Bài giảng bioinformatics

Xem 1-5 trên 5 kết quả Bài giảng bioinformatics
 • Bioinformatics là một ngành học còn khá mới trong lĩnh vực Sinh học. Vì vậy, hiện nay có khá nhiều định nghĩa khác nhau về thuật ngữ bioinformatics. Chúng ta thử tìm hiểu một số thuật ngữ: • Bioinformatics là môn học về cách sử dụng máy tính để giải quyết những vấn đề của khoa học sự sống, chủ yếu là vấn đề cơ sở dữ liệu phong phú của bộ gen, trình tự protein... Ngoài ra, nó còn giải quyết những vấn đề về kỹ thuật như mô hình...

  pdf64p coc_xanh 16-01-2013 59 22   Download

 • Tin sinh học (bioinformatics) là một lĩnh vực khoa học sử dụng các công nghệ của các ngành toán học ứng dụng, tin học, thống kê, khoa học máy tính, trí tuệ nhân tạo, hóa học và hóa sinh (biochemistry) để giải quyết các vấn đề sinh học. Một thuật ngữ thường được dùng thay thế cho tin sinh học là sinh học tính toán (computational biology).

  pdf7p poseidon05 26-07-2011 134 43   Download

 • Giới thiệu Mô hình dữ liệu NCBI (tuần 1) Cơ sở dữ liệu trình tự GenBank (tuần 2) Cơ sở dữ liệu về cấu trúc (tuần 3) Cơ sở dữ liệu bản đồ genom (tuần 4) - Các cơ sở dữ liệu Cơ sở dữ liệu NCBI (National Center for Biotechnology Information) Cơ sở dữ liệu EMBL-EBI (European Molecular Biology Laboratory-European Bioinformatics Institute) Cơ sở dữ liệu CIB-DDBJ (Center for Information Biology-DNA Data Bank of Japan)

  pdf6p trautuongquan 25-02-2013 147 40   Download

 • We will begin this chapter with an examination of functional genomics. Then we will consider a quest that is even more complex than genomics: proteomics, the study of an organism’s proteome—the properties and activities of all the proteins an organism makes in its lifetime. Finally, we will introduce bioinformatics, the discipline concerned with managing and using the vast stores of data that come from genomic, proteomic, and other massive biological studies.

  ppt28p tangtuy05 30-03-2016 14 4   Download

 • The Human DNA Sequence The complete DNA sequence of each chromosome provides the highest resolution physical map. The primary focus of the HGP was to obtain DNA sequence for the entire human genome as well as model organisms. Although the prospect of determining the complete sequence of the human genome seemed daunting several years ago, technical advances in DNA sequencing and bioinformatics led to the completion of a draft human sequence in June 2000, well in advance of the original goal year of 2003.

  pdf5p konheokonmummim 03-12-2010 45 3   Download

Đồng bộ tài khoản