Beginning php5

Xem 1-13 trên 13 kết quả Beginning php5
 • Tham khảo sách 'beginning php5.apache.mysql web development', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf317p tailieuvip14 26-07-2012 104 39   Download

 • This update to a Wrox bestseller dives in and guides the reader through the entire process of creating dynamic, data-driven sites using the open source “AMP” model: Apache Web server, the MySQL database system, and the PHP scripting language. The team of expert authors covers PHP scripting, database management, security, integration, and e-commerce functions and comes complete with a useful syntax reference.

  pdf819p hoa_can 26-01-2013 28 4   Download

 • When you begin a new project, one of the first things you have to consider is the structure of your code. Whether you’re coding something as simple as an online contact form, or as complex as a full-featured content management system, how you organize your code is going to influence the performance and maintainability of the end product. When you use a language like PHP, there are two main routes you can go: procedural programming and object-oriented programming—OOP for short. Each strategy has its own benefits and limitations....

  pdf367p tailieuvip13 25-07-2012 391 6   Download

 • Khi PHP đi qua một đường dây bao gồm trong một kịch bản, nó dừng lại làm việc trên các chương trình hiện tại và ngay lập tức bắn vào tập tin bất cứ điều gì nó nói để bao gồm. Các máy chủ phân tích tập tin thứ hai và mang kết quả lại cho các tập tin ban đầu, phân tích cú pháp tiếp tục từ nơi mà nó để lại.

  pdf82p kimku7 27-10-2011 36 3   Download

 • Giả sử bạn quyết định bạn thực sự không muốn ngày được hiển thị với số không hàng đầu thế giới. May mắn thay, PHP có một giải pháp cho rằng khi định dạng các chức năng ngày. Trong ví dụ này, giá trị và hiển thị của nó là giống hệt nhau, nhưng trong một hệ thống cơ sở dữ liệu điều khiển,

  pdf82p kimku7 27-10-2011 28 3   Download

 • Các phần tử SELECT (còn được gọi là danh sách) cho phép bạn để hiển thị một danh sách cố định của sự lựa chọn mà từ đó người dùng phải chọn một phần tử. Các sản phẩm được chọn sẽ không được gửi như được hiển thị nhưng sẽ được gửi như là giá trị của nó.

  pdf82p kimku7 27-10-2011 24 3   Download

 • bạn có thể sẽ thấy ID ghi lại các giá trị và nhãn văn bản của họ như là sự lựa chọn danh sách. Một ví dụ tốt là một số sản phẩm và tên của nó. Khi sử dụng các danh sách, hãy chắc chắn để thiết lập một phần giá trị của các mục OPTION.

  pdf82p kimku7 27-10-2011 21 3   Download

 • Một hình thức duy nhất có thể có nhiều hơn một hành động được xác định bằng cách sử dụng khác nhau trình nút. Và đó là nó! Họ đang nhận được dễ dàng hơn, không phải là họ? Ở lại với chúng tôi - chỉ là một vài Thêm short. Đó là một trong cuối cùng là một doozy, huh?

  pdf82p kimku7 27-10-2011 30 3   Download

 • Cho đến nay, bạn đã tạo ra một hệ thống để tạo ra và quản lý người sử dụng, và xuất bản các bài báo, nhưng có một vài tính năng bổ sung có thể giúp làm cho CMS của bạn nhiều hơn có thể sử dụng và quản lý. Những gì bạn sẽ thêm vào là khả năng cho người dùng để cập nhật thông tin của họ, và khả năng tìm kiếm bài báo xuất bản bằng từ khóa.

  pdf82p kimku7 27-10-2011 26 3   Download

 • Trong bài tập này, bạn sẽ tạo ra một trang để người dùng có thể duy trì thông tin của họ. Nhập đoạn mã sau, và lưu nó như là cpanel.php: Hiển thị tất cả các ý kiến ​​cho bài viết này trên trang này:

  pdf82p kimku7 27-10-2011 29 3   Download

 • Bởi bây giờ, hầu hết các mã trong phần này nên được dễ dàng cho bạn hiểu. Các bước tham gia vào việc tạo ra một bài, chỉnh sửa một bài viết, trả lời bài, và hiển thị một diễn đàn hoặc bài đã được bao phủ trong các ứng dụng tương tự trong các chương trước.

  pdf82p kimku7 27-10-2011 35 3   Download

 • Các vấn đề cơ bản của quá trình đó, thu thập thông tin từ người sử dụng, lưu trữ nó trong một cơ sở dữ liệu, và hiển thị các thông tin theo yêu cầu của người sử dụng. Vì chúng ta đã được bảo hiểm của hành vi này trước khi, chúng ta hãy nói về một chút gì đó mạnh mẽ hơn, tìm kiếm.

  pdf81p kimku7 27-10-2011 30 3   Download

 • Nếu những điều này không được thiết lập, danh sách có vẻ giống nhau nhưng hoàn toàn vô ích vì tất cả các lựa chọn này sẽ gửi cùng một giá trị null. Các hình thức luôn luôn phản ứng theo một cách được xác định trước dựa trên cách bạn mã kịch bản xử lý của bạn để xử lý các dữ liệu mà người dùng gửi vào hệ thống.

  pdf82p kimku7 27-10-2011 30 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản