intTypePromotion=1
ADSENSE

Bầu cử đại hội đoàn

Xem 1-20 trên 23 kết quả Bầu cử đại hội đoàn
 • Việc bầu cử các Ủy viên BCH phải tiến hành bằng cách bỏ phiếu kín. Phiếu bầu do Ban tổ chức Đại hội phát hành. Phiếu bầu được in sẵn do Đại hội thông qua danh sách theo thứ tự ABC.

  doc1p azzurri 09-02-2011 434 70   Download

 • - Căn cứ vào điều 9 và điều 12 chương II Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; - Căn cứ hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn của BTV Trung Ương Đoàn. 1. Đoàn viên nhận phiếu bầu cử từ Ban Kiểm phiếu. 2. Căn cứ vào danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông qua (bao gồm 5 đồng chí) thì mỗi đoàn viên được bầu chọn tối đa là 3 đồng chí trên tổng số ứng cử viên. 3. Đoàn viên tín nhiệm ai thì để nguyên cả họ và tên của người đó, không tín nhiệm ai thì gạch lên...

  doc6p quanglinhcfo 09-03-2011 1817 202   Download

 • Đại hội Chi đoàn là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Chi đoàn, giữa 2 kỳ Đại hội liên tiếp, cơ quan lãnh đạo là Ban Chấp hành do Đại hội cùng cấp bầu ra.

  ppt27p trannguyentoantrung 08-09-2011 252 78   Download

 • Nối tiếp phần 1 Tài liệu Chính thể đại diện, phần 2 trình bày các nội dung: Mở rộng quyền bầu cử, nên có bầu cử hai giai đoạn hay không, kiểu cách bỏ phiếu, nhiệm kỳ của nghị viện, liệu có nên đòi hỏi các thành viên nghị viện phải cam kết hay không, về hệ thống lưỡng viện, Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf252p tsmttc_003 25-05-2015 94 37   Download

 • CHỈ THỊ VỀ TỔ CHỨC CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIII VÀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2011 - 2016 Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 là sự kiện chính trị lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với đất nước, được tổ chức trong thời điểm có nhiều thuận lợi, cả nước đang bước vào giai đoạn đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới theo tinh thần Nghị...

  pdf5p meoconanca 28-02-2011 90 9   Download

 • Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 10/2016 trình bày các nội dung chính sau: Đổi mới thể chế thực hiện phòng, chống tham nhũng và lãng phí từ “gốc rễ” theo tư tưởng Hồ Chí Minh, quyền con người trong giai đoạn xét xử theo pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam, cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp trong Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf65p vipennsylvania2711 19-11-2020 3 0   Download

 • Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, bầu cử Quốc hội khóa XII, 80 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 55 năm truyền thống Hội LHTN Việt Nam. c. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, bầu cử Quốc hội khóa XIII, 80 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 54 năm truyền thống Hội LHTN Việt Nam. d. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, bầu cử Quốc hội khóa XIII, 80 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 55 năm truyền thống Hội LHTN Việt Nam....

  doc10p anyugita 14-10-2011 269 77   Download

 • Ngày 19/12/2007, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đoàn đã thông qua Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (Điều lệ Đoàn khoá IX) trên cơ sở sửa đổi, bổ sung 22 vấn đề so với Điều lệ Đoàn khoá VIII. Sau đây là những nội dung sửa đổi, bổ sung cơ bản:

  doc37p bdbp-dna 08-03-2011 269 73   Download

 • Văn kiện Đảng toàn tập -Tập 35) bao gồm các văn kiện năm 1974 phản ánh hoạt động lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn nhân dân cả nước đang nỗ lực phấn đấu vượt mọi gian khổ, hy sinh, thử thách để kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vĩ đại của dân tộc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Phần 1 Tài liệu trình bày nội dung nghị quyết của Bộ Chính trị số 228-NQ/TW, ngày 12 tháng 1 năm 1974; thông tư của Ban Bí thư về việc lãnh đạo bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp khu, thành tỉnh vào tháng 5 năm nay, ... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf121p tsmttc_010 19-08-2015 151 20   Download

 • Năm học 2015-2016 là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, năm bầu cử đại biểu HĐND các cấp và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021, năm diễn ra các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, Ban Thường vụ Huyện đoàn xây dựng Chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh niên trường học năm học 2015 - 2016. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc6p 27199phu 17-09-2015 81 7   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 24), phần 2 trình bày các Nghị quyết của Ban Bí thư về vai trò và trách nhiệm của công đoàn trong sự nghiệp công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội, Nghị quyết của Bộ Chính trị về vấn đề tổng kết kinh nghiệm lịch sử của Đảng, ... Mời các bạn cùng tìm hiểu Tài liệu này.

  pdf268p tsmttc_010 19-08-2015 100 11   Download

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa; là kết quả của sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Marx-Lenin Tư tưởng Hồ Chí Minh chính là cách vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin trong điều kiện cụ thể của nước ta, và trong thực tế Tư tưởng Hồ Chí Minh đã trở thành một tài sản tinh thần quý báu của Đảng và của cả dân...

  doc21p son2483 26-10-2010 1623 795   Download

 • Về chính trị xã hội: xây dựng được nền móng cho xã hội mới, chế độ dân chủ nhân dân với đầy đủ các yếu tố cấu thành cần thiết. quốc hội , HĐND đc thành lập thông qua phổ thông bầu cử. hiến pháp đc QH thông qua và ban hành. Bộ máy chính quyền với các cơ quan tư pháp tòa án , các công cụ chuyên chính như vệ quốc đoàn công an nhân dân đc thiết lập và tăng cường. các đoàn thể nhân dân như mặt trận việt minh , hội liên hiệp quốc dân VN,.. được xây dựng và...

  doc7p kieuoanh369 23-05-2011 823 201   Download

 • Lan Bầu Rượu hoa rất dễ thương Kiều lan chính thị loài không hương Thân củ thắt, rượu bầu hình dáng Hoa chùm nhiều, màu sắc vấn vương Yểu điệu thục nữ, dò lông lá Quân tử háo cầu, thân đơn phương Đã mang lấy nghiệp vì lá củ Kiều lan hoa hỡi quá đoạn trường Vũ Nữ Vũ nữ loài lan thật buồn cười Dò hoa tuy nhỏ nhưng rất dài Thân củ, mỏng dầy, tùy từng giống Hoa chùm, từng cụm, dáng đầm tây Sắc màu tuyệt dịu như lễ hội Hương thắm trầm buông tỏ ngất ngây ...

  pdf2p camhuong08 16-03-2011 119 7   Download

 • Tổn thương HIV/AIDS của lao động đi làm ăn xa và hậu quả đối với những người ở lại Số tạp chí này đánh dấu một giai đoạn mới trong sự nghiệp phát triển YTCC của chúng ta bằng việc Hội YTCC vừa chính thức tổ chức thành công Đại hội toàn quốc lần thứ hai với việc bầu cử một Ban chấp hành mới với những cam kết mới trong giai đoạn 5 năm 2007-2012. Giai đoạn này được xem như chúng ta đã hoàn thành việc xây dựng nền móng cho sự phát triển của Hội và...

  pdf7p butmauvang 28-08-2013 38 2   Download

 • NHỮNG KHUẤY ĐỘNG CỦA CẢI CÁCH TẠI HOA KỲ Sự biến động đột ngột của tinh thần dân chủ trong vấn đề chính trị mà được minh chứng bằng cuộc bầu cử Jackson chỉ là một giai đọan trong cuộc tìm kiếm dài lâu của nước Mỹ vì những quyền và những cơ hội lớn hơn cho tất cả các công dân. Một cuộc biến động khác là sự bắt đầu của tổ chức người lao động. Năm 1835, các lực lượng lao động ở Philadelphia, bang Pennsylvania đã thành công trong việc giảm thời gian làm việc trong ngày trước...

  pdf6p caott6 27-05-2011 53 7   Download

 • Thái Văn Lung (1916 - 1946). Sinh tại huyện Thủ Đức, tỉnh Gia Định (nay thuộc thành phố Hồ Chí Minh) trong một gia đình trí thức theo đạo Thiên Chúa. Tốt nghiệp cử nhân luật khoa tại Đại học Paris (Pháp), ông về nước làm luật sư tại Tòa thượng thẩm Sài Gòn. Trong giai đoạn tiền khởi nghĩa, ông tham gia thành lập Thanh niên Tiền phong, phụ trách trưởng ban huấn luyện quân sự của tổ chức này. Sau Cách mạng Tháng Tám, ông được nhân dân bầu làm đại biểu Quốc hội khóa I. Pháp trở...

  pdf5p abcdef_38 17-10-2011 76 6   Download

 • Kiều Lan / Lan Bầu Rượu “Calanthe“ Lan Bầu Rượu hoa rất dễ thương Kiều lan chính thị loài không hương Thân củ thắt, rượu bầu hình dáng Hoa chùm nhiều, màu sắc vấn vương Yểu điệu thục nữ, dò lông lá Quân tử háo cầu, thân đơn phương Đã mang lấy nghiệp vì lá củ Kiều lan hoa hỡi quá đoạn trường

  pdf2p camhuong08 16-03-2011 72 5   Download

 • Cô Palo Alto, cư dân của California, có lẽ đã… chán chê lắm rồi nên cô mới gửi một lá thư dài cho trung tâm “Parenting Health Center”, trong đó có đoạn như sau: “Thằng nhóc 3 tuổi của em cứ liên tục hỏi em “tại sao?” về mọi chuyện trên đời như tại sao bầu trời màu xanh, tại sao lại có mây trên trời, tại sao con không được ra ngoài chơi, tại sao lúc nào con cũng phải ngoan?… Có khi em có cảm tưởng là câu trả lời không làm nó chú ý vì có...

  pdf5p lgg330 12-10-2010 155 38   Download

 • NGỮ VĂN 8...BÀI 11:.. Câu 1:Thế nào là nói giảm nói tránh ?. Câu 2: Xác định phép nói giảm nói tránh trong câu thơ sau đây và. cho biết nó có tác dụng gì?. Bác đã đi rồi sao, Bác ơi!. Mùa thu đang đẹp, nắng xanh trời.. ( Tố Hữu, Bác ơi).....Câu 1: Nói giảm nói tránh là một biện pháp tu từ dùng cách diễn đạt tế nh.uyển chuyển, tránh gây cảm giác quá đau buồn, ghê sợ, nặng nề; tránh thô.tục, thiếu lịch sự.. Câu 2:Nói giảm nói tránh : “đi” chỉ cái chết của Bác Hồ.Có tác dụng :. tránh gây cảm giác đau buồn cho người đọc, người nghe...

  ppt17p binhminh_11 07-08-2014 195 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bầu cử đại hội đoàn
p_strCode=baucudaihoidoan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2