Batch reactors

Xem 1-20 trên 32 kết quả Batch reactors
 • A newcomer to the scene, aerobic granulation is on its way to becoming the hot new technology for high-efficiency wastewater treatment. Thus far, intensive research has been conducted with regard to the understanding of the mechanism of aerobic granulation in sequencing batch reactors (SBR) and its application in treating a wide variety of municipal and industrial wastewater. This basic research has promoted the technology from laboratory-study all the way to the present pilot- and full-scale application.

  pdf314p 951628473 04-05-2012 84 45   Download

 • Tham khảo tài liệu 'wastewater purification: aerobic granulation in sequencing batch reactors - chapter 6', khoa học tự nhiên, công nghệ môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf26p giangsinh_trang 03-01-2012 26 6   Download

 • Bể phản ứng theo mẻ SBR (Sequencing Batch Reactor) được thí nghiệm với nước thải giết mổ gia súc, mà ô nhiễm chủ yếu là các thành phần của protêin, lipid,... là các thành phần có trong máu gia súc. Chất ô nhiễm bao gồm cả hữu cơ và nitơ.

  doc64p lehanhspk 28-02-2011 325 171   Download

 • Sự thay đổi của các nhóm vi khuẩn, về số lượng và chủng loại, theo nhiệt độ được nghiên cứu song song với các điều kiện hóa lý trong quá trình vận hành thiết bị SBR (Sequencing Batch Reactor) ở quy mô phòng thí nghiệm xử lý nước thải từ nhà máy sản xuất rượu ở 3 điều kiện: 27oC (Điều kiện môi trường), 40oC (Điều kiện ưa ẩm), và 55oC (Điều kiện ưa nhiệt), từ đó đưa ra điều kiện tối ưu để xử lý nước thải có nồng độ hữu cơ cao..

  pdf5p nguyenvanquan037 03-01-2011 277 119   Download

 • Bể phản ứng theo mẻ SBR (Sequencing Batch Reactor) được thí nghiệm với nước thải giết mổ gia súc, mà ô nhiễm chủ yếu là các thành phần c ủa protêin, lipid,... là các thành phần có trong máu gia súc. Chất ô nhiễm bao gồm cả hữu cơ và nitơ. Trong nghiên cứu này, bùn hoạt tính thông thường được dùng để tạo bùn hạt hiếu khí.

  doc69p trinhkien2609 23-05-2011 849 108   Download

 • Hiện nay, lượng nước rác rỉ ra hằng ngày tại các bãi chôn lấp rất lớn khoảng 1.000 m3, chưa kể đến lượng nước rác còn tồn đọng trong nhiều năm qua tại các bãi vẫn chưa được xử lý. Với lượng nước rỉ rác lớn như vậy đã gây khó khăn cho việc xử lý cũng như gây ô nhiễm môi trường xung quanh khu vực bãi chôn lấp, đặc biệt là gây ô nhiễm nguồn nước ngầm. Do vậy, vấn đề xử lý nước rỉ rác đang là vấn đề cần được quan tâm nhất....

  pdf10p zues03 19-06-2011 167 67   Download

 • Hiệu quả xử lý cao nhất đối với COD là ở nghiệm thức C200, đối với BOD là C0. Hàm lượng COD đầu vào của nước thải quá thấp so với điều kiện thực tế, do những sai số trong pha loãng mẫu nước rác trước khi xử lý, cần tiến hành thử nghiệm lại với nồng độ COD và BOD có trong nước thải đầu vào cao để kiểm tra sự chính xác của mô hình thí nghiệm. b. Kết luận Hiệu quả xử lý của mô hình C ở mức trung bình. Sự khác biệt giữa các nghiệm...

  pdf9p zues03 19-06-2011 116 34   Download

 • Mô hình thiếu khí sinh học từng mẻ (Anoxic sequencing batch reactor – ASBR) được áp dụng nhằm xử lý TNOx (các oxide nitơ gồm nitrit và nitrat) trong nước rỉ rác của bãi rác cũ với nồng độ TNOx khoảng 1000mg/L bằng biện pháp sinh học thiếu khí (anoxic).

  pdf10p phalinh20 22-08-2011 78 20   Download

 • Sự thay đổi của các nhóm vi khuẩn, về số lượng và chủng loại, theo nhiệt độ được nghiên cứu song song với các điều kiện hóa lý trong quá trình vận hành thiết bị SBR (Sequencing Batch Reactor) ở quy mô phòng thí nghiệm xử lý nước thải từ nhà máy sản xuất rượu ở 3 điều kiện: o o o 27 C (Điều kiện môi trường), 40 C (Điều kiện ưa ẩm), và 55 C (Điều kiện ưa nhiệt), từ đó đưa ra điều kiện tối ưu để xử lý nước thải có nồng độ hữu cơ cao.....

  pdf5p phalinh17 14-08-2011 54 17   Download

 • Sử dụng nước thải tổng hợp có nguồn cacbon là gluco để nuôi cấy bùn hạt hiếu khí trên bể khí nâng từng mẻ luân phiên (SBAR) với hạt vỏ sò nghiền có kích thước 150200 μm làm chất mang. SBAR được vận hành ở thời gian lưu nước (HRT) 5,1 giờ, vận tốc khí cấp vào duy trì ổn định 4lít/phút tương ứng vận tốc khí nâng 4,2 cm/s. Thí nghiệm được thực hiện ở hai tải trọng chất hữu cơ

  pdf12p can_loc 25-07-2012 73 16   Download

 • Áp lực lựa chọn về vận tốc chất lỏng upflow đã được chứng minh là một lực lượng lái xe của hạt kỵ khí trong chăn upflow bùn kỵ khí (UASB) lò phản ứng (Pol Hulshoff, Heijnekamp, và Lettinga 1988; Alphenaar, Visser, Lettinga 1993). Mặc dù hạt hiếu khí là nghiên cứu rộng rãi trong SBRs, nó là chưa rõ ràng làm thế nào các hạt phát triển hiếu khí được hình thành trong SBR.

  pdf17p giangsinh_trang 03-01-2012 37 10   Download

 • Như đã thảo luận trong chương trước, tính năng độc đáo của một loạt trình tự lò phản ứng (SBR) trong quá trình bùn liên tục kích hoạt hoạt động chu kỳ, trong các kết quả lần lượt trong một giai đoạn đói định kỳ trong quá trình hoạt động. như vậy định kỳ nạn đói đã được cho là quan trọng đối với hạt hiếu khí (Tây, Liu, và Liu 2001a). Các phản ứng của các tế bào đói đã được nghiên cứu chuyên sâu.

  pdf19p giangsinh_trang 03-01-2012 37 10   Download

 • Có bằng chứng cho thấy sự ổn định của hạt hiếu khí là nghèo hơn so với hạt kỵ khí phát triển trong chăn upflow bùn kỵ khí (UASB) lò phản ứng hạt nhân (Morgenroth et al 1997;. Peng et al 1999;. Zhu và Lưu 1999).

  pdf13p giangsinh_trang 03-01-2012 31 10   Download

 • Aerobic công nghệ hạt đã được áp dụng cho điều trị cao hiệu quả của một rộng nhiều loại nước thải bao gồm nước thải độc hại, và nó đã được chứng minh trong các nhà máy quy mô thí điểm (de Bruin et al 2004; de Kreuk, de Bruin, và van Loosdrecht 2004; Liu et al. 2005), trong khi ứng dụng quy mô đầy đủ của nó chưa được báo cáo.

  pdf11p giangsinh_trang 03-01-2012 40 10   Download

 • Tạo hạt là một quá trình mà trong đó các vi sinh vật tập hợp lại tạo thành một hình cầu, dày đặc sinh khối. Hạt đã được trồng thành công trong môi trường hoặc kỵ khí hoặc hiếu khí (Lettinga et al.1984, Morgenrothet al.1997 Beunet al.1999, JH Tây, Liu, và Liu năm 2001; Su và Yu, 2005). Các đặc tính của bề mặt đã được xem xét đến ảnh hưởng đến sự hình thành và cấu trúc của hạt kỵ khí (Wu 1991; Chen và Lun 1993).

  pdf32p giangsinh_trang 03-01-2012 41 9   Download

 • rình tự hàng loạt lò phản ứng (SBR) có thể ảnh hưởng đến hạt hiếu khí. Chương này trông vào thông số khác hoạt động SBR, thời gian chu kỳ và ảnh hưởng của nó đối với hạt hiếu khí, cũng như trên các đặc tính của hạt hiếu khí. Thời gian chu kỳ có liên quan với tần số rửa trôi của SBR, có thể được coi là một loại thủy lực áp lực chọn lọc.

  pdf14p giangsinh_trang 03-01-2012 31 9   Download

 • Như thể hiện trong các chương trước, hiếu khí hạt là một môi trường phù hợp công nghệ sinh học để điều trị nhiều loại nước thải. Tương tự như để kỵ khí hạt, hạt hiếu khí là quá trình tự cố định vi khuẩn có nghĩa là thúc đẩy bởi áp lực chọn lọc trong các lò phản ứng hàng loạt trình tự (SBR) (xem chương 6).

  pdf28p giangsinh_trang 03-01-2012 33 8   Download

 • Nó xuất hiện từ các chương trước mà hầu như tất cả các nghiên cứu về hạt hiếu khí đã được thực hiện trong trình tự các lò phản ứng hạt nhân hàng loạt (SBRs), trong khi không có thành công hạt hiếu khí đã được quan sát thấy trong nền văn hóa của vi sinh vật liên tục. Như thể hiện trong chương 5, người ta tin rằng các hạt hiếu khí hình thành thông qua bất động tự của vi khuẩn khi áp lực chọn lọc phù hợp được cung cấp trong SBR.

  pdf16p giangsinh_trang 03-01-2012 40 7   Download

 • Up-to-date, nghiên cứu chuyên sâu đã được dành riêng cho tác động của điều hành khác nhau các thông số về hạt hiếu khí trong trình tự các lò phản ứng hạt nhân hàng loạt (SBRs) (chương 1 đến 7). Tuy nhiên, rất hạn chế thông tin hiện có về sự khuếch tán hành vi của các chất bên trong hạt hiếu khí. Tây et al. (2002) thấy rằng một mô hình thuốc nhuộm chỉ có thể thâm nhập vào 800 mm dưới bề mặt của hạt hiếu khí, trong khi Jang et al.

  pdf17p giangsinh_trang 03-01-2012 26 7   Download

 • Các tính năng độc đáo của hạt hiếu khí, khác nhau từ biofloc, dày đặc của họ và cấu trúc hình cầu ba chiều. Một nhận thức tốt vào cấu cấu trúc dạng hạt, so với của bioflocs, chắc chắn sẽ giúp đỡ làm sâu sắc thêm sự hiểu biết hiện tại của các hạt hiếu khí mechanismof, cũng như của nó cấu trúc ổn định.

  pdf14p giangsinh_trang 03-01-2012 21 7   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản