intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng kỹ thuật kiến trúc

Xem 1-20 trên 1313 kết quả Bài giảng kỹ thuật kiến trúc
 • Bài giảng Vẽ kỹ thuật - Chương 8: Hình chiếu trục đo. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm hình chiếu trục đo; phân loại hình chiếu trục đo; các loại hệ trục đo thường dùng; các quy ước khi vẽ hình chiếu trục đo; các bước dựng hình chiếu trục đo;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt29p vuhuyennhi 06-09-2022 5 2   Download

 • Bài giảng Vẽ kỹ thuật - Chương 11: Vẽ quy ước bánh răng, lò xo. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: vẽ quy ước bánh răng; vẽ bánh răng trụ; vẽ bánh răng côn; vẽ trục vít - bánh vít; vẽ quy ước lò xo;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt16p vuhuyennhi 06-09-2022 7 1   Download

 • Bài giảng Quản trị rủi ro tài chính (Financial risk management) - Bài 2: Quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp. Bài này cung cấp cho học viên những kiến thức về: mô tả các nguồn rủi ro tín dụng cơ bản của doanh nghiệp và đối tác; mở rộng việc bàn luận về rủi ro tín dụng từ quan điểm hẹp sang quan điểm rộng; bàn luận về các kỹ thuật nhận dạng rủi ro tín dụng, phân tích cấu trúc và đánh giá rủi ro tín dụng, kiểm soát rủi ro tín dụng và tài trợ tổn thất do rủi ro tín dụng;...

  pdf11p hidetoshidekisugi 16-06-2022 17 2   Download

 • Bài giảng Quản trị rủi ro tài chính (Financial risk management) - Bài 3: Quản trị rủi ro lãi suất của doanh nghiệp. Bài này cung cấp cho học viên những kiến thức về: bàn luận về nguồn rủi ro lãi suất và các nguy cơ truyền thống cũng như các nguy cơ mới phát sinh; trình bày các kỹ thuật nhận dạng rủi ro lãi suất, phân tích cấu trúc và đánh giá rủi ro lãi suất, kiểm soát và tài trợ tổn thất do rủi ro lãi suất;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p hidetoshidekisugi 16-06-2022 7 2   Download

 • Bài giảng Quản trị rủi ro tài chính (Financial risk management) - Bài 4: Quản trị rủi ro hối đoái của doanh nghiệp. Bài này cung cấp cho học viên những kiến thức về: thảo luận về các kỹ thuật nhận dạng, phân tích cấu trúc và đánh giá rủi ro hối đoái; so sánh các quan điểm quản trị rủi ro hối đoái; đánh giá các kỹ thuật giảm thiểu tổn thất do rủi ro hối đoái thông qua việc điều chỉnh trong hoạt động kinh doanh;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf12p hidetoshidekisugi 16-06-2022 11 2   Download

 • Hội thảo "Thực trạng và giải pháp đào tạo trực tuyến trong nhà trường Việt Nam" bao gồm các nội dung chính sau: Trao đổi kinh nghiệm về mô hình đào tạo trực tuyến của các trường; Kinh nghiệm của nhà quản lý giáo dục về việc tổ chức quản lý, đầu tư sử dụng thiết bị và phần mềm trong đào tạo trực tuyến; Giới thiệu, trao đổi ý kiến của các chuyên gia, kỹ thuật viên trong việc quản lý bài giảng; Những giải pháp thực hiện đào tạo trực tuyến trong thời kỳ phát triển, đổi mới giáo dục.

  pdf169p thenthen19 07-06-2022 22 3   Download

 • Bài giảng này nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về đo lường điện tử như: Cơ sở kỹ thuật đo lường điện tử, đánh giá sai số và xử lý kết quả đo, các phương pháp đo, nguyên lý xây dựng, cấu trúc, cũng như ứng dụng đo lường của các thiết bị đo tham số và đặc tính của tín hiệu và mạch điện tử. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf86p chenlinong_0310 23-02-2022 17 2   Download

 • Bài giảng Các kĩ thuật lập trình được hình thành trên cơ sở các kinh nghiệm đã được đúc rút từ bài giảng của môn học Kỹ thuật lập trình cho sinh viên các ngành nói trên trong những năm học vừa qua với mục đích cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất, có tính hệ thống liên quan tới môn học này. Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Đại cương về lập trình cấu trúc; Con trỏ và mảng; Duyệt và đệ qui;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf78p chenlinong_0310 23-02-2022 11 2   Download

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu: Chương 2 Xếp thứ tự và tìm kiếm, cung cấp cho người học các kiến thức xếp thứ tự như: SelectionSort, InsertSort, InterChangeSort, BubbleSort, MergeSort, … độ phức tạp của các thuật toán sắp xếp; và các thuật toán tìm kiếm phần tử. Rèn luyện kỹ năng lập trình xếp thứ tự danh sách, tìm kiếm một phần tử trong danh sách.

  pdf53p cuchoami2510 18-02-2022 12 4   Download

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu: Chương 3 Cây nhị phân tìm kiếm, cung cấp các khái niệm về cây, kiến thức cấu trúc cây nhi phân, các thuật toán trên cây nhị phân tìm kiếm. Rèn luyện và nâng cao kỹ năng lập rình, ứng dụng cấu trúc dữ liệu cây nhị phân và các thuật toán trên cây nhị phân tìm kiếm giải quyết các bài toán ứng dụng.

  pdf35p cuchoami2510 18-02-2022 18 4   Download

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình C: Bài 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu Ngôn ngữ C và Borland C; Các kiểu dữ liệu cơ sở; Hằng, Biến, Mảng; Cấu trúc của chương trình C. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf85p cuchoami2510 18-02-2022 14 2   Download

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình C: Bài 4 Cấu trúc điều khiển trong C, cung cấp cho người học những kiến thức như: Câu lệnh if; Câu lệnh switch; Vòng lặp for; Vòng lặp while; Vòng lặp do...while; Câu lệnh goto. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf28p cuchoami2510 18-02-2022 12 1   Download

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình C: Bài 5 Hàm và cấu trúc chương trình, cung cấp cho người học những kiến thức như: Hàm và chương trình; Ví dụ về chương trình có hàm; Cách viết một hàm. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf31p cuchoami2510 18-02-2022 8 1   Download

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình C: Bài 6 Kiểu dữ liệu mảng, liệt kê và cấu trúc, cung cấp cho người học những kiến thức như: Kiểu dữ liệu Mảng (Array); Kiểu dữ liệu liệt kê (Enum); Kiểu dữ liệu cấu trúc (Struct). Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf28p cuchoami2510 18-02-2022 8 1   Download

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 5 Bộ xử lý trung tâm CPU, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổ chức của CPU Hoạt động của chu trình lệnh; Đơn vị điều khiển; Kỹ thuật đường ống lệnh; Cấu trúc bộ xử lý tiên tiến. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt58p cuchoami2510 18-02-2022 22 2   Download

 • Bài giảng Ký sinh trùng: Vi nấm trùng cung cấp cho học viên những kiến thức về cấu trúc tế bào, đời sống, phân loại, sinh sản của vi nấm; bệnh nhiễm nấm; thuốc kháng nấm; kỹ thuật xác định vi nấm gây bệnh, nấm men gây bệnh;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf16p tanmocphong 19-01-2022 11 0   Download

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình C/C++ - Chương 1: Tổng quan về giải thuật cung cấp cho học viên những kiến thức về lập trình; các đặc điểm cần có của chương trình; các ngôn ngữ lập trình; các môi trường hỗ trợ lập trình; xác định bài toán; xác định cấu trúc dữ liệu; tìm giải thuật;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf26p tanmocphong 19-01-2022 19 1   Download

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình C/C++ - Chương 3: Cấu trúc điều khiển cung cấp cho học viên những kiến thức về các cấu trúc điều khiển trong chương trình; cấu trúc tuần tự; cấu trúc rẽ nhánh có điều kiện; cấu trúc lựa chọn; cấu trúc lặp;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf50p tanmocphong 19-01-2022 6 0   Download

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình C/C++ - Chương 4: Hàm con cung cấp cho học viên những kiến thức về cấu trúc chương trình; mẫu tổng quát của hàm; hàm không trả về giá trị; hàm trả về giá trị; tầm vực của biến;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf42p tanmocphong 19-01-2022 8 0   Download

 • Bài giảng Kỹ năng thuyết trình cung cấp cho người học những kiến thức như: Các bước chuẩn bị thuyết trình; xây dựng nội dung bài thuyết trình; phương tiện trực quan trong thuyết trình; tâm lý đám đông. Mời các bạn cùng tham khảo tiếp phần 2 bài giảng.

  pdf34p hoacomay097 06-01-2022 25 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng kỹ thuật kiến trúc
p_strCode=baigiangkythuatkientruc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2