intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo chí ở Việt Nam

Xem 1-20 trên 3189 kết quả Báo chí ở Việt Nam
 • Bằng việc soi chiếu tình hình nghiên cứu thương mại hóa thông tin/báo chí trên thế giới, bài viết đưa ra một cách hiểu về thương mại hóa báo chí, từ đó nhận diện một số biểu hiện của thương mại hóa báo chí ở Việt Nam hiện nay được khái quát trong mối quan hệ với xã hội tiêu dùng, đạo đức báo chí, niềm tin của công chúng và Đề án Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất một số giải pháp để hạn chế xu hướng thương mại hóa báo chí trong tương lai.

  pdf7p tonymina21 05-12-2018 42 4   Download

 • Trên cơ sở lý luận về chức năng phản biện xã hội của báo chí, luận án làm rõ thực trạng về thành tựu, hạn chế và vấn đề đặt ra của việc thực hiện chức năng phản biện xã hội của báo chí ở Việt Nam hiện nay, nêu ra những quan điểm và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện chức năng phản biện xã hội của báo chí ở Việt Nam hiện nay và những năm tới. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p boobu123 16-12-2016 87 20   Download

 • Bài viết phân tích mối tác động qua lại giữa quyền tiếp cận thông tin và hoạt động báo chí với quan điểm coi hoạt động báo chí là phương tiện hỗ trợ hữu hiệu cho bảo đảm quyền tiếp cận thông tin, và ngược lại quyền tiếp cận thông tin cũng là cơ sở quan trọng để thực hiện các hoạt động truyền thông của báo chí, đặc biệt đối với những thông tin liên quan đến hoạt động quản lý, điều hành của các cơ quan nhà nước.

  pdf10p truongtien_09 10-04-2018 37 4   Download

 • Bài viết này phân tích một số vấn đề chung về mối quan hệ giữa tiếp cận công lý và bảo hiến, từ đó đánh giá những hạn chế, khó khăn, triển vọng và đề xuất một số giải pháp bảo đảm quyền tiếp cận công lý thông qua cơ chế bảo hiến ở Việt Nam.

  pdf8p truongtien_09 10-04-2018 57 6   Download

 • Nội dung bài viết là phân tích thiên tai ở Việt Nam như: Hiện tượng bão lũ, lũ lụt. Đồng thời đưa ra những giải pháp giúp khắc phục tình trạng thiên tai ở Việt Nam.

  pdf7p cumeo2006 02-07-2018 22 3   Download

 • (BQ)Tài liệu Niên giám báo chí Việt Nam: Phần 1 trình bày về Luật Báo chí và một số thông tin chính của một số cơ quan báo chí ở Việt Nam như năm thành lập, tổng biên tập, ngôn ngữ, địa chỉ,... Tài liệu hữu ích với những bạn chuyên ngành Báo chí và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

  pdf216p thuytrang_3 30-01-2015 141 39   Download

 • Luận án nghiên cứu cơ sở khoa học về báo chí và quản lý Nhà nước về báo chí, phân tích thực trạng quản lý Nhà nước về báo chí từ khi đất nước thực hiện công cuộc đổi mới; từ đó đề xuất bổ sung điểm mới cho một số khái niệm liên quan đến báo chí, quản lý Nhà nước về báo chí và đề xuất các giải pháp hoàn thiện quản lý Nhà nước về báo chí ở nước ta thời gian tới. Mời các bạn tham khảo.

  pdf233p sutihana 06-12-2016 207 62   Download

 • Luận án thực hiện nhằm đạt được mục tiêu nghiên cứu cơ sở khoa học về báo chí và Quản lý nhà nước về báo chí; phân tích thực trạng Quản lý nhà nước về báo chí từ khi đất nước thực hiện công cuộc đổi mới; đề xuất bổ sung điểm mới cho một số khái niệm liên quan đến báo chí, Quản lý nhà nước về báo chí; đề xuất các giải pháp hoàn thiện Quản lý nhà nước về báo chí ở nước ta thời gian tới. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf24p yumimi1 10-02-2017 118 17   Download

 • Bài viết mô tả, khẳng định việc Đảng, Nhà nước tập trung quản lý báo chí truyền thông từ Trung ương đến địa phương là cách quản lý đúng đắn nhất để các cơ quan báo chí và truyền thông góp phần to lớn vào sự nghiệp cách mạng chung của toàn Đảng, toàn dân.

  pdf4p thanhtrieung 31-08-2018 61 9   Download

 • Trong nghiên cứu này hy vọng chứng minh được sự tương quan giữa nhiễm viêm gan virus B,C và sự biến đổi và bất hoạt của p53 trên những mẫu HCC ở bệnh nhân Việt Nam.

  pdf8p nguyentuananh2502 06-04-2019 15 0   Download

 • Luận án được nghiên cứu với mục tiêu nhằm hệ thống hóa những vấn đề cơ sở lý luận thông tin về giáo dục và đào tạo trên báo, khảo sát thực trạng, đánh giá ưu điểm hạn chế về nội dung và hình thức của thông tin về GDĐT trên báo in, từ đó đề xuất các giải pháp, khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng thông tin về GDĐT, và đề xuất mô hình thông tin về giáo dục và đào tạo để có thể ứng dụng trên báo in ở Việt Nam hiện nay.

  doc25p phongtitriet000 08-08-2019 8 0   Download

 • Luận án gồm 3 chương: cơ sở lý luận thông tin về giáo dục và đào tạo trên báo in; thực trạng thông tin về giáo dục và đào tạo trên báo in Việt Nam hiện nay; những vấn đề đặt ra, giải pháp và khuyến nghị về thông tin giáo dục và đào tạo trên báo in Việt Nam. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo luận án.

  pdf204p lequangvinh1608 13-08-2019 8 0   Download

 • CSHT GTVT đóng vai trò rất quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của một nước. Nó là điều kiện tiền đề cho việc phát triển kinh tế và thu hút các nguồn vốn đầu tư vào trong nước. Ở Việt nam những năm qua do sự quan tâm và chỉ đạo của chính phủ, hoạt động đầu tư xây dựng CSHT GTVT đã đạt được một số thành tựu nhất định tuy nhiên bên cạnh đó vẫn tồn tại một số hạn chế, bất cập đặc biệt là vấn đề thất thoát lãng phí, Một nguyên nhân...

  pdf54p nhattruong 16-07-2009 1006 382   Download

 • Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, nhân dân ta đã gạt hái nhiều thành công trong công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa. Trong đó, có công rất lớn của chủ tịch Hồ Chí Minh. Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam bao quát những vấn đề cốt lõi, cơ bản nhất, trên cơ sở vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác – Lê Nin....

  doc13p thinhlu 07-09-2011 2631 291   Download

 • Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, nhân dân ta đã gạt hái nhiều thành công trong công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa. Trong đó, có công rất lớn của chủ tịch Hồ Chí Minh. Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam bao quát những vấn đề cốt lõi, cơ bản nhất, trên cơ sở vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác – Lê Nin....

  doc17p thinhlu 07-09-2011 986 170   Download

 • Cải cách cải cách nền hành chính Việt Nam: Thực trạng và giải pháp" đưa đến độc giả những bình luận chi tiết về sự phát triển nền hành chính ở Việt Nam trong hơn một thập kỷ đổi mới, cũng như đề xuất những giải pháp nhằm đẩy nhanh quá trình cải cách hành chính. Cuốn sách, gồm phần giới thiệu chung và sáu (06) chương, đưa ra những cách nhìn nhận sâu sắc về sáu lĩnh vực chính và mang tính đan xen nhau trong cải cách hành chính công ở Việt Nam, bao gồm: (i) cải cách...

  pdf183p lanlan38 02-04-2013 418 158   Download

 • Đề tài: Thực trạng về sử dụng đất nông nghiệp ở Việt Nam nhằm vạch ra những hướng quản lý, từ đó sẽ sử dụng đất đảm bảo hiệu quả, phù hợp với yêu cầu quản lý từ đó sẽ sử dụng đất đảm bảo hiệu quả phù hợp với yêu cầu quản lý đất đai của Nhà nước. Mời các bạn tham khảo đề tài để nắm bắt nội dung chi tiết.

   

   

  doc34p quangvinh66688 18-04-2015 562 143   Download

 • "Tiểu luận Quản trị bảo hiểm xã hội - Đề tài: Thuận lợi và khó khăn trong việc triển khai bảo hiểm xã hội tự nguyện ở Việt Nam" với kết cấu gồm 3 phần như sau: cơ sở lý luận chung về BHXH tự nguyện, thực trạng tình hình tham gia BHXH tự nguyện tại Việt Nam, giải pháp cho việc triển khai BHXH tại Việt Nam nhằm khắc phục khó khăn gặp phải. Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết của chuyên đề.

  doc26p awindhy 25-03-2013 621 142   Download

 • Mục tiêu của đề tài là đánh giá một cánh toàn diện thực trạng tham nhũng và cơ chế phòng, chống tham nhũng hiện nay, từ đó dự báo về tình hình tham những trong thời gian tới và đưa ra những luận cứ khoa học cho hình thành Chiến lược chống tham nhũng ở Việt Nam đến năm 2020. Mời các bạn cùng tham khảo mội dung chi tiết.

  pdf317p tsmttc_009 12-08-2015 198 81   Download

 • Trong hệ thống báo chí ở Việt Nam, mỗi một tờ báo đều có những mặt mạnh và những hạn chế về một vấn đề này hoặc một vấn đề kia, nhưng nhìn chung các tờ báo này đều đã thực hiện chức năng thông tin và lý giải thông tin tương đối kịp thời và thực sự là một công cụ đắc lực cho các cấp, các ngành… trong việc quản lý xã hội và điều hành các nguồn thông tin trong xã hội. Trong bài này chúng ta đi tìm hiểu, nhận xét nội dung và những yếu tố...

  pdf5p camry24 08-07-2010 220 64   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Báo chí ở Việt Nam
p_strCode=baochiovietnam

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2