intTypePromotion=1
ADSENSE

Biện pháp nâng cao công tác giám sát

Xem 1-20 trên 20 kết quả Biện pháp nâng cao công tác giám sát
 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của tài liệu Tăng cường hoạt động công tác giám sát của Đảng sẽ tiếp tục trình bày một số giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác giám sát của Đảng trong thời gian tới, định hướng hoàn thiện công tác giám sát của Đảng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf81p visasuke2711 02-05-2019 14 0   Download

 • Các kế toán phải áp dụng đúng Luật kế toán, đảm bảo kế toán là công cụ quản lý, giám sát chặt chẽ, có hiệu quả mọi hoạt động kinh tế, tài chính, cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực, kịp thời, công khai, minh bạch, đáp ứng yêu cầu của tổ chức, quản lý điều hành của cơ quan nhà nước, tổ chức và cá nhân. Để có thêm kinh nghiệm về công tác kế toán. Mời quý thầy cô tham khảo sáng kiến “Biện pháp nâng cao năng lực quản lý tài chính “tổ chức thực hiện công tác thu và quản lý thu – chi””.

  pdf14p hoangchieuduong 07-05-2014 1213 184   Download

 • Chúng ta thấy rằng để nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập, các hoạt động phong trào,... thì nhà trường cần thực hiện nhiều biện pháp, hoạt động, chương trình như; kiểm tra giám sát, thanh tra dự giờ, tổ chức các họat động chuyên môn, phong trào,... trong đó một trong những công tác quan trọng đó chính là công tác thi đua khen thưởng. Vậy làm sao để làm tốt cả hai mục tiêu thi đua và khen thưởng? Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf11p thanhbinh22592 13-08-2016 136 19   Download

 • Vịnh Nha Trang có tính đa dạng sinh học khá cao, là nơi tập trung nhiều tiềm năng cho phát triển kinh tế cảng và giao thông biển; nuôi trồng và đánh bắt thủy sản; du lịch và kinh tế đảo. Hiện nay, mặt nước trong vịnh Nha Trang, đặc biệt trong vùng nhạy cảm bị khai thác quá mức, cùng với hàng loạt vấn đề bất cập về thể chế, cơ chế và khả năng tổ chức quản lý, giám sát; đầu tư cho bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản... đang là những vấn đề đặt ra cấp thiết trong công tác quản lý vịnh hiện nay.

  pdf10p advanger1 06-05-2018 56 7   Download

 • Hệ thống có chi phí thấp và khả năng mở rộng cao về cả loại cảm biến và số lượng nút cảm biến, cũng như mức độ phù hợp với nhiều ứng dụng liên quan tới công tác giám sát môi trường. Trong nghiên cứu này chúng tôi trình bày kiến trúc tổng quan và thiết kế phần mềm, phần cứng của hệ thống quan trắc độ xâm nhập mặn ở vùng ven biển.

  pdf7p vihongkong2711 06-02-2020 30 3   Download

 • Mục tiêu của sáng kiến nhằm giúp các bạn rèn luyện khả năng viết, khả năng phân tích, tổng hợp, đánh giá cũng như làm quen với công tác viết sáng kiến kinh nghiệm. Giúp Hội đồng tự quản lớp tự tin, nâng cao năng lực quản lí, giám sát, điều hành các hoạt động của lớp. Đề xuất một số biện pháp nhằm phát huy tính tự quản của học sinh khi tham gia mô hình trường học mới VNEN.

  doc30p muatrongtim_21 04-04-2018 195 12   Download

 • "Mẫu Kế hoạch Tổ chức giám sát và phản biện xã hội của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Tân Thành năm 2020" được biên soạn nắm rõ công tác chỉ đạo, điều hành của UBDN, chỉ đạo về công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của UBND phường Tân Thành; Thông qua hoạt động giám sát, nhằm đánh giá hoạt động tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của UBND phường; làm rõ những kết quả đạt được; tồn tại, hạn chế, những khó khăn trong quá trình thực hiện. Đưa ra những giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, cải thiện chất lượng phục vụ nhân dân, tổ chức.

  doc3p buithicat 13-11-2020 38 0   Download

 • Thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách Nhà nước, nộp thuế thuế theo qui định của pháp luật là quyền lợi và nghĩa vụ của mọi tổ chức, cá nhân. Công tác kiểm tra thuế là một chức năng cơ bản và quan trọng trong công tác quản lý thuế. Thực hiện tốt công tác kiểm tra thuế là một biện pháp hữu hiệu nhằm phát hiện, ngăn ngừa vi phạm, giúp doanh nghiệp nhận thấy luôn có sự kiểm tra giám sát của cơ quan thuế hiệu quả và kịp thời để phát hiện vi phạm nếu có. Từ đó, nâng cao tính tuân thủ, trung thực trong việc kê khai thuế, đảm bảo công bằng trong việc thực hiện chính sách thuế của Nhà nước.

  pdf6p blackwidow123 15-06-2018 83 11   Download

 • Đề tài: “Khảo sát hiện trạng môi trường và đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm tại công ty cổ phần thép Vạn Lợi” để làm rõ hiện trạng và sự tác động của chất thải tại Công ty đến môi trường. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng môi trường khả thi nhất. Mời các bạn tham khảo!

  pdf76p queencongchua2 23-08-2019 30 6   Download

 • Luận văn trình bày một số vấn đề chung về vai trò của Viện kiểm sát trong việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn bắt, tạm giữ, tạm giam. Phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn công tác áp dụng các biện pháp ngăn chặn bắt, tạm giữ, tạm giam trong Luật tố tụng hình sự Việt Nam. Đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao vai trò và trách nhiệm của Viện kiểm sát trong việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn bắt, tạm giữ, tạm giam.

  pdf27p truongtien_07 03-04-2018 62 3   Download

 • Nghiên cứu này được thực hiện nhằm phân tích và đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giao nhận xuất khẩu bằng đường biển của các công ty giao nhận trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (TP. HCM). Kết hợp phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng tác giả tiến hành khảo sát 300 Giám đốc, quản lý và chuyên gia của các công ty giao nhận trên địa bàn TP.HCM .

  pdf8p vikakashi2711 21-05-2019 33 1   Download

 • Ăn mòn cốt thép là nguyên nhân phổ biến làm hư hỏng kết cấu BTCT trong môi trường biển. Bài viết tóm tắt những nghiên cứu về nguyên nhân, thực trạng ăn mòn và phá huỷ BTCT dưới tác động của nước biển. Trên cơ sở những kết quả đó bài viết đề xuất một số biện pháp sửa chữa nhằm nâng cao độ bền cho công trình BTCT trong vùng biển Việt Nam.

  pdf42p buoi_chieu 23-04-2013 155 62   Download

 • Nội dung báo cáo trình bày mô tả tóm tắt về dự án, điều kiện môi trường tự nhiên và kinh tế - xã hội khu vực thực hiện dự án, đánh giá tác động môi trường, biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động tiêu cực và phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường, chương trình quản lý và giám sát môi trường, tham vấn ý kiến cộng đồng, kết luận, kiên nghị và cam kết.

  pdf221p roongkloi10 11-08-2017 39 10   Download

 • Tài liệu tư vấn hiệp ước Basel về vốn mới nêu hiệp ước Basel mới là những tài liệu hướng dẫn mô tả các đề xuất những quy định nâng cao công tác quản lý rủi ro tín dụng, liên quan đến phạm vi yêu cầu vốn đối với rủi ro hoạt động, đưa ra các biện pháp cải tiến khác nhau đối với hiệp ước “hiện hữu” và chi tiết hóa “hoạt động thanh tra, giám sát” cũng như đề ra các trụ cột về “tính kỷ luật của thị trường”.

  pdf278p navy_12 21-05-2014 82 27   Download

 • Chiến lược Quốc gia V hướng tới xây dựng các giải pháp và lựa chọn thay thế, mở ra không gian để ActionAid Quốc tế tại Việt Nam (AAV) làm việc với giới trẻ, tiếp cận với những tác nhân tạo sự thay đổi, và bắt đầu xây dựng tập thể những người ủng hộ và tình nguyện viên, những người muốn đóng góp công sức xóa bỏ đói nghèo và bất công. Để nâng cao trách nhiệm giải trình của mình, AAV cam kết đầu tư mạnh vào cải thiện hệ thống và các quy trình giám sát và đánh giá nhằm bảo đảm chất lượng và củng cố chương trình.

  pdf36p kaiyuan1121 18-08-2018 39 1   Download

 • Nghiên cứu này tập trung đánh giá thực trạng lãng phí sản xuất tại các nhà máy chế biến cà phê bột tại Tây Nguyên. Thông qua phương pháp phỏng vấn chuyên gia và khảo sát bảng câu hỏi 120 nhân viên và cán bộ quản lý tại các doanh nghiệp, kết quả cho thấy lãng phí trong sản xuất như không có sự cân bằng trong sản xuất, thiết bị hỏng hóc, không ổn định, quy trình chưa được chuẩn hóa, các thao tác của công nhân khác nhau, các khuyết tật lặp đi lặp lại không có các biện pháp đề xuất cải tiến… có mức lãng phí cao.

  pdf6p sabiendo 06-02-2020 38 1   Download

 • Tạp chí Môi trường: Số 11/2017 trình bày các nội dung chính sau: Tăng cường phối hợp giám sát trong lĩnh vực giáo dục đào tạo và bảo vệ môi trường, đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tro xỉ từ các nhà máy nhiệt điện, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến thủy sản, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf64p vitunis2711 13-12-2019 14 0   Download

 • Nhằm phục vụ bơm ép tăng cường thu hồi dầu tại các mỏ xa bờ, hệ dung dịch chất hoạt động bề mặt phải tương hợp với nước biển có độ cứng cao, đảm bào giảm sức căng bề mặt dầu-nước hiệu quả, bền ở nhiệt độ vỉa và có khả năng cải thiện tính dính ướt đối với nước của đá dính ướt dầu cũng như ít hấp phụ lên bề mặt đá vỉa.

  pdf12p uocvong01 24-09-2015 75 10   Download

 • Mục tiêu chung của Chính sách là thực hiện các biện pháp kiên quyết, kịp thời để từng bước hạn chế những TNTT, đặc biệt là những tai nạn nghiêm trọng trong các lĩnh vực: tai nạn giao thồn, tai nạn trong trường học, tai nạn gia đình và cộng đồng.

  pdf7p thanos2 22-05-2018 57 5   Download

 • Năm 2019 là năm thứ hai liên tiếp nước ta hoàn thành và hoàn thành vượt mức cả 12 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu do Quốc hội đề ra. Năm 2020, cả nước tiếp tục thực hiện chủ trương của Chính phủ về tinh giảm biên chế, tinh gọn bộ máy, tiết kiệm chi tiêu công. Năm 2020, Đại hội Đảng bộ các cấp được tiến hành và chuẩn bị cho Đại Hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đặt ra yêu cầu cho ngành Thống kê cung cấp kịp thời, đầy đủ và sát thực thông tin thống kê phục vụ quản lý điều hành của Đảng, Quốc hội và Chính phủ.

  pdf4p caothientrangnguyen 02-04-2020 23 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Biện pháp nâng cao công tác giám sát
p_strCode=bienphapnangcaocongtacgiamsat

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2