intTypePromotion=1
ADSENSE

Bộ tiêu chuẩn quản lý công tác xã hội

Xem 1-20 trên 25 kết quả Bộ tiêu chuẩn quản lý công tác xã hội
 • "Giáo trình Bộ tiêu chuẩn quản lý trường hợp trong công tác xã hội" thông tin đến các bạn những nội dung bộ tiêu chuẩn quản lý trường hợp trong công tác xã hội; mục đích của bộ tiêu chuẩn; các nguyên tắc chỉ đạo; quy điều đạo đức và giá trị nghề; năng lực văn hóa và ngôn ngữ; lập kế hoạch, triển khai và giám sát dịch vụ; lượng giá và cải thiện thực hành...

  pdf0p nhung le 12-10-2020 46 7   Download

 • Luận văn đã hệ thống lại những lý luận, pháp lý về HTQLCL và bộ tiêu chuẩn ISO9000 và tiêu chuẩn ISO 9001:2015; khảo sát việc áp dụng các quy trình trong công tác văn phòng; đánh giá việc áp dụng các quy trình trong công tác văn phòng tại Viện CNMT; tìm hiểu kinh nghiệm áp dụng ISO vào văn phòng tại đơn vị; tìm kiếm các giải pháp thích hợp để áp dụng hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 trong công tác văn phòng tại Viện CNMT.

  pdf159p capheviahe29 17-03-2021 21 4   Download

 • Pháp luật lao động quy định quyền và nghĩa vụ của người lao động và của người sử dụng lao động, các tiêu chuẩn lao động, các nguyên tắc sử dụng và quản lý lao động, góp phần thúc đẩy sản xuất, vì vậy có vị trí quan trọng trong đời sống xã hội và trong hệ thống pháp luật của quốc gia. Tài liệu này được xuất bản nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và thực thi các quy định mới về pháp luật lao động. Nội dung của bộ luật sẽ nhắc đến các văn bản như: Bộ luật Lao động năm 1994; Luật sửa đổi, bổ sung một sổ điều của Bộ luật Lao động 2002; và toàn văn Bộ luật lao động sau khi đã sửa đổi bổ sung.

  pdf96p shiwo_ding9 03-07-2019 30 1   Download

 • Mục tiêu đề tài: đánh giá được tác động xã hội của công tác quản lý rừng tại Công ty lâm nghiệp Nam Nung, đánh giá được mức độ phù hợp của các tiêu chuẩn xã hội trong Bộ tiêu chuẩn quốc gia về QLRBV đối với công tác quản lý rừng ở Công ty lâm nghiệp Nam Nung.

  pdf129p hoydinha_hoihoidi 22-12-2014 144 48   Download

 • Lao động là hoạt động quan trọng nhất của con người, tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần của xã hội. Lao động có năng suất, chất lượng và hiệu quả cao là nhân tố quyết định sự phát triển của đất nước. Pháp luật lao động quy định quyền và nghĩa vụ của người lao động và của người sử dụng lao động, các tiêu chuẩn lao động, các nguyên tắc sử dụng và quản lý lao động, góp phần thúc đẩy sản xuất, vì vậy có vị trí quan trọng trong đời sống xã hội.

  doc57p nguyenhai_lph 05-12-2010 668 361   Download

 • Tài liệu tham khảo về Bộ luật lao động 1998: Lao động là hoạt động quan trọng nhất của con người, tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần của xã hội. Lao động có năng suất, chất lượng và hiệu quả cao là nhân tố quyết định sự phát triển của đất nước. Pháp luật lao động quy định quyền và nghĩa vụ của người lao động và của người sử dụng lao động, các tiêu chuẩn lao động, các nguyên tắc sử dụng và quản lý lao động, góp phần thúc đẩy sản xuất, vì vậy...

  doc43p chuabietbo 14-04-2010 665 292   Download

 • Công tác tiêu chuẩn hóa có một lịch sử gắn liền với lịch sử vă minh nhân loại từ mấy thế kỉ nay thì nó gắn liền một cách chặt chẽ với sự phát triển của kinh tế.Tiêu chuẩn là sự phản ánh nhận thức của trình độ phát triển khoa học công nghệ, kinh tế của chất lượng cuộc sống xã hội trong mỗi quốc gia là công cụ để quản lý và điều hành sản xuất.

  pdf41p dominhquynhan 04-08-2012 143 58   Download

 • LờI NóI đầU Lao động là hoạt động quan trọng nhất của con người, tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần của x• hội. Lao động có năng suất, chất lượng và hiệu quả cao là nhân tố quyết định sự phát triển của đất nước. Pháp luật lao động quy định quyền và nghĩa vụ của người lao động và của người sử dụng lao động, các tiêu chuẩn lao động, các nguyên tắc sử dụng và quản lý lao động, góp phần thúc đẩy sản xuất, vì vậy có vị trí quan trọng...

  pdf50p abcdef_44 31-10-2011 151 52   Download

 • Việt Nam chính thức trở thành thành viên của tổ chức thương mại thế giới (WTO) vào ngày 07/11/2006, đây là thời điểm đánh dấu những biến đổi hết sức to lớn về chính trị, xã hội, và đặc biệt là những tác động không nhỏ tới nền kinh tế đất nước. Hội nhập là đồng nghĩa với việc chúng ta cùng tham gia vào một sân chơi chung, ở đó có thể có những thời cơ và vận hội mới nhưng cũng sẽ có những thách thức không nhỏ đối đất nước nói chung, đối với các doanh nghiệp...

  pdf95p muathi2013 16-05-2013 154 51   Download

 • Xét về tổng thể, bức tranh công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) trong những năm qua mặc dù vẫn còn những tồn tại và một số hiện tượng vi phạm pháp luật về ATVSLĐ gây bức xúc dư luận xã hội, song đã có thêm những điểm sáng đáng khích lệ. Sau nhiều năm triển khai Bộ Luật về An toàn, vệ sinh lao động, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, năm 2009, trong khuôn khổ Chương trình quốc gia về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động, một chương trình...

  pdf175p lanlan38 01-04-2013 137 36   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: áp đặt của chính phủ trong se chia lợi nhuận cac doanh nghiệp lớn vào quỹ phát triển xã hội', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf106p muaythai7 30-08-2011 83 19   Download

 • p 01-01-1970   Download

 • Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, công tác tiêu chuẩn hóa đang đặt ra những đòi hỏi phải bổ sung kịp thời những tiêu chuẩn mới, cũng như soát xét sửa đổi những tiêu chuẩn cũ cho phù hợp với tiến bộ của khoa học công nghệ và sự phát triển kinh tế-xã hội ở nước ta. Trong bài viết này đề cập tới việc nghiên cơ sở khoa học cho việc xây dựng các tiêu chuẩn An toàn vệ sinh lao động phù hợp với những yêu cầu hội nhập quốc tế của Việt Nam.

  pdf11p vithomas2711 16-03-2020 24 1   Download

 • Mục tiêu cụ thể của đề tài là trên cơ sở những lý luận chung về HTQLCL và kết quả khảo sát thực tế tại cơ quan đánh giá được những thuận lợi và khó khăn của cơ quan khi triển khai ứng dụng ISO 9001:2008 trong công tác văn phòng. Đưa ra được những giải pháp thiết thực giúp cơ quan có thể thực hiện ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng trong công tác văn phòng một cách hiệu quả nhất trong giai đoạn hiện tại và tương lai.

  pdf86p haosua999 12-04-2021 27 4   Download

 • Đã ba năm kể từ khi Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn ban hành quyết định 106 về quản lý sản xuất và kinh doanh rau an toàn, song số lượng hợp tác xã (HTX), cơ sở sản xuất rau an toàn vẫn còn khá ít; chưa đến 25 cơ sở sản xuất rau ở các tỉnh phía Nam đạt chuẩn VietGAP (Good Agricultural Practices) của Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn ban hành. Vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) đối với nông sản nhất là rau xanh đang được xã hội đặc biệt quan tâm. Vì rau là thực phẩm...

  doc37p kimnamcute 16-10-2010 1003 352   Download

 • Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về thi đua, khen thưởng. CHƯƠNG I N H Ữ N G Q U Y Đ ỊN H C H U N G Đ iều 1 Luật này quy định về đối tượng, phạm vi, nguyên tắc, hình thức, tiêu chuẩn, thẩm quyền và trình tự, thủ tục thi đua, khen thưởng. Đ iều...

  pdf31p abcdef_42 01-11-2011 134 19   Download

 • Cán bộ, viên chức Nhà nước, nhất là cán bộ quản lý, ngoài các tiêu chuẩn cơ bản về chính trị, phải có kiến thức nhất định về công tác chuyên môn, có kinh nghiệm trong công tác; có phẩm chất tốt và sức khoẻ bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

  pdf50p nokia_12 07-05-2013 66 8   Download

 • Trong bài viết này, tác giả tập trung tìm hiểu thực trạng về kiểm tra, đánh giá, đồng thời đưa ra một số giải pháp góp phần đổi mới công tác này tại Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM, hướng đến mục tiêu đào tạo nhân lực đáp ứng chuẩn đầu ra đã tuyên bố với xã hội.

  pdf5p vimaryland2711 05-04-2021 23 3   Download

 • Từ thực trạng đó lý luận về lực lượng sản xuất của xã hội được C.Mác nêu lên và phát triển một cách sâu sắc trong các tác phẩm chuẩn bị cho bộ "Tư bản" và chính trong bộ "Tư bản" Mác đã trình bày hết sức rõ ràng quan điểm của mình về các yếu tố cấu thành lực lượng sản xuất của xã hội trong đó bao gồm sức lao động và tư liệu sản xuất.

  doc16p nguyenducduyet 09-07-2011 701 161   Download

 • Mục đích của việc nâng cấp, cải tạo hệ thống cấp nước thị xã bắc ninh - tỉnh bắc ninh đến năm 2020 I.1 mục tiêu, nhiệm vụ của đồ án. I.1.1 Mục tiêu. -Làm cơ sở pháp lý cho công tác quản lý và công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng kỹ thuật hạ tầng trong thị xã theo quy hoạch. - Tăng cường năng lực quản lý các hệ thống cấp nước của thị xã Bắc Ninh. - Góp phần quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bắc Ninh, cung cấp...

  pdf7p mk_ngoc62 03-11-2010 187 56   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bộ tiêu chuẩn quản lý công tác xã hội
p_strCode=botieuchuanquanlycongtacxahoi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2