Bài giảng hóa đại cương b

Xem 1-20 trên 87 kết quả Bài giảng hóa đại cương b
 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình hóa đại cương b part 1', khoa học tự nhiên, hoá học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf9p poseidon01 15-07-2011 614 164   Download

 • Tham khảo sách 'giáo trình hóa đại cương b', khoa học tự nhiên phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf92p 123968574 27-06-2012 222 82   Download

 • Khái niệm Vì các đám mây điện tử không có giới hạn rõ nét nên không thểxác định được bán kính nguyên tử và bán kính ion thật chính xác. Vì vậy, người ta thường xác định các đại lượng này dựa trên khoảng cách giữa các hạt nhân nguyên tử tạo nên đơn chất hay hợp chất tương ứng (xem các nguyên tử hay ion như những quả cầu tiếp xúc nhau).

  pdf9p poseidon01 15-07-2011 259 104   Download

 • Hoá học là khoa học khảo sát: Các tính chất, thành phần,cấu trúc của vật chất.Các biến đổi về tính chất,thành phần, cấu trúc của vật chất cùng các thay đổi năng lượng kèm theo các biến đổi ấy. BPA gây rBPA gây ra các bệnh như ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt, tiểu đường loại 2 .

  ppt163p hoangtuonlyh 14-05-2012 302 87   Download

 • Tất cả các phản ứng thuận nghịch đều diễn ra không đến cùng mà chỉ diễn ra cho đến khi đạt được trạng thái cân bằng. Ở thời điểm ban đầu, tốc độ phản ứng thuận (vt) có giá trị cực đại sau đó giảm xuống do nồng độ các chất đầu giảm vì chúng tạo thành các sản phẩm phản ứng. Ngược lại, đầu tiên tốc độ phản ứng nghịch (vn) có giá trị cực tiểu, tốc độ này tăng lên khi tăng nồng độ các sản phẩm phản ứng....

  pdf9p poseidon01 15-07-2011 175 76   Download

 • Để thiết lập phương trình ion-electron trong trường hợp này ta sử dụng qui tắc, đối với quá trình khử : thêm H2O vào dạng oxy hóa, thêm OH- vào dạng khử, đối với quá trình oxy hóa : thêm H+ vào dạng oxy hóa, thêm H2O vào dạng khử với lượng tương ứng. Từ đó, hai quá trình khử và oxy hóa của phản ứng trên là : 2x 3x 2OH

  pdf9p poseidon01 15-07-2011 218 71   Download

 • Nhiều nhà bác học như Dobereiner (nhóm ba nguyên tố xếp theo thứ tự tiến của khối lượng nguyên tử: Cl – Br – I…), Chancourtoirs, Newlands (xếp các nguyên tố theo khối lượng nguyên tử tăng dần), Mayer (thu được 6 nhóm tương tự)… đã nghiên cứu vấn đề này nhưng không thành công vì thiếu cơ sở hệ thống hoá vững chắc, nhất là không nhìn thấy được mối liên quan giữa các nguyên tố không tương tự nhau....

  pdf9p poseidon01 15-07-2011 143 58   Download

 • Sự phát triển của khoa học kỹ thuật và công nghiệp lúc đó đòi hỏi phải tiếp tục nghiên cứu về các nguyên tố và hợp chất của chúng một cách mạnh mẽ và có hệ thống. Điều này đặt ra cho các nhà hóa học vấn đề hệ thống hoá các nguyên tố để tìm ra những quy luật chung nói lên mối liên hệ giữa chúng với nhau.

  pdf9p poseidon01 15-07-2011 134 56   Download

 • không có hình dạng nhất định và có cấu trúc xác định (cấu trúc chất lỏng có trật tự gần, còn cấu trúc chất rắn có trật tự xa). - Các chất ở trạng thái lỏng có một số tính chất quan trọng đối với thực tiễn là tính nhớt, sức căng bề mặt. + Tính nhớt là tính chất các lớp chất lỏng cản lại chuyển động của chúng đối với nhau. Nếu gọi F là lực cần thiết để làm chuyển dịch lớp chất lỏng này so với lớp kia thì : F= S ∆v ∆x ηS ∆v...

  pdf9p poseidon01 15-07-2011 188 91   Download

 • Hệ quả của định luật Hess : - Hiệu ứng nhiệt phản ứng bằng tổng nhiệt tạo thành của các sản phẩm phản ứng trừ đi tổng nhiệt tạo thành của các chất đầu. - Hiệu ứng nhiệt phản ứng bằng tổng nhiệt đốt cháy của các chất đầu trừ đi tổng nhiệt đốt cháy của các sản phẩm phản ứng.

  pdf9p poseidon01 15-07-2011 225 87   Download

 • Định nghĩa Dung dịch là hệ đồng thể gồm hai hay nhiều chất mà thành phần của chúng có thể thay đổi trong giới hạn rộng. Trong dung dịch, chất phân tán được gọi là chất tan, môi trường phân tán được gọi là dung môi. Việc phân biệt chất tan, dung môi trong dung dịch dựa vào các tiêu chuẩn: Dung môi có trạng thái tập hợp như trạng thái tập hợp của dung dịch. VD: Dung dịch NaCl: NaCl là chất tan; H2O là dung môi. - Dung môi và chất tan cùng trạng thái tập hợp: dung...

  pdf9p poseidon01 15-07-2011 185 67   Download

 • Hiện tượng thẩm thấu xảy ra: nước từ cốc chuyển vào cylent và đẩy piston lên. Cột nước hình thành tạo ra áp suất thủy tĩnh có tác dụng ngược lại với áp suất thẩm thấu: nó gây nên sự khuếch tán các phân tử từ trong cylent ra cốc. Khi cốc nước đạt độ cao h nhất định thì tốc độ nước ra và vào cylent bằng nhau. Nếu ngay từ đầu khi hiện tượng thẩm thấu mới xảy ra, ta đặt một trọng lượng p nào đó lên piston để vừa cân bằng với áp suất thẩm thấu...

  pdf9p poseidon01 15-07-2011 106 48   Download

 • 5.5 Phương pháp điều chế 6.5.1 Điều chế benzen a-Từ axetylen: Khi có mặt của than hoạt tính ở 6000C (phản ứng Zelin) hay (C6H5)3PNi(CO)2 ở 60-700C (Phản ứng Repe) 3 H-C ≡ C H → C6H6 b-Từ xicloankan, xicloankan Khi có mặt của chất xúc tác Pt, Pd, oxit crom…ở nhiệt độ cao , + Từ n-hexan thu được benzen CH3-(CH2)4-CH3 → C6H6 (xt: Cr2O3/Al2O3, 450-5500C), + Xiclohexan (C6H12) → C6H6( Xúc tác Pt, 3000C) • Các phương pháp này có thể dùng để điều chế một số aren khác...

  pdf5p artemis04 06-09-2011 37 9   Download

 • a) Trùng hợp cho sản phẩm mạch vòng + Khi có mặt của than hoạt tính, 6000C ( Phương pháp Zelin) hoặc tốt hơn là xúc tác triphenylphotphin niken dicacbonyl (C6H5)3PNi(CO)2 ở 60-700C (Phương pháp Repe) ba phân tử axetylen sẽ trùng hợp tạo thành benzene 3 H-C ≡ C H → C6H6 b) Tạo sản phẩm mạch hở + Khi có mặt của chất xúc tác Cu2Cl2 trong môi trường NH3+ NH4Cl ở 55-650C, hai phân tử axetylen trùng hợp tạo thành vinylaxetylen 2 H-C ≡ C H → CH2 =CH-C ≡ C H...

  pdf4p artemis04 06-09-2011 31 6   Download

 • b) Tên IUPAC • Chúng có tên chung là aren. Tuy nhiên các alkyl benzen, một số thường được xem là dẫn xuất aren, nhưng một số khác thì thường gọi theo tên của ankan: phụ thuộc vào kích thước của nhóm ankyl thế: • Nếu ankyl thế có 6 hoặc ít hơn 6C, tên là: ankyl benzen. • Nếu ankyl thế có lớn hơn 6C, thì thường đọc là:phenyl ankan. Tên phenyl, thường viết tắc lại là Ph được sử dụng cho nhóm – C6H5, khi đó vòng benzen được xem là nhóm thế....

  pdf5p artemis04 06-09-2011 32 6   Download

 • NHÓM IIIA - Nhóm IIIA gồm các nguyên tố: bo (B), nhôm (Al), gali (Ga), inđi (In) và tali (Tl). * Một số đặc điểm của các nguyên tố nhóm IIIA: B Al Ga In Tl Số thứ tự 5 13 31 49 81 2 1 2 1 2 1 2 1 Electron hoá trị 2s 2p 3s 3p 4s 4p 5s 5p 6s26p1 Bán kính nguyên tử R(Å) 0,83 1,26 1,27 1,44 3+ Bán kính ion R (Å) 0,20 0,57 0,62 0,92 1,05 Năng lượng ion hoá I1 (eV) 8,30 5,95 6,00 5,08 6,10 0 Thế điện cực chuẩn...

  pdf20p dinhlan0501 07-03-2011 206 102   Download

 • Nội dung bài giảng giới thiệu chung về Microsoft Word, định dạng văn bản, sử dụng đồ họa trong Word, làm việc với tài liệu văn bản lớn. Bài giảng dành cho các bạn học khối xã hội học Tin học đại cương. Mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết bài giảng.

  ppt65p dunghoi01 23-11-2017 9 5   Download

 • Trong hóa học, kim loại (tiếng Hy Lạp là metallon) là nguyên tố có thể tạo ra các ion dương (cation) và có các liên kết kim loại, và đôi khi người ta cho rằng nó tương tự như là cation trong đám mây các điện tử. Các kim loại là một trong ba nhóm các nguyên tố được phân biệt bởi độ ion hóa và các thuộc tính liên kết của chúng, cùng với các á kim và các phi kim. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố, đường chéo vẽ từ bo (B) tới poloni (Po) chia...

  pdf9p bongsenvang8888 28-12-2010 439 157   Download

 • Tính chất từ thể hiện qua việc hút các vật liệu. Khi nằm trong từ trường ngoài B, mọi chất đều bị từ hóa và trong chúng có một từ trường phụ riêng hay véc tơ c.Ư từ b. Đó là nội dung bài học vật lý đại cương chương 6 : những tính chất từ của các chất. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf19p babman92 10-03-2011 196 80   Download

 • Chương 1. ĐẠI CƯƠNG VỀ TÀI CHÍNH VÀ TIỀN TỀ 1. Trong các thuật ngữ sau đây, thuật ngữ nào phù hợp với khái niệm về tiền tệ của các nhà kinh tế: a. Tiền học phí b. Thuế c. Tiền gửi thanh toán 2. Tiền pháp định là: a. Séc b. Không thể chuyển đổi sang kim loại quý hiếm c. Thẻ tín dụng d. Tiền xu 3. Để một hàng hoá có thể trở thành tiền, hàng hoá đó phải: a. Do chính phủ sản xuất ra b. Được chấp nhận rộng rãi làm phương tiện thanh toán c....

  pdf0p muaythai9 15-11-2011 267 78   Download

Đồng bộ tài khoản