intTypePromotion=1
ADSENSE

Biện pháp điều hành chính sách tiền tệ

Xem 1-20 trên 34 kết quả Biện pháp điều hành chính sách tiền tệ
 • Bài nghiên cứu này phân tích thực trạng điều hành chính sách tiền tệ ở Việt Nam giai đoạn 2011-2015, từ đó đưa ra các đánh giá về việc thực hiện mục tiêu điều hành chính sách cũng như việc sử dụng các công cụ chính sách tiền tệ. Trên cơ sở Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020, bài nghiên cứu đưa ra một số đề xuất điều hành chính sách tiền tệ trong thời gian tới

  pdf20p hanh_tv32 03-05-2019 25 2   Download

 • Bài viết Điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng hỗ trợ phát triển công nghiệp chế biến và chế tạo mới của Việt Nam khi tham gia TPP nêu lên một số quan niệm và nhận thức, thực trạng và giải pháp điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng hỗ trợ phát triển công nghiệp chế biến và chế tạo mới của Việt Nam khi tham gia TPP.

  pdf4p maiyeumaiyeu21 26-11-2016 39 3   Download

 • Bài nghiên cứu này phân tích thực trạng điều hành chính sách tiền tệ ở Việt Nam giai đoạn 2011-2015, từ đó đưa ra các đánh giá về việc thực hiện mục tiêu điều hành chính sách cũng như việc sử dụng các công cụ chính sách tiền tệ. Trên cơ sở Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020, bài nghiên cứu đưa ra một số đề xuất điều hành chính sách tiền tệ trong thời gian tới.

  pdf20p hanh_tv34 08-05-2019 77 11   Download

 • Bài viết phân tích sự đổi mới điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thời gian qua theo hướng phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, đồng thời đưa ra một số giải pháp trong điều hành chính sách tiền tệ thời gian tới theo xu hướng hội nhập quốc tế, đáp ứng các cam kết mở cửa thị trường dịch vụ tài chính.

  pdf10p cothumenhmong 01-11-2019 20 3   Download

 • Ngân hàng Nhà nước đang được giao chức năng quản lý nhà nước về ngoại hối, thực hiện các biện pháp can thiệp thị trường ngoại hối, thực hiện mục tiêu hành chính tiền tệ quốc gia. Bài viết nghiên cứu về mối quan hệ giữa nguồn kiều hối và điều hành chính sách tiền tệ quốc gia.

  pdf4p cothumenhmong 01-11-2019 12 2   Download

 • Công cụ của chính sách tiền tệ là hệ thống các biện pháp mà NHNN có thể sử dụng để điều chỉnh, tác động trực tiếp hoặc gián tiếp tới mức cung cầu tiền tệ, nhằm đạt được mục tiêu cao nhất của CSTT đã đề ra.

  doc17p hieu_bro 07-11-2013 110 43   Download

 • Tỷ giá hối đoái là một trong những công cụ đươc chính phủ và NHTW sử dụng trong điều hành chính sách tiền tệ , nhằm thực hiện những mục tiêu về kinh tế tài chính .Để làm việc này Chính phủ và NHTW áp dụng các biện pháp để điều chỉnh tỷ giá hối đoái theo chiều hướng có lợi cho nền kinh tế quốc dân. Các biện pháp gồm có : Nhóm công cụ trực tiếp Mua bán ngoại hối trên thị trường : - Đây là nghiệp vụ dễ dàng thực hiện và có tác động trực tiếp đến tỷ giá hối đoái.Nghiệp vụ...

  doc4p cogailanhlung85qn 11-11-2010 1224 453   Download

 • Từ sau Đại hội Đảng lần thứ VI, qua bao thăng trầm và biến đổi, đường lối đổi mới của Việt Nam đã thực sự đi vào thực thi. Có thể nói, chính sách đổi mới về kinh tế đã thành công trong việc giúp nền kinh tế nước ta vượt qua thời kỳ lạm phát không kiềm chế được và khôi phục cân bằng kinh tế vĩ mô. Kể từ đó, Chính phủ đã chuyển dịch những ưu tiên hàng đầu của mình vào điều chỉnh cơ cấu nền kinh tế. ...

  doc26p quynhdiep9x 13-04-2011 634 280   Download

 • Đối với mọi quốc gia, ngân hàng trung ương (NHTW) được xem là tổ chức có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy, phát triển nền kinh tế và thực hiện các mục tiêu xã hội mà mỗi một nhà nước đề ra. Vì thế, hầu hết các NHTW trên thế giới trong đó có Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã xây dựng các chính sách tiền tệ quốc gia (CSTTGQ), đồng thời chịu trách nhiệm về việc điều hành thực hiện chính sách này bằng những biện pháp và công cụ của mình nhằm đạt tới các...

  pdf16p cugiai1311 01-11-2012 192 63   Download

 • Tạp chí Công nghệ ngân hàng: Bất ổn kinh tế vĩ mô Việt Nam nhìn từ chính sách tiền tệ xem xét bất ổn kinh tế vĩ mô của Việt Nam từ góc độ của CSTT nhằm phân tích một cách đầy đủ vai trò của CSTT đối với diễn biến xấu đi của nền kinh tế trong giai đoạn 2000-2012, đặc biệt là từ 20072012. Từ đó đề ra những giải pháp điều hành CSTT góp phần đưa nền kinh tế vào trạng thái ổn định.

  pdf13p minhphuonghoc 22-10-2014 101 21   Download

 • Nghiên cứu truyền dẫn chính sách tiền tệ (CSTT) đến tăng trưởng kinh tế thông qua sử dụng mô hình SVAR, số liệu phân tích được lấy theo quý từ Quý 1/2000 đến Quý 4/2016. Tác giả đã sử dụng kết hợp nhiều phương pháp phân tích để đánh giá cơ chế truyền dẫn từ các biến công cụ và biến trung gian trong cơ chế điều hành CSTT. Kết quả nghiên cứu cho thấy kênh lãi suất là kênh chủ đạo, tác động mạnh đến tăng trưởng kinh tế.

  pdf12p vidoraemi2711 17-06-2019 30 3   Download

 • Năm 2006, Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên thứ 150 của WTO. Vì vậy, nền kinh tế Việt Nam chịu nhiều ảnh hưởng của các biến động nền kinh tế toàn cầu, đòi hỏi các nhà hoạch định chính sách thực hiện kiềm chế lạm phát.Lạm phát là một vấn đề kinh tế cơ bản và quan trọng đối với bất kỳ quốc gia nào trong quá trình phát triển kinh tế- xã hội. Nếu mức độ lạm phát ở mức vừa phải sẽ kích thích tăng trưởng kinh tế, nhưng nếu tỉ lệ ở mức hai con số thường sẽ làm cho...

  doc27p saomaihatinh 23-05-2013 142 25   Download

 • Quyết định số 248/1998/QĐ-TTg về một số chủ trương, biện pháp điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 1999 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf10p lawxnk6 11-11-2009 68 5   Download

 • Hơn hai thập kỷ qua, nền kinh tế nước ta thường xuyên trong tình trạng nhập siêu hàng hóa. Nhập siêu gia tăng cả về giá trị tuyệt đối lẫn tỷ lệ so sánh với kim ngạch xuất khẩu. Trong quá trình tăng trưởng và phát triển kinh tế của một quốc gia như Việt Nam, nhập siêu hàng hóa có vai trò nhất định, tuy nhiên, nó cũng gây nhiều tác động tiêu cực tới nền kinh tế, nhất là những khó khăn cho việc điều hành chính sách tiền tệ quốc gia. Bài viết nhằm tập trung phân...

  ppt13p lotus_123 09-12-2012 137 30   Download

 • Hệ thống hoá các vấn đề lý thuyết và thực tiễn về lãi suất, chính sách lãi suất của Ngân hàng trung ương. Phân tích, đánh giá chính sách lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong năm 2010 và đầu năm 2011 trước những biến động kinh tế thế giới và trong nước, nhằm đạt mục tiêu do Chính phủ đặt ra. Trên cơ sở đó, đề xuất giải pháp điều hành chính sách lãi suất của NHNN trong thời gian tới. Mời các bạn tham khảo Đề tài: Đánh giá về chính sách lãi suất của Ngân hàng nhà nước Việt Nam trong giai đoạn năm 2010 và đầu năm 2011.

  doc45p namhoang39 04-10-2014 120 26   Download

 • Thông tư 14/2018/TT-NHNN về hướng dẫn thực hiện biện pháp điều hành công cụ chính sách tiền tệ để hỗ trợ các tổ chức tín dụng cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

  doc4p kieuvinha321 11-09-2018 19 0   Download

 • Năm 2018, công tác quản lý, điều hành giá cả thị trường gặp nhiều khó khăn, thách thức khi mặt bằng giá cả trong nước chịu những áp lực lớn từ các yếu tố khách quan như giá thịt lợn trên đà hồi phục và tăng cao, giá lương thực tăng theo nhu cầu xuất khẩu... Trong bối cảnh đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo điều hành giá, Bộ Tài chính đã chỉ đạo theo dõi sát diễn biến giá cả, điều hành, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành đề xuất các giải pháp, tổ chức thực hiện linh hoạt, bám sát tín hiệu thị trường.

  pdf3p vigeorgia2711 30-11-2020 4 0   Download

 • Trong năm 2011, với những biện pháp thắt chặt tài khóa và tiền tệ theo Nghị quyết 11/NQ-CP, việc điều hành ngân sách nhà nước đứng trước những thách thức không nhỏ. Bài viết nhìn lại một số nét khái quát về tình hình thu, chi ngân sách năm 2011 và những bài học nhằm vượt qua những thách thức của giai đoạn tới. Bối cảnh kinh tế năm 2011

  doc6p snowball_pace 02-08-2012 920 305   Download

 • Gần đây, lạm phát diễn ra một cách nhanh chóng không dự báo được. Nó trở thành một mối quan tâm mà bất kì ai cũng nhắc tới khi gặp nhau. Nó tác động đến mọi mặc đời sống và để lại những hậu quả to lớn. Diễn tiếp trong bối cảnh lạm phát đang dần trở nên cao trào, vấn đề lạm phát không còn là của riêng ai mà là của toàn xã hội, chung tay họp sức, họp tác cùng Chính phủ và các cán bộ điều hành chính sách là một điều tất yếu để vượt qua giai đoạn khó...

  doc29p rabbit_kute 29-10-2012 483 275   Download

 • Tỷ giá hối đoái giữ một vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống kinh tế của mỗi quốc gia cũng như các quan hệ thương mại quốc tế thông qua việc phản ánh tương quan giá trị đồng tiền của những nước khác nhau. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của thương mại quốc tế, ngày nay tỷ giá hối đoái đã trở thành công cụ điều tiết vĩ mô quan trọng của mỗi quốc gia và là vũ khí lợi hại trong cuộc chiến tranh thương mại hết sức khốc liệt trên thế giới....

  doc94p phamkhanhlinhneu 23-09-2011 454 244   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Biện pháp điều hành chính sách tiền tệ
p_strCode=bienphapdieuhanhchinhsachtiente

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2