Beginning hibernate

Xem 1-13 trên 13 kết quả Beginning hibernate
 • This book packs in information about the release of the Hibernate 3.5 persistence layer and provides a clear introduction to the current standard for object-relational persistence in Java. And since the book keeps its focus on Hibernate without wasting time on nonessential third-party tools, you’ll be able to immediately start building transaction-based engines and applications.

  pdf401p caucaphung 04-02-2013 34 10   Download

 • Hibernate is an amazing piece of software. With a little experience and the power of Java 5 annotations, you can build a complex database-backed system with disturbing ease. Once you have built a system using Hibernate, you will never want to go back to the traditional approaches. While Hibernate is incredibly powerful, it presents a steep learning curve when you first encounter it—steep learning curves are actually a good thing, as they impart profound insight once you have scaled them. Yet gaining that insight takes some perseverance and assistance.

  pdf359p tailieuvip13 20-07-2012 55 21   Download

 • THE EXPERT’S VOICE ® IN JAVA™ TECHNOLOGY Covers Hibernate 3.2 Beginning Hibernate From Novice to Professional An introduction to all the new features of the Hibernate 3.2 persistence API Dave Minter and Jeff Linwood Beginning Hibernate From Novice to Professional Dave Minter and Jeff Linwood Beginning Hibernate: From Novice to Professional Copyright © 2006 by Dave Minter, Jeff Linwood All rights reserved.

  pdf36p myngoc9 17-10-2011 64 8   Download

 • Những chú thích này có thể được sử dụng kết hợp với, hoặc tại chỗ, ​​một số các tập tin cấu hình mà các phiên bản trước của Hibernate yêu cầu. Những chú thích về bản chất là một EJB 3 tính năng này, mặc dù Hibernate cung cấp một số phần mở rộng độc quyền bổ sung. Trong Chương 6 chúng tôi thảo luận làm thế nào để sử dụng các chú thích này kiên trì.

  pdf35p myngoc9 17-10-2011 33 5   Download

 • Beginning POJOs introduces you to open source lightweight web development using Plain Old Java Objects (POJOs) and the tools and frameworks that enable this. Tier by tier, this book guides you through the construction of complex but lightweight enterprise Java-based web applications. Such applications are centered around several major open source lightweight frameworks, including Spring, Hibernate, Tapestry, and JBoss. Additional support comes from the most successful and prevalent open-source tools: Eclipse and Ant, and the increasingly popular TestNG.

  pdf425p hoa_can 28-01-2013 25 5   Download

 • Vừa được phát hành Enterprise JavaBeans 3 (EJB 3) đặc điểm kỹ thuật bao gồm một thành phần ORM bắt buộc. Hibernate của thiết kế chịu ảnh hưởng nhiều của những thay đổi (bao gồm cả kiên trì trọng lượng nhẹ và ngôn ngữ truy vấn).

  pdf35p myngoc9 17-10-2011 19 4   Download

 • Các yêu cầu cấu hình Hibernate trong một môi trường EJB 3 hơi khác với mặc định yêu cầu chúng tôi thảo luận sâu hơn trong Phụ lục A. Nếu bạn đã sử dụng 2.x hoặc 1.x EJB trong quá khứ, bạn sẽ tìm thấy EJB 3 là một đơn giản hóa rất cần thiết. Hibernate 3 cho phép bạn tận dụng lợi thế của tính năng chú thích mới của Java 5.

  pdf35p myngoc9 17-10-2011 20 4   Download

 • Các bộ lọc được không phải một khái niệm bạn mới có thể đạt được nhiều tác dụng tương tự bằng cách sử dụng cơ sở dữ liệu SQL xem nhưng Hibernate cung cấp một hệ thống quản lý tập trung cho họ. Không giống như quan điểm cơ sở dữ liệu, bộ lọc Hibernate có thể được kích hoạt hay vô hiệu hóa trong một phiên Hibernate.

  pdf35p myngoc9 17-10-2011 30 4   Download

 • Ngoài ra, bộ lọc Hibernate có thể được tham số, trong đó đặc biệt hữu ích khi bạn đang xây dựng các ứng dụng trên đầu trang của Hibernate rằng vai trò an ninh sử dụng hoặc cá nhân. Ví dụ, hãy xem xét một ứng dụng web quản lý hồ sơ người dùng.

  pdf35p myngoc9 17-10-2011 26 3   Download

 • . Trong những trường hợp này, bạn có thể tạo một bộ lọc Hibernate để loại bỏ các dữ liệu không mong muốn. Bộ lọc cung cấp một cách để ứng dụng của bạn để hạn chế kết quả của một truy vấn dữ liệu qua các tiêu chuẩn của bộ lọc.

  pdf35p myngoc9 17-10-2011 28 2   Download

 • Khi một liên kết nhiều-nhiều không liên quan đến một thực thể lớp học đầu tiên tham gia vào hai bên của mối quan hệ, một bảng liên kết phải được sử dụng để duy trì mối quan hệ. Điều này có thể được tạo ra tự động, hoặc các chi tiết có thể được thành lập theo cách tương tự như với các bảng liên kết được mô tả trong

  pdf35p myngoc9 17-10-2011 33 5   Download

 • "Lập bản đồ Many-to-One hoặc One-to-Nhiều Hiệp hội" của chương này. Chú thích thích hợp là tự nhiên @ ManyToMany, và mất ứng dụng của chúng tôi thường sẽ cần phải xử lý chỉ là một tập hợp con của các dữ liệu trong các bảng cơ sở dữ liệu

  pdf35p myngoc9 17-10-2011 20 3   Download

 • Hiện nay, ứng dụng của bạn trình bày một danh sách của tất cả các người dùng thông qua một giao diện web duy nhất, nhưng bạn nhận được một yêu cầu thay đổi tất cả các khuôn khổ hướng đối tượng phải trả một số tiền nhất định của sự tôn kính đến MVC, nhưng ít là đúng với mô hình MVC như Cocoa Touch.

  pdf43p myngoc9 17-10-2011 31 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản