intTypePromotion=1
ADSENSE

Bối cảnh lịch sử ra đời của Hiến pháp 2013

Xem 1-2 trên 2 kết quả Bối cảnh lịch sử ra đời của Hiến pháp 2013
  • Đề bài "Bối cảnh lịch sử ra đời của Hiến pháp 2013, liên quan đến các quyền con người đã được quy định trong hiến pháp" nhằm thực hiện dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; Do nhân dân làm chủ; Có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp; Có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Con người có cuộc sống, ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện;...

    pdf4p lapducvnu 09-08-2018 230 7   Download

  • Trình bày bối cảnh thế giới của sự sụp đổ “Trật tự hai cực Ianta” và xu hướng thiết lập trật tự thế giới đơn cực của Mĩ trong những năm 1991 – 2000. Câu II (2,0 điểm) Nêu khái quát các khuynh hướng chính trị và biểu hiện của nó trong phong trào yêu nước chống thực dân Pháp xâm lược từ đầu thế kỷ XX cho đến khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đầu năm 1930

    pdf5p tapuaxinhdep 21-05-2013 84 7   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bối cảnh lịch sử ra đời của Hiến pháp 2013
p_strCode=boicanhlichsuradoicuahienphap2013

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2