Azure

Xem 1-20 trên 100 kết quả Azure
 • Luận văn tốt nghiệp: Điện toán đám mây với microsoft azure và ứng dụng vào chương trình học từ tiếng anh, mời các bạn cùng tham khảo để nắm được các kiến thức cần thiết và vận dụng thật tốt vào bài luận cùng chủ đề của mình.

  pdf71p haiarsenal94 19-02-2014 155 71   Download

 • Your hands-on, step-by-step guide to the programming fundamentals for Windows Azure™ Teach yourself how to build and host scalable applications in the cloud using Windows Azure—one step at a time. Ideal for those with basic programming skills, this tutorial provides practical, learn-by-doing exercises for working with the core services and features of the Windows Azure platform. Discover how to: Extend your existing skills to the cloud development model Build a simple web role application and deploy it to the cloud Create a worker role project to perform backend processes ...

  pdf346p stingdau_123 17-01-2013 90 36   Download

 • Pro SQL Database for Windows Azure, 2nd Edition shows how to create enterprise-level database deployments without the usual investment in datacenter and other infrastructure. Take advantage instead of Microsoft’s worldwide backbone for cloud computing that delivers all the power of SQL Server in the form of the cloud-based SQL Database for Windows Azure.

  pdf306p phungnguyet_123 20-02-2013 52 19   Download

 • This fast-paced guide enables developers to design and build Enterprise applications for the cloud. You will find it easy to follow this book, as the authors use an actual online portal application for the case study. Throughout the development of the sample application there is discussion of important considerations for moving an application into the cloud. If you provide technological leadership to your enterprise - senior developers, architects, CIO/CTO - and you want or need to guide your enterprise's application design to Azure, this is the perfect book for you...

  pdf245p titatu_123 09-03-2013 66 14   Download

 • A step-by-step guide to create easy solutions to build your business using Windows Azure services Explore the different features of Windows Azure and its unique concepts. Get to know the Windows Azure platform by code snippets and samples by a single start-up scenario throughout the whole book. A clean example scenario demonstrates the different Windows Azure features.

  pdf292p phungnguyet_123 20-02-2013 44 13   Download

 • Điện toán đám mây hay còn gọi là điện toán máy chủ ảo là một xu hướng mới ngày nay. Thuật ngữ điện toán đám mây ra đời không phải để nói về một trào lưu mới mà để khái quát lại các hướng đi của cơ sở hạ tầng thông tin vốn đã và đang diễn ra từ những năm qua. Các nguồn thông tin và tính toán khổng lồ sẽ nằm tại các máy chủ ảo (đám mây) truy cập thông qua Internet thay vì trong máy tính gia đình và văn phòng để mọi người kết...

  pdf71p truongnghen 30-08-2012 519 266   Download

 • Azure, hệ điều hành "đám mây" mà Microsoft giới thiệu vào cuối tháng 10 tại hội nghị PDC 2008 vẫn còn mang nhiều bí ẩn. Azure là gì? Nó sẽ hoạt động ra sao? Những thông tin sau sẽ giải đáp phần nào về hệ điều hành Windows Azure.

  pdf5p nhan1234 21-10-2009 601 120   Download

 • Giới thiệu khái quát về điện toán đám mây, đặc điểm, các thành phầm cũng như mô hình triển khai điện toán đám mây. Trình bày về các giải pháp của Microsoft với điện toán đám mây, đặc điểm kỹ thuật của nền tảng Windows Azure cho việc phát triển ứng dụng và dịch vụ phần mềm. Thực nghiệm xây dựng ứng dụng quản lý nguồn lực trên nền tảng Windows Azure.

  pdf4p banhbeovodung 20-06-2013 87 43   Download

 • Introducing Windows Azure- P1:The cloud platform is getting more and more attractive to the computing world. Today, service-oriented architecture (SOA) and aspect-oriented programming (AOP) techniques are widely used in enterprise solutions. A question an IT management team or a software development team may ask is, what is the next trend going to be? Cloud computing seems to be the right answer.

  pdf5p davidvilla2468 03-11-2010 67 16   Download

 • Introducing Windows Azure- P2:The cloud platform is getting more and more attractive to the computing world. Today, service-oriented architecture (SOA) and aspect-oriented programming (AOP) techniques are widely used in enterprise solutions. A question an IT management team or a software development team may ask is, what is the next trend going to be? Cloud computing seems to be the right answer.

  pdf5p davidvilla2468 03-11-2010 53 14   Download

 • Introducing Windows Azure- P3:The cloud platform is getting more and more attractive to the computing world. Today, service-oriented architecture (SOA) and aspect-oriented programming (AOP) techniques are widely used in enterprise solutions. A question an IT management team or a software development team may ask is, what is the next trend going to be? Cloud computing seems to be the right answer.

  pdf5p davidvilla2468 03-11-2010 54 10   Download

 • Trong môi trường công nghệ thông tin hiện nay, các công ty được thành lập với một tốc độ chóng mặt, nhưng không phải công ty nào cũng đủ khả năng để xây dựng một hệ thống mạng cứng và đội ngủ quản lý cho riêng nhu cầu của công ty. Chi phí để xây dựng 1 hệ thống mạng cứng cho một doanh nghiệp vẫn là bài toán nan giải từ xưa đến nay , nhằm khắc phục điều đó thì giải pháp cloud computing (điện toán đám mây) đã ra đời....

  doc19p liquan 21-07-2013 61 10   Download

 • This book describes a scenario around a fictitious company named Tailspin that has decided to encompass Windows Phone 7 as a client device for their existing cloud-based application. Their Windows Azure-based application named Surveys is described in detail in a previous book in this series, Developing Applications for the Cloud on the Microsoft Windows Azure Platform.

  pdf337p bongbong_hong 06-12-2012 37 9   Download

 • Introducing Windows Azure- P4:The cloud platform is getting more and more attractive to the computing world. Today, service-oriented architecture (SOA) and aspect-oriented programming (AOP) techniques are widely used in enterprise solutions. A question an IT management team or a software development team may ask is, what is the next trend going to be? Cloud computing seems to be the right answer.

  pdf5p davidvilla2468 03-11-2010 38 7   Download

 • Introducing Windows Azure- P5:The cloud platform is getting more and more attractive to the computing world. Today, service-oriented architecture (SOA) and aspect-oriented programming (AOP) techniques are widely used in enterprise solutions. A question an IT management team or a software development team may ask is, what is the next trend going to be? Cloud computing seems to be the right answer.

  pdf5p davidvilla2468 03-11-2010 53 7   Download

 • Introducing Windows Azure- P65:The cloud platform is getting more and more attractive to the computing world. Today, service-oriented architecture (SOA) and aspect-oriented programming (AOP) techniques are widely used in enterprise solutions. A question an IT management team or a software development team may ask is, what is the next trend going to be? Cloud computing seems to be the right answer.

  pdf4p davidvilla2468 03-11-2010 68 7   Download

 • .“SharePoint has taken business by storm and developers want to take their collaborative applications built on this platform to the cloud! This book arrives right on time to fill this demand, giving you the conceptual approach and hands-on guidance to extend SharePoint in the cloud and take advantage of this powerful, accessible, next-generation cloud collaboration platform.” — Eric Swift General Manager, Microsoft SharePoint Group

  pdf337p ringphone 02-05-2013 22 7   Download

 • Introducing Windows Azure- P6:The cloud platform is getting more and more attractive to the computing world. Today, service-oriented architecture (SOA) and aspect-oriented programming (AOP) techniques are widely used in enterprise solutions. A question an IT management team or a software development team may ask is, what is the next trend going to be? Cloud computing seems to be the right answer.

  pdf5p davidvilla2468 03-11-2010 45 6   Download

 • Introducing Windows Azure- P7:The cloud platform is getting more and more attractive to the computing world. Today, service-oriented architecture (SOA) and aspect-oriented programming (AOP) techniques are widely used in enterprise solutions. A question an IT management team or a software development team may ask is, what is the next trend going to be? Cloud computing seems to be the right answer.

  pdf5p davidvilla2468 03-11-2010 49 6   Download

 • Introducing Windows Azure- P8:The cloud platform is getting more and more attractive to the computing world. Today, service-oriented architecture (SOA) and aspect-oriented programming (AOP) techniques are widely used in enterprise solutions. A question an IT management team or a software development team may ask is, what is the next trend going to be? Cloud computing seems to be the right answer.

  pdf5p davidvilla2468 03-11-2010 45 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản