Bổ sung danh mục

Xem 1-20 trên 641 kết quả Bổ sung danh mục
 • Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu

  doc2p anhphuong 17-08-2009 173 24   Download

 • Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương; Căn cứ Nghị định số 44/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;...

  pdf3p conchokon 22-09-2012 31 3   Download

 • Tham khảo đơn - biểu mẫu 'quyết định số: 3491/qđ-bct quyết định về việc bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được', tài liệu phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf3p conchokon 22-09-2012 35 2   Download

 • Quyết định 99/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc bổ sung Danh mục dự án vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước

  doc2p sontinh 18-08-2009 87 16   Download

 • Quyết định 10/2008/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc bổ sung Danh mục Hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu

  pdf3p peternguyen 13-08-2009 104 12   Download

 • Quyết định 82/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc bổ sung Danh mục dự án vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước

  doc2p sontinh 18-08-2009 88 6   Download

 • Quyết định về việc bổ sung danh mục khu công nghiệp ưu tiên đầu tư đến năm 2000

  doc2p quynhtrang 19-08-2009 35 4   Download

 • Quyết định 1462/2003/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc bổ sung Danh mục mặt hàng được xét thưởng xuất khẩu theo Quyết định số 116/2003/QĐ-BTM ngày 9/9/2003 của Bộ Thương mại

  doc1p giangdien 18-08-2009 59 3   Download

 • Quyết định 795/2003/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc ban hành bổ sung Danh mục mặt hàng được hưởng tín dụng hỗ trợ xuất khẩu năm 2003

  doc2p giangdien 18-08-2009 81 3   Download

 • Quyết định về bổ sung danh mục khu công nghiệp đầu tư đến năm 2000

  doc2p quynhson 19-08-2009 48 3   Download

 • Quyết định về việc bổ sung danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá.

  pdf2p womanhood911_01 05-10-2009 174 16   Download

 • Quyết định 80/2004/QĐ-BTC về việc bổ sung Danh mục dự án vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

  pdf2p lawbmhc10 24-11-2009 33 1   Download

 • Nghị quyết số: 79/2015/NQ-HĐND về việc bổ sung danh mục công trình, dự án có sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; danh mục công trình, dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, công cộng thực hiện trong năm 2015 và danh mục công trình phải cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất năm 2015; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng ...

  pdf3p ngochuyen2345 23-10-2015 21 0   Download

 • Nghị quyết số: 86/2013/NQ-HĐND về bổ sung Danh mục công trình xây dựng cơ bản giai đoạn 2011-2015; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf2p ngochuyen1234567 23-10-2015 17 0   Download

 • Quyết định số: 15/2016/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung danh mục các nhà vườn thuộc làng Cổ Phước Tích, xã Phong Hòa, huyện Phong Điền vào đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn Huế đặc trưng; căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...

  pdf2p codon_09 29-03-2016 12 0   Download

 • Thông tư số: 02/2016/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung Danh mục chủng loại máy, thiết bị được hưởng chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 08/2014/TT-BNNPTNT ngày 20/3/2014 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn; căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;...

  pdf4p bienbuondiuem 13-05-2016 30 0   Download

 • Thông tư số 21/2017/TT­BYT ban hành Sửa đổi, bổ sung danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh ban hành kèm theo thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2013 của bộ trưởng bộ y tế quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

  doc54p bachma45 01-11-2017 1 0   Download

 • Quyết định số 3117/QĐ-BCT về việc bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được. Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;...

  doc3p bachma49 29-12-2017 5 0   Download

 • Quyết định số 4635/QĐ-BCT về việc bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được. Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

  doc3p trangan_123 03-03-2018 0 0   Download

 • TCVN 373 2006 BO SUNG: ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ NGUY HIỂM CỦA KẾT CẤU NHÀ CHUNG CƯ

  pdf25p minhphung21053 25-07-2010 124 30   Download

Đồng bộ tài khoản