Ban qlda

Xem 1-20 trên 39 kết quả Ban qlda
 • Đề tài nghiên cứu có ý nghĩa thiết thực đối với việc quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình, giúp Ban QLDA khí Đông Nam Bộ khắc phục những tồn tại trong quá trình thực hiện các dự án được giao. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf113p thangchodien12345678 22-05-2017 52 30   Download

 • Ban Quản lý các dự án CNTT (Ban QLDA CNTT) thành phố Hồ Chí Minh với nhiệm vụ tham mưu cho Sở Khoa học và Công nghệ giúp Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức triển khai và quản lý toàn bộ các dự án CNTT nhìn nhận một thực tế: để thực hiện có hiệu quả Chương trình CNTT, trách đầu tư dàn trải và thiếu hiệu quả, nhất thiết phải nhanh chóng xem xét và áp dụng chuẩn lưu trữ và trao đổi các tài liệu điện tử số hoá, tiến tới thống nhất c...

  pdf0p thuyha 24-06-2009 3807 618   Download

 • Điều 1. Thành lập Ban quản lý chương trình, dự án (Ban QLDA) do tài trợ. Chương trình, Dự án có tổng vốn , thực hiện trong thời gian từ đến . Điều 2. Ban QLDA có nhiệm vụ quản lý thực hiện Chương trình, Dự án theo đúng mục tiêu, tiến độ, chất lượng và nguồn lực tại Văn kiện dự án đã được ký kết.

  doc2p nguyenphat 27-08-2009 1031 70   Download

 • Công văn 287/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phụ cấp thu hút đối với CBNV ban QLDA nhà máy LD Dung Quất và ban QLDA Cụm Khí - Điện - Đạm Cà Mau

  pdf1p dangngoclan 19-08-2009 283 5   Download

 • Công văn 3384/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc chế độ tiền lương và phụ cấp lương đối với cán bộ, viên chức làm việc tại một số dự án của Ban QLDA Mỹ Thuận

  pdf2p dangngoclan 19-08-2009 76 4   Download

 • Quyết định số 50/2000/QĐ-UB về việc tổ chức lại Ban QLDA quận Ba Đình do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

  pdf2p lawdt10 02-12-2009 37 5   Download

 • Chỉ thị số 35/1999/CT-UB-QLDA về việc giao nhận nợ và hoàn trả tiền thuê đất đối với các tổ chức được phép sử dụng giá trị quyền sử dụng đất để góp vốn liên doanh với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf2p lawbds7 06-11-2009 35 4   Download

 • Quyết định số 2564/QĐ-UB-QLDA về việc duyệt công tác qui hoạch phát triển mạng lưới ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf2p lawttyt10 30-11-2009 50 4   Download

 • Quyết định số 686/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bồi thường khi thu hồi đất để xây dựng trụ sở làm việc Ban QLDA công trình công cộng do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

  pdf2p lawbds4 06-11-2009 42 3   Download

 • Quyết định số 8112/1999/QĐ-UB-QLDA về giao kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư năm 1999 cho Công ty Thanh niên Xung phong từ nguồn vốn ứng trước của tập đoàn DAEWOO do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf2p lawdt10 02-12-2009 45 3   Download

 • Thông tư số 03-BKH/QLDA về việc hướng dẫn thủ tục triển khai thực hiện dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam do Bộ Kế hoạch và đầu tư ban hành

  pdf8p lawdt12 02-12-2009 42 3   Download

 • BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------Số: 159/TB-BGTVT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2010 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC BỘ GTVT NGÔ THỊNH ĐỨC TẠI CUỘC HỌP BÀN VỀ CÔNG TÁC CHUYỂN GIAO TỪNG BƯỚC TRỤ SỞ LÀM VIỆC CỦA TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM TẠI 106 THÁI THỊNH, QUẬN ĐỐNG ĐA, THÀNH PHỐ HÀ NỘI CHO BAN QLDA ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH ...

  pdf3p shishomaru 04-06-2010 55 3   Download

 • Công văn 9079/BKH-QLDA của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc xác nhận Danh mục hàng hoá nhập khẩu điều chỉnh của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

  doc2p thachsanh 18-08-2009 41 2   Download

 • Quyết định số 2380/QĐ-UB-QLDA về việc duyệt công tác quy hoạch phát triển mạng lưới trường học thuộc ngành giáo dục và đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf2p lawgd8 22-11-2009 44 2   Download

 • Quyết định 105/2002/QĐ-UB "Về việc thành lập Ban QLDA đầu tư xây dựng thuộc Văn phòng HĐND và UBND Thành phố Hà Nội" do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

  pdf2p lawdt7 02-12-2009 38 2   Download

 • Chỉ thị số 39/1998/CT-UB-QLDA về thực hiện Quyết định số 179/1998/QĐ-BTC ngày 24-02-1998 của Bộ Tài chính về tiền thuê đất, mặt nước, mặt biển áp dụng đối với các dự án có vốn đầu tư nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf3p lawdt11 02-12-2009 46 2   Download

 • Quyết định số 6320/QĐ-UB-QLDA về việc giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư năm 1998 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf40p lawdt11 02-12-2009 39 2   Download

 • Quyết định số 6779/1999/QĐ-UB-QLDA về việc duyệt công tác quy hoạch phát triển mạng lưới ngành Thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf2p lawdt10 02-12-2009 48 1   Download

 • Chỉ thị số 45/1998/CT-UB-QLDA về triển khai thực hiện quy chế đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng-kinh doanh-chuyển giao (B.O.T) áp dụng cho đầu tư trong nước ban hành kèm theo Nghị định số 77/CP ngày 18/6/1997 của Chính phủ do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf3p lawdt11 02-12-2009 58 1   Download

 • Đề tài nghiên cứu cơ sở lý thuyết về quản lý chất lượng sản phẩm và công trình xây dựng dân dụng trong quá trình đầu tư xây dựng; phân tích thực trạng công tác quản lý chất lượng công trình dân dụng trong quá trình thực hiện đầu tư tại Ban QLDA Ecopark ( 2009-2012),... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf129p thangchodien12345678 22-05-2017 36 23   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản