Bất cập quản lý doanh nghiệp nhà nước

Xem 1-20 trên 66 kết quả Bất cập quản lý doanh nghiệp nhà nước
 • Bài viết Quản lý doanh nghiệp nhà nước - Bất cập và đề xuất đổi mới tập trung làm rõ một số hạn chế và giải pháp nhằm giải quyết những bất cập trong quản lý doanh nghiệp nhà nước. Mời các bạn tham khảo.

  pdf3p maiyeumaiyeu18 01-11-2016 21 1   Download

 • Sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả Doanh nghiệp nhà nước là một trong những yêu cầu bức thiết của Đảng và Nhà nước ta hiện nay. Thực tiễn hoạt động của Doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam hàng chục năm qua cho thấy mặc dù Doanh nghiệp nhà nước được giao phó vai trò chủ đạo song hoạt động của chúng có nhiều điểm bất cập. Doanh nghiệp nhà nước chiếm phần vốn đầu tư chủ yếu từ ngân sách.

  pdf37p tiencuong 13-07-2009 734 332   Download

 • Sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả Doanh nghiệp nhà nước là một trong những yêu cầu bức thiết của Đảng và Nhà nước ta hiện nay. Thực tiễn hoạt động của Doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam hàng chục năm qua cho thấy mặc dù Doanh nghiệp nhà nước được giao phó vai trò chủ đạo song hoạt động của chúng có nhiều điểm bất cập. Doanh nghiệp nhà nước chiếm phần vốn đầu tư chủ yếu từ ngân sách.

  pdf36p huyhoang 03-08-2009 574 230   Download

 • Nội dung cuốn sách "Hành chính công" bắt đầu từ những kiến thức cơ bản của khoa học về hành chính công dưới góc độ của khoa học hành chính công như: Chức năng hành chính; thể chế hành chính; phân công; phân cấp; phân quyền trong quản lý hành chính nhà nước; tổ chức hành chính nhà nước; quyết định hành chính; công vụ; công chức; kỹ thuật nghiệp vụ hành chính; thủ tục hành chính; tài chính công; quản lý doanh nghiệp nhà nước và nhiều vấn đề liên quan khác.

  pdf337p nhatro75 08-07-2012 966 224   Download

 • Để giám sát tài chính cần có chủ thể giám sát, phương thức giám sát và căn cứ giám sát... Bài viết bàn về các căn cứ giám sát tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam hiện nay và đề xuất một số giải pháp khắc phục những bất cập tồn tại. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf3p bautroibinhyen15 09-02-2017 16 3   Download

 • Từ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, nước ta chuyển sang phát triển nền kinh tế hành hoá nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý và điều tiết của nhà nước.

  pdf22p hocbong1122 19-02-2013 70 25   Download

 • "Sổ tay hướng dẫn công tác quản lý môi trường dành cho cán bộ quản lý doanh nghiệp" không chỉ là tài liệu hướng dẫn giúp doanh nghiệp dễ dàng nắm bắt và thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường cho cơ sở sản xuất của mình mà còn là tài liệu tuyên truyền bổ ích dành cho các cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về môi trường các cấp trong quá trình triển khai nhiệm vụ. Sách có cấu trúc gồm 5 phần. Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 cuốn sách.

  pdf31p nhansinhaomong_01 09-10-2015 63 19   Download

 • N n kinh t n c ta chuy n t n n kinh t t p trung quan liêu bao ề ế ướ ể ừ ề ế ậ cấp sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng Xã hội chủ nghĩa. Do đó, các nhà lãnh đạo của các Công ty, Xí nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế phải có những hoạch định gì vì sự phát triển của chính họ? Trong nền kinh tế thị trường thì quy luật cạnh tranh diễn ra gay gắt, bắt buộc các doanh nghiệp khi tham gia kinh doanh...

  doc48p dinhthao00 14-06-2011 132 37   Download

 • Kết quả kiểm toán của kiểm toán độc lập có vai trò quan trọng bởi nó tạo niềm tin không chỉ cho các nhà đầu tư trong việc ra quyết định, mà còn cung cấp các thông tin cho các cơ quan quản lý nhà nước, các nhà cung cấp và cho cả chính ban quản lý doanh nghiệp. Đây là một trong nhiều lý do thúc đẩy một tổ chức chủ động lựa chọn thuê một công ty kiểm toán độc lập, ngay cả khi tổ chức đó không bị các cơ quan quản lý yêu cầu bắt buộc phải kiểm toán.

  pdf11p visatori2711 17-04-2019 2 0   Download

 • Nền kinh tế Việt Nam sau hơn 40 năm chịu ảnh hưởng của cơ chế kế hoạch hoá quan liêu bao cấp, nay đã và đang thích nghi với cơ chế mới - cơ chế thị trường có sự điều tiết của nhà nước. Nhìn lại chặng đường của sự đổi mới đó cũng thấy rất nhiều điều phải ghi nhận. Đó là đơn vị kinh tế quốc doanh do quen với phương thức làm ăn cũ không bắt kịp cùng với phương thức làm ăn mới mà thị trường đang đòi hỏi, đã lâm vào tình trạng thua lỗ,...

  doc75p minhtri 21-07-2009 335 169   Download

 • Internet là mạng toàn cầu được hình thành từ các mạng nhỏ hơn, liên kết hàng triệu máy tính trên thế giới thông qua cơ sở hạ tầng viễn thông. Internet bắt đầu như là một phương tiện để các nhà nghiên cứu và khoa học ở các cơ sở khác nhau và các nước khác nhau có thể chia sẻ thông tin. - Internet cung cấp chi bạn cơ sở hạ tầng để có thể hiện diện trực tuyến và cho phép tất cả mọi người trên thế giới có thể truy nhập đến World Wide Web (WWW).

  pdf75p socolanong 19-04-2012 134 40   Download

 • Công ty TNHH MTV cấp thoát nước Phú Yên là doanh nghiệp nhà nước hạch toán độc lập với các lĩnh vực kinh doanh chủ yếu khai thác, kinh doanh nước sạch. Tuy nhiên, thực trạng công tác kiểm soát nội bộ về chi phí doanh thu ở Công yt còn một số hạn chế, bất cập về môi trường kiểm soát, chưa đảm bảo cung cấp thông tin cho nhà quản lý

  pdf13p sunshine_10 27-07-2013 88 23   Download

 • Các khoản thu được phân chia gồm: Thuế giá trị gia tăng không kể thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hoá nhập khẩu và thu từ hoạt động xổ số kiến thiết. Thuế thu nhập doanh nghiệp không kể thuế thu nhập doanh nghiệp của các đơn vị hạch toán toàn ngành và thuế thu nhập doanh nghiệp thu từ hoạt động xổ số kiến thiết. Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao.

  pdf10p ttcao5 05-08-2011 54 9   Download

 • Cơ chế, chính sách còn nhiều bất cập, chưa đồng bộ, còn nhiều điểm chưa phù hợp với kinh tế thị trường định hướng XHCN, chưa tạo được động lực mạnh mẽ thúc đẩy cán bộ, người lao động trong DNNN nâng cao năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh. - Cải cách hành chính tiến hành chậm, chưa theo kịp đòi hỏi thực tiễn của tiến trình đổi mới doanh nghiệp Nhà nước.

  pdf8p caott8 21-07-2011 51 5   Download

 • Trong quá trình vận dụng các chính sách, chế độ phát hiện những điểm bất cập, Nhà máy cần kiến nghị lên cấp trên điều chỉnh cho phù hợp, chẳng hạn như những quy định về giới hạn số dư tiền gửi, về mức tín dụng thương mại tối đa trong Quy chế tài chính Công ty len Việt Nam như đã nêu trên... Phía Công ty len Việt Nam cần nghiên cứu để điều chỉnh lại một số quy định không hợp lý trong Quy chế tài chính Công ty. ...

  pdf6p ttcao7 25-08-2011 29 1   Download

 • • Cấp Quản Trị Nhân Sự chưa trang bị đủ kiến thức về những nhóm hưởng lợi ích (cổ đông, khách hàng, nhân viên, chính quyền, đoàn thể) • Thiếu phối hợp giữa các chức năng trong Quản Trị Nhân Sự • Thiếu phối hợp giữa cấp quản trị và nhân viên để ứng dụng Quản Trị Nhân Sự • Thành quả chưa đánh giá khách quan Bốn bật quản trị nhân sự 1#. Giới hạng trong điều hành quản lý 2#.

  doc41p ohmygod58132006 15-01-2010 2345 1501   Download

 • Trong nền sản xuất xã hội của bất kỳ một quốc gia nào, tiền lương luôn luôn là một vấn đề “ thời sự nóng bỏng”. Nó hàm chứa trong đó nhiều mối quan hệ giữa sản xuất và phân phối trao đổi, giữa tích luỹ và tiêudùng, giữa thu nhập và nâng cao mức sống của các thành phần dân cư. Khi nền kinh tế nước ta chuyển từ nền kinh tế kế hoạch tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, các doanh nghiệp phải tự chủ...

  doc71p tiencuong 20-07-2009 1017 594   Download

 • Trong hoàn cảnh đất nước ta từ một nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung bao cấp chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước thì mọi Doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển trong môi trường cạnh tranh gay gắt, cần phải xác định cho mình một chiến lược kinh doanh nhằm đem lại lợi nhuận cao nhất.

  pdf34p hocbong1122 19-02-2013 309 147   Download

 • Quản trị, tiếng Anh là management, vừa có ý nghĩa là quản lý, vừa có ý nghĩa là quản trị, nhưng được dùng chủ yếu với nghĩa quản trị.  Về thực chất, quản trị và quản lý đều là sự tác động dưới dạng điều khiển. Cho đến nay có thể tạm gọi quản lý là thuật ngữ được dùng để chỉ sự điều khiển của Nhà nước trong việc quản lý xã hội nói chung và quản lý kinh tế nói riêng còn quản trị là thuật ngữ để chỉ sự điều khiển ở cấp cơ sở...

  pdf97p hoamihothay 29-10-2012 225 92   Download

 • Hệ thống kiểm soát còn nhiều bất cập - Cơ quan giám sát, thanh tra các cơ quan DNNN - Nội dung giám sát doanh nghiệp chưa cụ thể, rõ ràng - Không quy định đối tượng chịu trách nhiệm cụ thể - Chế tài xử lý đối với các vi phạm trong việc giám sát chưa mạnh - Phương pháp giám sát, báo cáo đánh giá chưa hợp lý

  ppt11p triphan3879 07-06-2012 199 78   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Bất cập quản lý doanh nghiệp nhà nước
p_strCode=batcapquanlydoanhnghiepnhanuoc

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản