intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng verilog

Xem 1-13 trên 13 kết quả Bài giảng verilog
 • Verilog HDL là một trong hai ngôn ngữ mô phỏng phần cứng thông dụng nhất, được dùng trong thiết kế IC, ngôn ngữ kia là VHDL.

  pdf42p langtudoncoi 02-03-2010 532 270   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tóm tắt bài giảng verilog - ths nguyễn trọng hải', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf42p thanhmaikmt 16-02-2011 929 192   Download

 • Tham khảo tài liệu 'slides bài giảng verilog bằng tiếng anh', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p thanhmaikmt 16-02-2011 876 53   Download

 • Verilog HDL là một trong hai ngôn ngữ mô phỏng phần cứng thông dụng nhất, được dùng trong thiết kế IC, ngôn ngữ kia là VHDL. HDL cho phép mô phỏng các thiết kế dễ dàng, sửa chữa lỗi, hoặc thực nghiệm bằng những cấu trúc khác nhau. Các thiệt kế được mô tả trong HDL là những kỹ thuật độc lập, dễ thiết kế, dễ tháo gỡ, và thường để đọc hơn ở dạng biểu đồ, đặc biệt là ở cách mạch điện lớn....

  pdf42p xavang_1212 12-01-2011 197 64   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình lập trình verilog tiếng việt 5', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p cinny05 28-01-2011 256 82   Download

 • Trong một chương trình máy tính, các khối chức năng có thể được thực hiện không chỉ theo trình tự mà còn có thể theo các tình huống và lặp lại nhiều lần. Phương pháp lập trình cấu trúc được dựa trên các mô hình toán học của Bohm và Guiseppe, theo đó, một chương trình máy tính có thể được viết dựa trên ba cấu trúc: trình tự, quyết định và vòng lặp.

  pdf6p cinny05 28-01-2011 405 117   Download

 • VHDL là ngôn ngữ mô tả phần cứng cho các mạch tích hợp tốc độ rất cao. VHDL được phát triển để giải quyết các khó khăn trong việc phát triển, thay đổi và lập tài liệu cho các hệ thống số. VHDL là một ngôn ngữ độc lập không gắn với bất kỳ một phương pháp thiết kế, một bộ mô tả hay công nghệ phần cứng nào. Người thiết kế có thể tự do lựa chọn công nghệ, phương pháp thiết kế trong khi chỉ sử dụng một ngôn ngữ duy nhất. VHDL có một số ưu điểm hơn so các ngôn ngữ mô...

  doc133p bthangtb1987 15-05-2013 330 112   Download

 • Trình tự nghĩa là các câu lệnh được thực hiện theo trình tự nhất định: trên xuống. Quyết định là sự qui định sẽ thực hiện chương trình như thế nào phụ thuộc vào sự thoả mãn các điều kiện nhất định. Vòng lặp thể hiện sự thực hiện có tính lặp một số đoạn lệnh của chương trình khi các điều kiện nào đó vẫn được thỏa mãn

  pdf6p cinny05 28-01-2011 224 86   Download

 • Phương pháp lập trình thủ tục hay lập trình cấu trúc thường đi đôi với phương pháp phân tích trên xuống (top-down). Theo phương pháp này, người thiết kế hệ thống chia các chức năng (hàm) chính của hệ thống thành các chức năng nhỏ hơn, đến lượt mình, các chức năng nhỏ này lại được chia tiếp thành các chức năng nhỏ hơn nữa cho đến khi được các khối (hàm) chương trình đủ nhỏ.

  pdf6p cinny05 28-01-2011 184 77   Download

 • Lập trình hướng cấu trúc đã trở nên rất phổ biến trong những năm 80 và đầu những năm 90, nhưng do những hạn chế và những nhược điểm rõ ràng khi lập trình hệ thống lớn, lập trình hướng cấu trúc đã dần bị thay thế cho phương pháp lập trình hướng đối tượng.

  pdf6p cinny05 28-01-2011 176 69   Download

 • Ngôn ngữ lập trình duy nhất mà máy tính có thể thực thi trực tiếp là ngôn ngữ máy (còn gọi là "mã máy"). Thời kỳ đầu, tất cả các lập trình viên viết chương trình toàn bằng mã máy, nhưng hầu như không ai làm việc này nữa. Thay vào đó, các lập trình viên viết mã nguồn, và một máy tính (chạy một trình biên dịch, một trình thông dịch hoặc đôi khi assembler) dịch nó qua một hoặc vài bước để bổ sung đầy đủ các chi tiết, trước khi bản mã máy cuối cùng được thực...

  pdf6p cinny05 28-01-2011 190 66   Download

 • VHDL được khai triển bởi Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ để giải thích thái độ của ASIC. Điều đó có nghĩa rằng VHDL có khả năng thay đổi nhiều quyển sách dày côm. Ý kiến này thật là hấp dẩn cho nên simulators được tạo ra để đọc những hồ sơ VHDL (VHDL file). DODcũng đòi hỏi là VHDL giống Ada. Version đầu tiên của VHDL (1076-1987) có những loại data: boolean, integer, real, bit vector, ...

  pdf42p honghabk 14-10-2012 134 55   Download

 • Thông thường, điều này dẫn tới thỏa hiệp giữa thuận lợi cho việc lập trình và hiệu quả của chương trình (thỏa hiệp giữa "thời gian lập trình" and "và thời gian tính toán").

  pdf6p cinny05 28-01-2011 150 52   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng verilog
p_strCode=baigiangverilog

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2