Bảo vệ quyền tổ chức

Xem 1-20 trên 959 kết quả Bảo vệ quyền tổ chức
 • Tài liệu tham khảo mẫu văn bản đề nghị ủy quyền tổ chức xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường tại ủy ban nhân dân cấp xã (Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường)

  pdf1p vang_phanboi 31-07-2010 396 25   Download

 • Tố cáo và giải quyết tố cáo là những hoạt động thể hiện sinh động mối quan hệ giữa công dân với Nhà nước; nó góp phần bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân, ổn định tình hình kinh tế – xã hội. Việc hoàn chỉnh các quy định pháp luật về tố cáo và giải quyết tố cáo nói chung, quy định pháp luật về bảo vệ người tố cáo nói riêng là yêu cầu cấp thiết để xây dựng Nhà nước pháp quyền xã...

  pdf15p dontetvui 20-01-2013 62 11   Download

 • Cuốn sách "Tìm hiểu Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng" do Ngọc Linh tuyển chọn, Nhà xuất bản Dân trí ấn hành.

  pdf28p lalala7 07-12-2015 23 8   Download

 • Tham khảo tài liệu 'cấp giấy chứng nhận bào chữa, giấy chứng nhận người bảo vệ quyền lợi của đương sự trong vụ án hình sự, giấy chứng nhận người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự trong vụ việc dân sự, vụ án hành chính (gọi chung là giấy chứng nhận tham gia tố tụng) đối với trường hợp luật sư hành nghề trong tổ chức hành nghề luật sư', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu q...

  pdf3p la-vie 08-01-2011 121 7   Download

 • Với tư cách là một tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của người lao động, Công đoàn có chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Một trong những hình thức thực hiện chức năng này là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động trước tòa án. Đây là việc làm quan trọng và cần thiết trong điều kiện Việt Nam ngày càng hội nhập sâu vào nền kinh tế quốc tế.

  pdf5p allbymyself_07 02-02-2016 26 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'mẫu thông báo về việc tổ chức quyên góp của tổ chức tôn giáo', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf2p tieulaubau 15-06-2011 113 3   Download

 • Bài viết Vai trò của công đoàn trong công việc bảo vệ quyền lợi người lao động tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam trình bày: Những vấn đề khái quát chung về công đoàn và vai trò của tổ chức công đoàn, nghiên cứu một cách có hệ thống vấn đề lý luận và thực tiễn việc thực hiện vai trò của công đoàn trong việc bảo vệ quyền lợi người lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf18p lauchiquay 18-04-2018 26 0   Download

 • Tài liệu gồm các phần chính: Phần I: Những vấn đề chung về người tiêu dùng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Phần II: Quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng; Phần III: Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh đối với người tiêu dùng; Phần IV: Hợp đồng giao kết giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh; Phần V: Quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Phần VI: Tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu d...

  pdf196p hpnguyen1 02-03-2018 5 1   Download

 • Bài viết trình bày về việc xây dựng một xã hội hài hòa. Ở phương Đông đề cập đến việc xây dựng một xã hội hài hòa với mục đích nhằm bảo vệ chế độ nói chung thể hiện qua các đức tính của người quân tử ở phương Tây việc xây dựng một xã hội hài hòa được biểu hiện cụ thể hơn là các quyền của con người và cơ cấu tổ chức nhà nước.

  pdf8p truongtien_09 10-04-2018 2 0   Download

 • Hội nghị toàn thể Tổ chức Lao động quốc tế, Cơ quan điều hành Tổ chức Lao động quốc tế triệu tập khoá họp thứ năm mơi ttại Geneva, ngày 07 tháng 02 năm 2006, Mong muốn xây dựng một văn kiện chặt chẽ và duy nhất bao gồm tất cả các tiêu chuẩn mới nhất của các Công ớc quốc tế và các Khuyến nghị về lao động hàng hải hiện hành và các nguyên tắc cơ bản của các Công ớc lao động quốc tế khác, cụ thể là:...

  pdf110p xatamgia 20-09-2012 341 108   Download

 • Tổ chức BHTG có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển an toàn của hệ thống tài chính - ngân hàng cũng như việc bảo vệ quyền lợi người gửi tiền của các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là khi xẩy ra khủng hoảng tài chính. Rủi ro trong lĩnh vực hoạt động ngân hàng Với đặc thù của một tổ chức tài chính kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ là đi vay để cho vay nên hoạt động ngân hàng chứa đựng nhiều yếu tố rủi ro. Nguyên nhân xẩy ra rủi ro...

  pdf9p bingo_do 26-05-2010 183 94   Download

 • Để bảo đảm hoạt động của các tổ chức tín dụng được lành mạnh, an toàn và có hiệu quả; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân; góp phần thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia, phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, theo định hướng x• hội chủ nghĩa; Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà x• hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992; Luật này quy định v...

  pdf31p abcdef_44 31-10-2011 169 77   Download

 • Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức việc thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định tại khoản 7 Điều 17 và khoản 7 Điều 21 Luật Bảo vệ môi trường; cơ quan nhà nước được ủy quyền tổ chức việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định tại khoản 5 và khoản 8 Điều 1 Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ v...

  doc23p nguyenhaohung1988 14-11-2010 151 56   Download

 • Trong những năm qua, hoạt động bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đã được Nhà nước đặc biệt quan tâm. Hoạt động nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện và thực thi pháp luật có những tiến bộ quan trọng. Quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể từng bước được bảo hộ. Một số bộ, ngành, địa phương đã có chương trình triển khai thi hành cụ thể, có hiệu quả.

  pdf5p emilynguyen 07-07-2009 234 28   Download

 • Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng; tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, nâng cao trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ trong việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

  doc8p hoangtrungtrung 01-03-2010 111 12   Download

 • Sở hữu trí tuệ"(intellectual property) là thuật ngữ có tính pháp lý có nội dung đề cập tới việc xác lập và bảo vệ quyền của tổ chức hoặc cá nhân đối với tài sản trí tuệ của mình. Tài sản trí tuệ là những sản phẩm sáng tạo bởi bộ óc con người, bao gồm: phát minh sáng chế trong lĩnh vực chế tạo, nhãn hiệu thương mại, bản quyền tác giả, bí mật thương mại.

  pdf13p chaen_12 10-12-2013 31 12   Download

 • Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng; tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, nâng cao trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ trong việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992; Căn cứ vào Nghị quyết của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 4 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khoá X và Chương trình xây dựng luật, ph...

  pdf7p abcdef_42 01-11-2011 61 5   Download

 • Người đại diện và người bảo vệ quyền lợi của đương sự trong vụ án dân sự Như vậy, đoạn 2 khoản 1 Điều 31 Nghị định số 61/2009/NĐ-CP cần được sửa theo hướng: “Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phải thực hiện yêu cầu của thừa phát lại. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân này phải chịu trách nhiệm về việc không cung cấp thông tin hoặc cung cấp thông tin sai”.

  pdf2p duongphuongtim 23-04-2013 39 5   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1. Phần 2 của cuốn sách "Bảo vệ và thúc đẩy quyền con người trong khu vực ASEAN" tiếp tục giới thiệu đến bạn đọc những nội dung như: Hoạt động bảo vệ và thúc đẩy quyền con người của các tổ chức xã hội dân sự trong khu vực ASEAN, giáo dục và nghiên cứu quyền con người trong khu vực ASEAN,...Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf122p gaugau1905 11-12-2015 29 5   Download

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh với quá trình hình thành và phát triển của pháp luật về các tổ chức kinh tế tập thể ở Việt Nam Về tính chất, mức độ: Quyết định thu hồi đất tác động trực tiếp đến các quyền và lợi ích thiết thân của cá nhân, tổ chức như: đất đai bị thu hồi, nhà cửa, mồ mả phải chuyển đi, nghề nghiệp bị thay đổi, địa thế kinh doanh không còn, phải thay đổi môi trường sống… Hơn nữa, tài sản trong vụ việc này có thể là “cơ nghiệp...

  pdf5p duongphuongtim 23-04-2013 43 4   Download

Đồng bộ tài khoản