intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài viết về pháp luật

Xem 1-20 trên 3057 kết quả Bài viết về pháp luật
 • Trước khi có Luật Bảo vệ môi trường với tư cách là một đạo luật độc lập, các văn bản pháp luật về môi trường ở Việt Nam chỉ quy định liên quan đến một số khía cạnh của bảo vệ môi trường, xuất phát từ yêu cầu quản lý nhà nước mà chưa nhằm trực tiếp vào việc bảo vệ các yếu tố môi trường. Bài viết đưa ra một số đánh giá về pháp luật môi trường Việt Nam.

  pdf6p viirene2711 12-10-2020 88 2   Download

 • Pháp luật về bảo vệ người tố cáo là phương tiện để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người tố cáo, của cá nhân, tổ chức, lợi ích của Nhà nước; góp phần tích cực vào công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Bài viết phân tích một số vấn đề lý luận, nêu thực trạng về pháp luật bảo vệ người tố cáo hiện nay và đề xuất một số kiến nghị hoàn thiện.

  pdf6p viirene2711 12-10-2020 42 1   Download

 • Bài viết về những tác động của Hiệp định EVFTA đối với ngành xuất khẩu dệt may ở tỉnh Thừa Thiên Huế với mục tiêu đánh giá một cách toàn diện, có chiều sâu những tác động của việc thực thi EVFTA đối với ngành Dệt may tỉnh Thừa Thiên Huế, từ đó đề xuất các giải pháp cụ thể giúp các doanh nghiệp dệt may địa phương nhận thức và khai thác hiệu quả các ưu đãi thương mại đối với ngành Dệt may mà EVFTA mang lại.

  pdf9p vimariecurie2711 01-08-2019 168 22   Download

 • Đến với "Bài giảng Tổng quan về pháp luật hợp đồng - Dự án PPP" các bạn sẽ được tìm hiểu thực tế Việt Nam; cơ sở pháp lý: Từ riêng đến chung; một số khía cạnh pháp lý của một dự án PPP; nội dung của pháp luật hợp đồng;... Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

  pdf8p hera_01 15-04-2016 121 14   Download

 • Bài giảng Tổng quan về pháp luật cạnh tranh tập trung trình bày các vấn đề cơ bản về chính sách cạnh tranh; nhận Chính sách cạnh tranh ở Việt Nam; nguy cơ làm biến dạng cạnh tranh; hiệp hội lương thực: Tố tụng cạnh tranh;...

  pdf10p hera_01 15-04-2016 82 12   Download

 • Bài 8 "Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý" thuộc tài liệu hướng dẫn môn học Lý luận về pháp luật giới thiệu đến các bạn những nội dung về khái niệm, dấu hiệu vi phạm pháp luật, cấu thành vi phạm pháp luật, phân loại vi phạm pháp luật,...

  pdf0p thithuy90 22-12-2015 124 11   Download

 • Từ việc nghiên cứu khái quát vai trò và nội dung, thủ tục của pháp luật hành chính trong việc bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, tác giả đã chỉ ra những vấn đề có tính phương pháp luật, định hướng nghiên cứu bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân trong pháp luật hành chính và việc cần hoàn thiện pháp luật hành chính trong việc bảo đảm, bảo vệ các quyền con người, quyền công dân ở Việt Nam hiện nay.

  pdf7p vinaruto2711 05-04-2019 65 6   Download

 • Trong thời gian qua với sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế của các làng nghề đã góp phần tích cực trong việc phát triển kinh tế - xã hội hiện nay ở Việt Nam. Tuy nhiên, bên cạnh đó vấn đề ô nhiễm môi trường ở các làng nghề đã và đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sức khỏe của người dân. Việc thực thi pháp luật bảo vệ môi trường tại các làng nghề ở Việt Nam còn rất nhiều bất cập, yếu kém cần được quan tâm kịp thời để đảm bảo đời sống, sản xuất, sinh hoạt và sức khỏe của người dân.

  pdf6p vinaruto2711 05-04-2019 72 6   Download

 • Pháp luật về dịch vụ logistics có tác động sâu sắc đến hoạt động thương mại điện tử tại Việt Nam. Những tác động này đã, đang diễn ra cùng với sự phổ biến và sự phát triển với tốc độ chóng mặt của cuộc sống số. Dịch vụ này là nền tảng vững chắc cho sự phát triển và khẳng định giá trị của thương mại điện tử.

  pdf6p viankanra2711 11-09-2020 57 8   Download

 • Bài 5 "Hệ thống pháp luật" thuộc Tài liệu hướng dẫn môn học Lý luận về pháp luật giới thiệu đến các bạn những nội dung về khái niệm hệ thống pháp luật, hệ thống cấu trúc của pháp luật, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật,...

  pdf0p chunghcs 11-12-2015 73 5   Download

 • Trong phạm vi bài viết này, tác giả tập trung vào việc chỉ rõ một số vướng mắc về pháp luật liên quan đến quyền lợi người chuyển đổi giới tính và mạnh dạn đề xuất một số ý kiến góp phần hoàn thiện khung pháp lý nhằm bảo vệ quyền lợi thiết thân của người chuyển đổi giới tính.

  pdf8p vimariecurie2711 01-08-2019 62 8   Download

 • Luật Cạnh tranh năm 2018 đã bổ sung hành vi “lôi kéo khách hàng bất chính” vào nhóm hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Trên cơ sở nghiên cứu hành vi lôi kéo khách hàng bất chính trong pháp luật của một số quốc gia và Việt Nam hiện hành, bài viết đề xuất hướng hoàn thiện để quy định đi vào thực tiễn có hiệu quả, thống nhất và đủ tính răn đe, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng cho chủ thể kinh doanh.

  pdf5p vidoha2711 09-09-2020 77 5   Download

 • Nội dung bài viết trình bày khái niệm chung về quyền nhân thân của cá nhân, thực trạng pháp luật về Quyền xác định lại giới tính của cá nhân, thực tiễn áp dụng pháp luật về xác định lại giới tính của cá nhân và một số kiến nghị về việc thừa nhận quyền xác định lại giới tính của cá nhân như một quyền dân sự.

  pdf14p roongkloi10 11-08-2017 80 5   Download

 • Trong bài viết này, các tác giả đã phân tích và bình luận những quy định của pháp luật quốc tế về vấn đề xác định biên giới và khu vực biên giới quốc gia trên biển theo quy định của pháp luật quốc tế, đặc biệt là Công ước Luật biển năm 1982 của Liên Hợp Quốc.

  pdf13p vimessi2711 05-04-2019 68 5   Download

 • Trong bài viết này, tác giả phân tích những vấn đề cơ bản của các công ước quốc tế quy định về bồi thường thiệt hại do ô nhiễm dầu, đặc biệt là giới hạn trách nhiệm pháp lý của chủ sở hữu tàu chở dầu và việc bồi thường bổ sung được cung cấp thông qua Quỹ IOPC. Trong phần kết luận tác giả đưa ra một số nhận định và đề xuất về chính sách đối với việc hoàn thiện hệ thống pháp luật để cải thiện việc bồi thường thiệt hại ô nhiễm dầu ở Việt Nam.

  pdf7p vinaruto2711 05-04-2019 82 4   Download

 • Quyền tự do liên kết và thương lượng tập thể được xem là một nhóm quyền giữ vai trò quan trọng của người lao động trong quan hệ lao động. Với tư cách là một nhóm quyền về kinh tế xã hội và văn hóa được quy định trong hành lang pháp lý quốc tế, quyền tự do liên kết và thương lượng tập thể được pháp luật các quốc gia ghi nhận và bảo đảm thực hiện.

  pdf11p vimadrid2711 13-12-2019 46 5   Download

 • Trên cơ sở phân tích sơ bộ các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về cơ chế giải quyết tranh chấp lao động cá nhân và trên cơ sở phân tích so sánh với hai hệ thống pháp luật tương đối có nhiều tương đồng với Việt Nam (về nguồn gốc, lịch sử và về văn hoá).

  pdf7p vimadrid2711 13-12-2019 39 6   Download

 • Trong bối cảnh chúng ta đang thực hiện tổng kết 02 nghị quyết của Bộ Chính trị: Nghị quyết 48 về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, tầm nhìn 2020 và Nghị quyết 49 về cải cách tư pháp, cần có những đánh giá tổng quát về thực trạng hệ thống pháp luật Việt Nam hiện nay, từ đó thấy được những thành quả cũng như xác định những mục tiêu, định hướng mang tính chiến lược cho việc tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật trong giai đoạn mới.

  pdf8p vidoha2711 07-09-2020 63 8   Download

 • Trong bài viết này, tác giả đề cập tới việc phân tích sự hình thành và phát triển của pháp luật về ghi nhận và bảo vệ các giá trị nhân thân; vai trò và ý nghĩa của việc ghi nhận và bảo vệ các giá trị nhân thân trong pháp luật dân sự, cũng như phân tích về đặc điểm quyền nhân thân và tương quan giữa các khái niệm lợi ích phi vật chất, giá trị nhân thân và quyền nhân thân.

  pdf8p vinaruto2711 05-04-2019 89 4   Download

 • Kinh nghiệm thực tiễn thực hiện công tác phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số của các tỉnh Duyên hải Miền trung cho thấy, các tỉnh, thành trong vùng đã lựa chọn các hình thức phổ biến, giáo dục đặc thù, mỗi hình thức đều xuất phát từ sự phù hợp với một hoặc một số đối tượng nhất định, phù hợp với từng địa bàn, điều kiện kinh tế xã hội nhất định, lấy hiệu quả nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số làm mục tiêu.

  pdf6p vimariecurie2711 30-07-2019 32 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bài viết về pháp luật
p_strCode=baivietvephapluat

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2