm phát triển trong đó có nớc ta. ở Việt nam ta, ngành dầu khí còn rất non trẻ, tuy mới bớc vào chặng đờng đầu tiên nhng hiệu quả của nó đã rõ ràng và đầy hứa hẹn.

  pdf88p huutaiak 21-11-2012 110 58   Download

 • Câu 1:Cho các ch ất: HCN, H2, dung dịch KMnO4, dung dịch Br2. Số chất phản ứng được với (CH3)2CO là A. 2. B. 4. C. 1. D. 3. Đề thi TSĐHCĐ khối A 2007 Câu 2: Dãy gồm các chất đều điều chế trực tiếp (bằng một phản ứng) tạo ra anđehit axetic là: A. CH3COOH, C2H2, C2H4. B. C2H5OH, C2H4, C2H2. C. C2H5OH, C2H2, CH3COOC2H5. D. HCOOC2H3, C2H2, CH3COOH. Đề thi TSĐHCĐ khối A 2009 Câu 3: Dãy gồm các chất có thể điều chế trực tiếp (bằng một phản ứng) tạo ra axit axetic là: A.

  doc18p bui_giap 06-05-2013 77 30   Download

 • Andedit xeton là những hợp chất hữu cơ có hứa cacbonyl. Nếu nhóm cacbonyl liên kết với một gốc hydrocacbon , ta có xeton

  pdf62p meoancaran 20-03-2011 79 29   Download

 • Câu 1:Khi cho Cu tác d ụng với dung dịch chứa H2SO4 loãng và NaNO3, vai trò của NaNO3 trong phản ứng là A. chất oxi hoá. B. môi trường. C. chất khử. D. chất xúc tác. Đề thi TSĐHCĐ khối B 2007 Câu 2:Thực hiện hai thí nghiệm: 1) Cho 3,84 gam Cu phản ứng với 80 ml dung dịch HNO3 1M thoát ra V1 lít NO. 2) Cho 3,84 gam Cu phản ứng với 80 ml dung dịch chứa HNO3 1M và H2SO4 0,5 M thoát ra V2 lít NO. Biết NO là sản phẩm khử duy nhất, các thể tích khí đo ở...

  doc2p bui_giap 06-05-2013 147 15   Download

 • Đồng bằng sông Cửu Long là một trong hai khu vực lớn nhất của đất phèn và cũng là một trong những vùng trồng ngô cho năng suất cao nhất trong số các khu vực trồng ngô trên Việt Nam. Để có các điều kiện thuận lợi nhất của khu vực, nó là rất cao cần thiết để phát triển các hạt năng suất ngô lai cao được đánh giá cao chịu được axit sulphate đất.

  pdf5p leon_1 07-08-2013 69 8   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản