intTypePromotion=1
ADSENSE

Bổ sung luật tham nhũng

Xem 1-20 trên 179 kết quả Bổ sung luật tham nhũng
 • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng, chống tham nhũng của Quốc hội Số: 01/2007/QH12 Ngày 04 tháng 8 năm 2007. Luật căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết Số: 51/2001/QH10.

  doc2p hkquoc 16-09-2010 215 18   Download

 • Phần 1 của Tài liệu Các quy định mới nhất về Bộ luật lao động sửa đổi bổ sung năm 2007, luật người đi làm việc ở nước ngoài, luật công đoàn và tổ chức công đoàn trình bày những quy định mới về bộ luật lao động đã được sử đổi, bổ sung năm 2007. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf485p tsmttc_003 23-05-2015 101 9   Download

 • Tài liệu Tìm hiểu Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp do Ngọc Linh tuyển chọn, Nhà xuất bản Dân trí ấn hành. Tài liệu là Tài liệu tham khảo hữu ích cho các chủ doanh nghiệp, quản lý doanh nghiệp, luật gia và những ai quan tâm đến vấn đề trên. Tài liệu gồm 2 phần, sau đây là phần 2.

  pdf109p lalala7 07-12-2015 85 4   Download

 • Tài liệu Luật đất đai (đã được sửa đổi, bổ sung năm 1998 và năm 2001) cung cấp cho người đọc nội dung Luật đất đai năm 1998, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai năm 2001 và những phần đã được sửa đổi, bổ sung để người đọc dễ dàng nắm bắt. Mời các bạn tham khảo phần 1 Tài liệu.

  pdf53p doinhugiobay_00 02-11-2015 77 3   Download

 • Tài liệu này bổ sung một số điều mới trong Luật Bảo hiểm y tế (Số 46/2014/QH13) như: Điều mới cơ bản của luật, những khía cạnh, đối tượng tham gia, mức đóng và trách nhiệm đóng, phương thức đóng bảo hiểm y tế, thẻ bảo hiểm y tế, cấp thẻ bảo hiểm y tế,...và các nội dung bổ sung khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf15p tangtuy06 01-04-2016 64 2   Download

 • Báo Pháp luật Việt Nam - Số 167 năm 2020 với các bài viết Thủ tướng Chính phủ nguyễn Xuân phúc: đội ngũ người làm báo cần luôn trau dồi bản lĩnh, đạo đức nghề nghiệp; sửa đổi, bổ sung Luật giám định tư pháp đáp ứng yêu cầu phòng, chống tham nhũng trong tình hình mới; khuyến cáo ăn đa dạng sản phẩm để bình ổn giá thịt lợn; tăng cường kiểm soát vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn qua biên giới...

  pdf20p quenchua8 29-09-2020 20 0   Download

 • "Báo Pháp luật Việt Nam – Số 339 năm 2020" trình bày Ngành Công an không để cán bộ vi phạm được cơ cấu vào nhiệm kỳ mới; hợp tác tư pháp phát triển ở tầm cao; sửa đổi, bổ sung Luật Báo chí để phù hợp thực tiễn; Đoàn Thanh niên phải xung kích phòng chống tham nhũng...

  pdf20p trinhthamhodang8 02-11-2020 5 0   Download

 • Luật phòng, chống tham nhũng Số: 55/2005/QH11 căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết Số: 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; luật này quy định về phòng, chống tham nhũng.

  pdf22p doxuan 07-07-2009 1272 188   Download

 • Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiến về vị trí, vai trò và trách nhiệm của các cơ quan thanh tra nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng; đưa ra phương hướng, các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phòng, chống tham nhũng; đưa ra cơ sở khoa học để Thanh tra Chính phủ xem xét, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật theo thẩm quyền hoặc kiến nghị các cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành các văn bản pháp luật mới cóa quy định về nhiệm vụ, quyền hạn phòng, chống tham nhũng của các cơ quan thanh tra nhà nước.

  pdf85p tsmttc_003 06-06-2015 300 109   Download

 • "Luật số 44/2009/QH12 - Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật giáo dục" được Quốc hội nước cộng hòa xã hội Việt Nam khóa XII, kỳ hợp thứ 6 thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2009. Mời các bạn tham khảo tài liệu để tìm hiểu và cập nhật những điểm mới trong điều lệ của luật giáo dục đã được Quốc hội sửa đổi và bổ sung.

  doc12p hkquoc 16-09-2010 510 59   Download

 • Tài liệu tham khảo Mẫu hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng mua bán.Hợp đồng là một cam kết thỏa thuận giữa hai hay nhiều bên để làm hoặc không làm một việc nào đó trong khuôn khổ pháp luật. Hợp đồng cũng là căn cứ pháp lý để giải quyết những tranh chấp có thể nảy sinh trong quá trình thực hiện giao dịch giữa các bên.

  doc6p khanhminhmk 30-12-2010 277 54   Download

 • Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xó hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đó được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về phũng, chống tham nhũng. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 1. Luật này quy định về phũng ngừa, phỏt hiện, xử lý người có hành vi tham nhũng và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong phũng, chống tham nhũng. 2. Tham...

  pdf37p abcdef_45 30-10-2011 154 30   Download

 •  Mời các bạn cùng tham khảo Tài liệu khóa tập huấn: Cập nhật các quy định mới nhất của pháp luật lao động có hiệu lực từ ngày 01/03/2015, cập nhật nội dung sửa đổi, bổ sung trong Luật BHXH năm 2015 để biết được những thay đổi về luật BHXH có hiệu lực từ 01/03/2015.

  pdf44p uocvongxua02 10-06-2015 94 20   Download

 • Tài liệu Các quy định mới nhất về Bộ Luật Lao động bổ sung, sửa đổi năm 2007, Luật người Việt Nam đi làm ở nước ngoài, Luật Công đoàn và tổ chức công đoàn do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội biên soạn được chia làm 2 phần. Phần 1 trình bày những quy định mới nhất về Bộ Luật Lao động sửa đổi, bổ sung năm 2007. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf485p talata_11 28-03-2015 119 19   Download

 • Nghiên cứu chính sách này so sánh khung pháp lý về các cơ chế xử lí và thực thi pháp luật phòng, chống tham nhũng ở năm quốc gia và vùng lãnh thổ: Úc, Hồng Kông, Indonesia, Singapore và Nam Phi. Mục đích của nghiên cứu là rút ra những bài học kinh nghiệm có thể áp dụng trong quá trình sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam. Phần lớn các quốc gia có luật chuyên biệt về phòng, chống tham nhũng (PCTN) đều đưa vào đó các quy định về...

  pdf2p motorola_12 01-06-2013 137 11   Download

 • Tham nhũng là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó vì vụ lợi. Luật Phòng, chống tham nhũng được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2006. Ngày 04/8/2007, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ nhất thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng và có hiệu lực thi hành từ ngày 17/8/2007. Tài liệu sau đây sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về luật phòng, chống tham nhũng.

  pdf60p lalala7 07-12-2015 74 11   Download

 • Trong phạm vi bài viết, nhóm tác giả xin được đánh giá về những điểm mới, từ đó đưa ra hướng hoàn thiện quy định của BLHS về các tội phạm tham nhũng. Mời các bạn tham khảo!

  pdf7p meolep4 02-01-2019 107 5   Download

 • Tiếp nối nội dung phần 1, mời các bạn cùng tham khảo tiếp nội dung Tài liệu Tìm hiểu luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán do Ngọc Linh tuyển chọn, Nhà xuất bản Dân trí ấn hành 2011 qua phần 2 sau đây. Tài liệu là Tài liệu tham khảo hữu ích cho những ai làm trong lĩnh vực chứng khoán và những ai chơi chứng khoán.

  pdf56p lalala7 07-12-2015 44 2   Download

 • Trong thời gian gân đây, pháp luật về hộ tịch của nước ta đã có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, đáp ứng được những yêu cầu khách quan và bức xúc từ thực tiễn đỗi mới đất nước. Để góp phần đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật về hộ lịch của bạn đọc, Nhà xuất bản Dân Trí biên soạn Tài liệu Tìm hiểu về đăng ký, bổ sung và cải chính hộ tịch. Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 Tài liệu sau đây.

  pdf89p lalala7 07-12-2015 59 2   Download

 • Nội dung bài viết là nêu lên tham nhũng chính sách (TNCS) tạo ra môi trường kinh doanh thiếu lành mạnh, thiếu bình đẳng, gây lãng phí tiền của, cản trở sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước; đồng thời làm suy yếu sự lãnh đạo của Đảng và vai trò quản lý của Nhà nước, làm mất lòng tin của nhân dân. Vì vậy, Việt Nam cần tiếp tục nghiên cứu xây dựng và bổ sung vào hệ thống pháp luật cơ chế xử lý TNCS, nhằm tạo ra khuôn khổ pháp lý ngày càng hoàn thiện hơn, góp phần tích cực vào việc phòng chống tham nhũng.

  pdf7p duaheocuctan 30-03-2018 56 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bổ sung luật tham nhũng
p_strCode=bosungluatthamnhung

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2