intTypePromotion=1
ADSENSE

Bối cảnh hội nhập tài chính ASEAN

Xem 1-14 trên 14 kết quả Bối cảnh hội nhập tài chính ASEAN
 • Bài viết tập trung vào các nội dung: (1) thảo luận các khuôn khổ hội nhập tài chính trong khu vực ASEAN và các sáng kiến, cam kết hội nhập đã được các nước thực hiện bao gồm tự do hóa dịch vụ tài chính, tự do hóa tài khoản vốn, hội nhập thị trường tài chính, hội nhập trong lĩnh vực thanh quyết toán; (2) phân tích thực trạng khu vực tài chính Việt Nam trong mối tương quan so sánh với các nước trong cộng đồng kinh tế ASEAN, liên quan đến đánh giá độ sâu tài chính, thị trường trái phiếu, thị trường cổ phiếu, hoạt động của ngân hàng và các định chế tài chính trung gian, luồng vốn nước ngoài và ...

  pdf14p hulk1234 01-06-2018 43 5   Download

 • Bài viết sử dụng phương pháp nghiên cứu tại bàn so sánh và thống kê nhằm hệ thống một số chính sách và quá trình triển khai trong lĩnh vực này tại Việt Nam và một số thành viên ASEAN. Nghiên cứu phân tích thực trạng giáo dục tiếng Anh bậc đại học ở Việt Nam, từ đó gợi ý một số giải pháp phát triển giáo dục - đào tạo tiếng Anh trong bối cảnh hội nhập khu vực thời gian tới.

  pdf10p kethamoi9 03-12-2020 8 0   Download

 • Bài viết Năng lực tài chính NHTM Việt Nam trước bối cảnh hội nhập Cộng đồng Kinh tế ASEAN đánh giá năng lực tài chính NHTM Việt Nam trước bối cảnh hội nhập AEC; đánh giá những cơ hội và thách thức đối với ngành ngân hàng; đề xuất một số chính sách.

  pdf4p maiyeumaiyeu18 07-11-2016 56 6   Download

 • Bài viết trình bày một cách khái quát về AEC và lộ trình chiến lược, thực trạng hoạt động đầu tư vào thị trường các nước ASEAN của các NHTM VN trong thời gian qua, những thuận lợi và khó khăn, đồng thời đề xuất một vài nhóm giải pháp cụ thể nhằm góp phần mở rộng hoạt động đầu tư của các NHTM vào thị trường các nước ASEAN trong bối cảnh thành lập Cộng đồng Kinh tế AEC.

  pdf6p vihitachi2711 03-05-2019 33 1   Download

 • Đề tài Giải pháp thúc đẩy dịch vụ hỗ trợ vận tải biển Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế nhằm tìm hiểu thực trạng dịch vụ hỗ trợ vận tải biển Việt Nam. Những cơ hội và thách thức đối với dịch vụ hỗ trợ vận tải biển Việt Nam trong bối cảnh hội nhập. Đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của dịch vụ hỗ trợ vận tải biển dựa trên kinh nghiệm của một số nước ASEAN, trên cơ sở quan điểm, chính sách phát triển dịch vụ hỗ trợ vận tải biển của nhà nước.

  pdf105p three_12 26-03-2014 137 37   Download

 • Trong bài báo này chúng tôi tiến hành đánh giá năng lực tài chính của ba ngân hàng thương mại lớn ở Việt Nam là Vietcombank, VietinBank, BIDV, so với các định chế tài chính mạnh trong khu vực Đông Nam Á bằng phương pháp thống kê, mô tả, so sánh dựa trên số liệu thực tế của các định chế tài chính. Qua đó có sự đánh giá về những cơ hội, thách thức mà các ngân hàng thương mại Việt Nam sẽ gặp phải trước làn sóng hội nhập, đồng thời đề xuất một số giải pháp, kiến nghị nhằm củng cố và phát triển hệ thống ngân hàng khi Việt Nam tham gia vào sân chơi AEC.

  pdf8p nguathienthan1 27-11-2019 39 3   Download

 • Bài viết trình bày một cách tóm tắt về quá trình hình thành cộng đồng kinh tế ASEAn cũng như đi sâu vào mảng hội nhập kinh tế về tài chính đặc biệt là mảng bảo hiểm và những cam kết của cộng đồng kinh tế ASEAN trong vấn đề này.

  pdf13p trinhthamhodang1217 07-01-2021 15 2   Download

 • Bài viết nghiên cứu về khung pháp lý đối với hoạt động logistics cũng như các chính sách được ban hành trong những năm gần đây tại Việt Nam. Bên cạnh đó, bài viết phân tích thực trạng hiệu quả của các hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế thực tế diễn ra ở Việt Nam dưới tác động của các chính sách trong lĩnh vực logistics như: Cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và cam kết mở cửa đối với dịch vụ logistics.

  pdf14p vimaryland2711 05-04-2021 5 1   Download

 • Hiện nay, nền kinh tế Việt Nam đã bước sang một hướng mới đó là chuyển từ nền kinh tế với cơ chế quản lý tập trung sang nền kinh tế thị trường. Trong bối cảnh này, các doanh nghiệp sản xuất đang đứng trước những thử thách gay gắt của quy luật cạnh tranh. Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay khi nền kinh tế Việt Nam đang đứng trong thời kỳ mở cửa và hội nhập vào các khu vực như: APEC, ASEAN, AFTA và WTO, mức độ mở cửa thị trường hàng hóa, dịch vụ, tài chính, ngân hàng sẽ mạnh mẽ hơn...

  doc82p tunhung152 20-08-2010 529 177   Download

 • Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) là một trong ba trụ cột của Cộng đồng ASEAN (AC). Mục tiêu của AEC là tự do hóa thương mại, tự do hóa đầu tư và tự do lưu chuyển vốn tiến tới hội nhập thị trường tài chính. Cuối năm 2015, AEC ra đời sẽ tác động trực tiếp đến thị trường tài chính (TTTC) của các nước thành viên, trong đó có Việt Nam. Bài viết phân tích những cơ hội và thách thức của thị trường tài chính Việt Nam và một số giải pháp phát triển TTTC Việt Nam trong bối cảnh AEC.

  pdf8p allbymyself_07 02-02-2016 127 32   Download

 • Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) là một trong ba trụ cột của Cộng đồng ASEAN (AC). Mục tiêu của AEC là tự do hóa thương mại, tự do hóa đầu tư và tự do lưu chuyển vốn tiến tới hội nhập thị trường tài chính. Cuối năm 2015, AEC ra đời sẽ tác động trực tiếp đến thị trường tài chính (TTTC) của các nước thành viên, trong đó có Việt Nam. Bài viết phân tích những cơ hội và thách thức của thị trường tài chính Việt Nam và một số giải pháp phát triển TTTC Việt Nam trong bối cảnh AEC.

  pdf8p thiendiadaodien_3 27-12-2018 43 0   Download

 • Kết quả hơn 20 năm thực hiện công cuộc đổi mới của Đảng và Nhà nước đã mang lại cho Việt Nam nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế, giảm đói nghèo, nâng cao mức sống cho người dân. Chính sách đổi mới cũng đã đưa nền kinh tế Việt Nam ngày càng hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới và khu vực. Trong bối cảnh Việt Nam là thành viên của khối ASEAN, tham gia AFTA và APEC, thực hiện có hiệu quả Hiệp định thương mại với Mỹ...

  doc45p nguyetzu 15-08-2012 251 82   Download

 • Trong bài viết này, tác giả phân tích tổng quan tình hình nghiên cứu, bao gồm các nghiên cứu lý thuyết về thu hút FDI và các nghiên cứu thực nghiệm liên quan đến chủ đề này. Trong khi các nghiên cứu về lý thuyết thu hút FDI rất đa dạng và tương đối hoàn chỉnh nhằm chỉ ra được các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn địa điểm đầu tư, thì các nghiên cứu thực nghiệm trong ngành dịch vụ tại Việt Nam mới chủ yếu thống kê phân tích thực trạng.

  pdf20p kethamoi9 03-12-2020 14 1   Download

 • Bài viết sau khi đưa ra khái niệm, vai trò và chức năng căn bản của nhà nước, đã phân tích một số điểm quan trọng trong việc định hình một nhà nước kiến tạo phát triển, trong đó nhấn mạnh vai trò sửa chữa những khuyết tật của thị trường và nhà nước không cạnh tranh và không làm thay thị trường. Mục đích của chính phủ là đảm bảo quyền sống, quyền tự do và tài sản của các cá nhân Nhà nước kiến tạo phát triển được đưa ra lần đầu bởi Chalmers Ashby Johnson vào năm 1982.

  pdf10p elandorr 03-12-2019 27 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bối cảnh hội nhập tài chính ASEAN
p_strCode=boicanhhoinhaptaichinhasean

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2