intTypePromotion=3

Bảo đảm bình đẳng dân tộc

Xem 1-18 trên 18 kết quả Bảo đảm bình đẳng dân tộc
 • Tưởng Hồ Chí Minh về Bình đẳng dân tộc (BĐDT) ở Việt Nam là sự khẳng định vị trí, vai trò của mỗi dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam với các quyền sống, tự do, hạnh phúc và phát triển được thể hiện trên các mặt của đời sống.

  pdf10p sieunhansoibac5 18-04-2018 27 3   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luân án nhằm đề xuất các giải pháp bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường, góp phần cung cấp các luận cứ khoa học phục vụ sự nghiệp xây dựng “nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” mà đất nước ta đang hướng tới.

  pdf188p truongtien_03 10-03-2018 52 15   Download

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung và tư tưởng của Người về quyền con người nói riêng là sản phẩm của dân tộc và thời đại. Từ những trăn trở, suy ngẫm và những xót xa trước nỗi đau mất nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh xuất dương để nghiên cứu nền văn minh Pháp và phương Tây, tìm xem những gì ẩn dấu đằng sau khẩu hiệu “tự do, bình đẳng, bác ái” là như thế nào để rồi trở về giúp đồng bào.

  pdf6p sieunhansoibac2 07-04-2018 40 3   Download

 • Nội dung bài viết trình bày ở nước ta, giảm nghèo và giảm nghèo bền vững cho đồng bào DTTS chính là yếu tố cơ bản để thực hiện quan điểm và nguyên tắc về bình đẳng, đoàn kết các dân tộc.

  pdf5p hanh_tv33 03-05-2019 19 2   Download

 • Nghiên cứu này đánh giá thực trạng xu hướng biến đổi quan hệ dân tộc trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội trong thời kỳ đổi mới (từ năm 1986 đến nay), từ đó, đề xuất giải pháp định hướng hoàn thiện chính sách dân tộc nhằm bảo đảm quyền bình đẳng, cơ hội phát triển của các dân tộc và xây dựng quan hệ dân tộc, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc phù hợp với bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay.

  pdf10p visamurai2711 23-07-2019 8 1   Download

 • Trong quá trình đổi mới toàn diện, căn bản giáo dục để có thể đáp ứng yêu cầu hội nhập như hiện nay, giáo dục Việt Nam phải đối mặt với nhiều vấn đề cấp thiết. Một trong số đó là đảm bảo công bằng xã hội trong giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số. Điều này đặt ra những yêu cầu từ phía quản lý nhà nước nhằm xây dựng và phát triển một xã hội học tập để mọi trẻ em vùng dân tộc thiểu số đều bình đẳng trong cơ hội đến trường.

  pdf4p visamurai2711 23-07-2019 12 2   Download

 • Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc. Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam hoà bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, nhân dân ta được ấm no hạnh phúc và có những đóng góp vào công cuộc đấu tranh chung của nhân loại vì những...

  pdf96p vascaravietnam 16-08-2012 72 17   Download

 • Liên hợp quốc phối hợp với chính phủ việt nam phấn đấu đảm bảo rằng mọi người dân việt nam được hưởng một cuộc sống ngày càng thịnh vượng với nhân phẩm , sức khỏe không ngừng được nâng cao và phạm vi lựa chọn được mở rộng hơn. Thông qua nỗ lực chung của toàn hệ thống và từng tổ chức thành viên, liên hợp quốc quan tâm và tạo cơ hội cho những người nghèo và dễ bị tổn thương nhất cũng như cho thanh niên - những chỉ nhân của tương lai....

  pdf87p peheo_1 29-07-2012 100 34   Download

 • Táo bón là tình trạng phân bị ngưng đọng nhiều ngày ở ruột già khiến phân trở nên khô, cứng, khó đi cầu. Nếu 2 hoặc 3 ngày mới đi cầu, đi cầu không đều nhưng phân vẫn mềm, đi cầu dễ dàng vẫn xem là bình thường. Bảo đảm thông nhuận đường đại tiện là một yêu cầu quan trọng để bài tiết kịp thời những cặn bả độc hại trong quá trình biến dưỡng của cơ thể để giữ gìn sức khoẻ.

  pdf5p nkt_bibo24 17-12-2011 32 2   Download

 • Trong những năm qua, Chính phủ Việt nam đã từng bước thực hiện chính sách cải cách và đổi mới toàn diện nèn kinh tế quốc dân. Theo nhận xét chung của các chuyên gia kinh tế thì Việt Nam đã có bước phát triển khởi đầu tốt đẹp, thành công lớn nhất là chúng ta đã bảo đảm được an ninh lương thực, từng bước hội nhập vào kinh tế khu vực và thế giới.

  pdf81p kungfu_gautruc 22-07-2010 89 27   Download

 • Tài liệu Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự tiến bộ của phụ nữ của tác giả Phạm Hoàng Điệp với các nội dung chính sau:Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận định về vai trò, vị trí và những đóng góp của phụ nữ Việt Nam trong lịch sử dân tộc;Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm đến việc xác lập, đảm bảo quyền bình đẳng và chăm lo đến sự tiến bộ của phụ nữ;Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận định về vai trò, vị trí và những đóng góp của phụ nữ Việt Nam trong lịch sử dân ...

  pdf146p uocvongxua04 22-07-2015 74 25   Download

 • Sau 20 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, nền kinh tế nước ta đã có nhiều khởi sắc đáng phấn khởi. Kinh tế phát triển ổn định với tốc độ tăng trưởng khá cao; cơ cấu kinh tế đã chuyển dịch theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá (CNH, HĐH); đời sống của người lao động từng bước được cải thiện... nhân dân ngày càng tin tưởng hơn vào công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo.

  pdf113p inspiron1212 04-12-2012 78 23   Download

 • 1/ Tại sao nói việc phát huy các thế mạnh của trung du miền núi Bắc Bộ có ‎‎‎ý nghĩa kinh tế lớn và chính trị xã hội sâu sắc?‎ -Về Kinh tế: góp phần khai thác, sử dụng hợp lý các nguồn TNTN, cung cấp nguồn năng lượng, khoáng sản, nông sản cho cả nước và xuất khẩu. -Về Chính trị, Xã hội: nâng cao đời sống nhân dân, xóa bỏ sự cách biệt giữa đồng bằng và miền núi. Đảm bảo sự bình đẳng, củng cố khối đoàn kết giữa các dân tộc.

  doc3p tieungot 26-01-2013 180 15   Download

 • Quyền con người là những quyền cơ bản, cần thiết nhất, đảm bảo cho con người được tồn tại và phát triển bình thường như quyền sống, quyền đi lại, quyền được đối xử bình đẳng không phân biệt nam nữ, chủng tộc, chính kiến… Giai đoạn trước năm 1945, các vấn đề về quyền con người thuộc quyền tài phán riêng biệt của mỗi quốc gia.

  pdf22p nuber_12 26-08-2013 76 14   Download

 • Bình đẳng và pháp luật Quyền bình đẳng trước pháp luật hay sự bảo vệ bình đẳng của luật như vẫn được phát biểu, là một yếu tố cơ bản đối với bất kỳ một xã hội công bằng và dân chủ nào. Bất kể giàu hay nghèo, dân tộc chiếm đa số hay thiểu số tôn giáo, liên minh chính trị của nhà nước hay phe đối lập, tất cả đều được hưởng sự bảo hộ bình đẳng của pháp luật.

  pdf7p thiuyen2 12-08-2011 48 6   Download

 • Từ giã những con đường đầy bụi và ồn ào của Sài Gòn, cô đi về phía biển. Một làn gió nhẹ thoảng qua làm mái tóc của cô gái che đi một nửa mặt người. Thụy Đan khẽ lấy tay vén lại mái tóc, nhìn xa xăm về phía biển cả. Biển chiều vẫn thế, đậm buồn nhưng đẹp và thân thiết, quen thuộc biết bao. Vẫn là những con sóng vỗ bờ trong vô tận, vẫn là những ánh dương vụt tắt, nhường chỗ cho cái màu xám xịt đang che kín cả bầu trời. Xa xa, những...

  pdf5p lvtlvn 19-08-2013 28 2   Download

 • Chị Diệu về quê khi đoàn cải lương Mưa Bình Minh đang giữa mùa lưu diễn. Tàu ghé đập Bàu Mốp, chị lội một đỗi, gặp má chị đi đám giỗ về, má chị kêu: "Trời đất, con Diệu, sao đi về vào lúc này?". Chị nghe muốn khóc. Chị, con gái của má, rời nhà từ năm mười bảy tuổi, bây giờ đã bốn mươi. Chưa khi nào gió chướng mang cái ngọn ráo khô bay qua rạch Bàu Mốp mà chị về nhà, kêu má ra cửa sau, chỗ thơm lựng hương cau, nhổ tóc sâu, bảo sẽ...

  pdf4p chepchepnz 20-05-2013 26 1   Download

 • Trào lưu bình dân hóa DSLR dẫn tới sự ra đời của hàng loạt các ống zoom bình dân dùng làm ống kit. Các ống này thường có 2 độ mở, thấp nhất cũng là f/4-5,6. Do độ mở không lớn, lại thiếu IS, các ống này để đảm bảo ảnh đẹp phải chụp ở tốc độ cửa trập chậm hơn. Vì thế các ống zoom bình dân vẫn được coi là dạng các ống "chậm".

  pdf7p lexus450 13-07-2010 80 28   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Bảo đảm bình đẳng dân tộc
p_strCode=baodambinhdangdantoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản