intTypePromotion=3

Beginning drupal 7

Xem 1-12 trên 12 kết quả Beginning drupal 7
 • his book focuses on the nontechnical user who is responsible for building, maintaining, and managing Drupal web sites. The book covers why you should consider using Drupal when building a new web site, what Drupal is, installing and configuring Drupal, creating and managing content, managing users, adding functionality to your web site through Drupal modules, and more advanced topics on using themes, panels, and views.

  pdf337p stingdau_123 15-01-2013 54 16   Download

 • Drupal 7 allows you to specify a subject should be used for administrative functions. You can test your new theme to see if it works for screen, or you can choose a different theme to use whenever a webmaster perform site management tasks. Usually, a simple, clean theme that works at least 960px wide best theme management. To change the main theme, just click on the menu

  pdf337p soicon824 19-04-2011 194 77   Download

 • , bước tiếp theo là để cập nhật hai loại nội dung rằng con tàu với Drupal 7. Tôi sẽ muốn thêm các điều khoản phân loại cho các loại khách truy cập trang cơ bản và các loại nội dung bài viết để tác giả có thể dễ dàng phân loại bất kỳ nội dung nào được tạo ra trên trang web.hiển thị cho du khách của tôi

  pdf33p kennguyen7 07-11-2011 105 13   Download

 • nói, ví dụ như "bóng rổ." Bạn cần có khả năng tiếp tục phân loại nội dung bóng rổ:May mắn thay, Drupal cung cấp một cơ chế đơn giản để tạo ra một cấu trúc thứ bậc của các điều khoản phân loại. Để cập nhật ví dụ của chúng ta, trở về liên kết "Add thuật ngữ" bên cạnh từ vựng "Các loại hình thể thao."

  pdf33p kennguyen6 06-11-2011 55 11   Download

 • . Trên trang này bạn có thể thiết lập như sau: Nhãn hiệu cho lĩnh vực này: Module này hiển thị những gì bạn đã nhập trên màn hình trước. Bạn có thể cập nhật nó ở đây nếu bạn muốn thay đổi nó. Lĩnh vực trọng điểm: Đây là tên nội bộ được sử dụng bởi các mô-đun để xác định lĩnh vực này trong cơ sở dữ liệu Drupal.

  pdf33p kennguyen6 07-11-2011 44 10   Download

 • VWD có một tính năng gọn gàng với bạn ngay lập tức có thể che phủ một css tập tin vào một mẫu bố trí. Trong Solution Explorer, nhấp vào tập tin skin.css. Bây giờ kéo và thả nó trên bảng điều khiển thiết kế thể hiện bố trí. Hãy chắc chắn rằng bạn thả nó ra ngoài bàn.

  pdf34p kennguyen6 06-11-2011 48 13   Download

 • Thời gian bắt đầu cho sự kiện này ngày kết thúc cho sự kiện này kết thúc thời gian cho các sự kiện địa điểm hoặc địa điểm cho các sự kiện mô tả của sự kiện Một URL liên kết đến một nguồn cho biết thêm thông tin về sự kiện Thuật ngữ phân loại cho loại khách truy cập với các loại nội dung mới được tạo ra

  pdf33p kennguyen7 07-11-2011 53 10   Download

 • Bạn có thể cho biết vì một hộp màu xanh sẽ xuất hiện ở bất cứ nơi nào con chuột của bạn là khi bạn kéo file. Css xung quanh trang thiết kế. Bạn muốn các hộp màu xanh để được toàn bộ trang. Hình 11-10 cho thấyĐiều gì sẽ xảy ra nếu bạn cần phải xác định một cấu trúc thứ bậc của các điều khoản phân loại,

  pdf33p kennguyen6 06-11-2011 66 9   Download

 • Có loại nội dung khác hoạt động dọn dẹp mà tôi cần phải thực hiện. Tôi muốn loại bỏ các "văn bằng" và "đăng trên" thông tin từ trang cơ bản, điều, sự kiện, và Tài nguyên mục nội dung. Tôi cũng muốn ngăn chặn hiển thị các loại khách truy cập và các loại tài nguyên cho các mục cùng một nội dung.

  pdf33p kennguyen7 07-11-2011 43 8   Download

 • Sau đó là một loạt các thẻ . Hãy suy nghĩ này như là cơ thể HTML. Điều này là các dữ liệu đó sẽ được trả lại bên trong các ứng dụng Flex. Bây giờ, trở lại với phong cách trang. Dưới đây là các mã cho rằng Tiếp theo, bạn sẽ thấy một trang danh sách các tùy chọn mà bạn có thể thiết lập cho các lĩnh vực mới

  pdf33p kennguyen6 07-11-2011 47 7   Download

 • Tôi sử dụng những lĩnh vực lọc nội dung hiển thị bởi quan điểm, nhưng nó không phải là điều mà tôi muốn để hiển thị cho du khách của tôiTôi muốn loại bỏ các "văn bằng" và "đăng trên" thông tin từ trang cơ bản, điều, sự kiện

  pdf33p kennguyen7 07-11-2011 43 7   Download

 • Tập đoàn chi tiết cấu hình tùy chọn điều khiển cho dù nhóm xuất hiện trong thư mục nhóm, cho dù nhóm xuất hiện trên mẫu đăng ký nhóm, cho dù các nhóm mà người dùng thuộc về được hiển thị trên hồ sơ của họ, liệu một người sử dụng phải chọn một nhóm khi tạo một bài viết,

  pdf39p kennguyen7 07-11-2011 70 7   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Beginning drupal 7
p_strCode=beginningdrupal7

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản