intTypePromotion=1
ADSENSE

Biểu thức của Hamiltonian

Xem 1-3 trên 3 kết quả Biểu thức của Hamiltonian
  • Từ phương trình Hamiltonian của hệ điện tử-phonon, tác giả xây dựng phương trình động lượng tử và nhận được biểu thức cho hệ số hấp thụ sóng điện từ yếu bởi điện tử giam cầm trong siêu mạng hợp phần khi có mặt trường bức xạ laser. Trong trường hợp gần ngưỡng nhận được biểu thức giải tích cho hệ số hấp thụ cho cơ chế tán xạ điện tử-phonon âm. Các kết quả khảo sát cho thấy trong các điều kiện xác định, hệ số hấp thụ có thể chuyển thành hệ số gia tăng (hệ số hấp thụ chuyển từ dương sang âm). Đây là điều khác biệt so với bài toán tương tự trong bán dẫn khối.

    pdf59p capheviahe28 01-03-2021 12 0   Download

  • Bài viết trình bày tính toán dòng spin qua cấu trúc dị chất bán dẫn nền GaAs. Nghiên cứu sử dụng mô hình k.p 14 vùng để mô tả các vật liệu bán dẫn. Bài viết thiết lập chương trình tính toán và đưa ra đồ thị của dòng spin trong cấu trúc dị chất bán dẫn GaMnAs/GaAs/GaMnAs trong ba cấu hình từ hóa: Song song, đối song và cấu hình truyền spin.

    pdf8p vimax2711 27-03-2020 26 2   Download

  • Trên cơ sở nhóm đối xứng SO(10) của bài toán MICZ-Kepler chín chiều, toán tử bất biến Casimir ܥଶ được xây dựng dưới dạng hệ thức tường minh liên hệ trực tiếp với Hamiltonian của hệ. Hệ thức này cho phép phổ năng lượng của bài toán được xây dựng bằng phương pháp thuần đại số. Biểu thức năng lượng phù hợp với kết quả giải trực tiếp bằng phương pháp giải tích trước đây.

    pdf5p tieuthi300610 29-03-2018 32 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Biểu thức của Hamiltonian
p_strCode=bieuthuccuahamiltonian

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2