intTypePromotion=1
ADSENSE

Bối cảnh thời đại

Xem 1-20 trên 413 kết quả Bối cảnh thời đại
 • Tài liệu Tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại trình bày các nội dung: bối cảnh thời đại và sự hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, phát huy bài học kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh quốc tế hiện nay.

  doc13p quanghai87h 07-04-2014 161 39   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận văn nhằm tìm hiểu rõ hơn về các giai đoạn phát triển của nhóm di tích này và vị trí của nhóm di tích trong diễn trình phát triển thời đại Đá mới vùng Đông Bắc Việt Nam. Góp phần tìm hiểu về các mối quan hệ văn hóa tiền sử giữa vùng ven biển Đông Bắc Việt Nam và ven biển Đông Nam Trung Quốc.

  pdf17p truongtien_05 28-03-2018 16 3   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Văn học: Truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp – Nguồn mạch dân gian trong bối cảnh hiện đại, hậu hiện đại bao gồm những nội dung về truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp: hành trình của yếu tố dân gian giữa thời hiện đại, hậu hiện đại; truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp với việc hiện đại hóa, hậu hiện đại hóa quan niệm dân gian về con người.

  pdf144p maiyeumaiyeu01 07-07-2016 69 21   Download

 • Mục đích của luận án Tiến sĩ Ngữ văn: Văn học Phật giáo thời Lý - Trần - Diện mạo và đặc điểm là nhằm tìm hiểu về Văn học Phật giáo Lý – Trần trong bối cảnh thời đại Lý – Trần, Văn học Lý – Trần và Phật giáo Lý – Trần; diện mạo Văn học Phật giáo Lý – Trần; đặc điểm Văn học Phật giáo Lý – Trần.

  pdf215p maiyeumaiyeu01 07-07-2016 82 20   Download

 • Bài tóm tắt nêu lên các vấn đề như: Nhìn nhận một cách khách quan và đầy đủ toàn bộ cuộc đời và văn nghiệp của Phan Mạnh Danh. Chỉ rõ thế ứng xử của Phan Mạnh Danh trong bối cảnh hiện đại hóa văn học Việt Nam. Hoạt động sáng tác văn chương và biên soạn sách của ông nhằm mục đích duy trì và bảo tồn những giá trị văn hóa cổ truyền, khác với xu thế thời cuộc lúc bấy giờ. Để tìm hiểu rõ hơn về nội dung, mời các bạn cùng xem và tham khảo.

  pdf23p kaiyuan1121 18-08-2018 13 0   Download

 • Kết cấu phần 1 Tài liệu Văn học phật giáo thời Lý - Trần diện mạo và đặc điểm của tác giả Nguyễn Công Lý gồm có:Lời nói đầu, Lời giới thiệu, Mở đầu, Chương1 - Tình hình nghiên cứu văn học Phật giáo thời Lý - Trần, Chương2 - Văn hóa Phật giáo Lý - Trần trong bối cảnh thời đại Lý - Trần, văn học Lý - Trần và Phật giáo Lý - Trần.

  pdf100p uocvongxua03 17-06-2015 143 42   Download

 • Những tác phẩm điện ảnh với nguồn kinh phí khổng lồ gần như là đặc quyền của người Mỹ. Trung bình, một sản phẩm của họ có giá 50 triệu USD, gấp 4 lần so với những đứa con tinh thần của các nhà làm phim châu Âu. 1. Cleopatra (1963) Tác phẩm được đầu tư 44 triệu USD, tương đương với giá 286 triệu USD vào thời điểm hiện tại, là bộ phim đắt giá nhất trong lịch sử điện ảnh thế giới. Phần bối cảnh chiếm phần lớn kinh phí khi phải xây dựng lại nhiều lần, tuy...

  pdf8p bmw750 31-08-2010 133 33   Download

 • Bài viết Giáo dục đại học Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư trình bày cơ sở làm rõ nội dung cơ bản của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, từ đó làm rõ một số vấn đề đặt ra với giáo dục đại học Việt Nam trước sự tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 40. và đưa ra một số giải pháp định hướng cho sự phát triển giáo dục đại học Việt Nam trong thời gian tới,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf6p tranminhluanluan 29-05-2018 124 18   Download

 • I. BốI CảNH LịCH Sử TRUNG HOA Cổ ĐạI 1. Tình hình kinh tế Khoảng thế kỷ XII tr.cn, cuối đời Th-ơng, bộ tộc Chu nổi lên ở th-ợng l-u Hoàng Hà, thuộc tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc ra sức phát triển nông nghiệp và chinh phục các bộ tộc lân cận, mở rộng đất đai để phát triển thế lực đến vùng Tr-ờng Giang. Đến giữa thế kỷ XI tr.cn, Chu Vũ V-ơng đã diệt Trụ lập ra nhà Chu rồi rút về đóng đô ở đất Cảo Kinh, mở ra thời kỳ thịnh trị của nhà Tây Chu. ...

  pdf10p bengoan258 06-12-2011 54 11   Download

 • Bài viết Thúc đẩy phát triển công nghiệp trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế nêu lên những đặc điểm lớn của thời đại trên góc nhìn kinh tế và hệ quả của nó; thực trạng nền công nghiệp hiện nay và kiến nghị giải pháp phát triển công nghiệp Việt Nam trong thời gian tới.

  pdf5p maiyeumaiyeu11 30-09-2016 59 8   Download

 • Bài viết "Đào tạo báo chí truyền thông tại Việt Nam cơ hội và thách thức trong bối cảnh hiện đại hóa ngành công nghiệp truyền thông" trình bày những bất cập trong đào tạo báo chí truyền thông hiện nay, thời cơ và thách thức cho việc đào tạo báo chí truyền thông trong giai đoạn hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc11p khetien888 08-02-2017 85 7   Download

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về thời đại có giá trị vô cùng to lớn và là một cơ sở góp phần làm nên những thắng lợi to lớn của cách mạng Việt Nam. Trong quá trình hoạt động thực tiễn phong phú, Hồ Chí Minh đã nhận thức được điểm mới của thời đại; luôn xem xét vấn đề dân tộc trong bối cảnh biến chuyển của thời đại; đứng ở tầm cao của những nhận thức sâu sắc về thời đại để giải quyết vấn đề dân tộc; đồng thời, coi việc giải quyết vấn đề dân tộc sẽ góp phần vào quá trình chuyển biến của thời đại.

  pdf10p allbymyself_07 02-02-2016 57 4   Download

 • Bài viết "Nghề thông tin trong bối cảnh hiện nay" nêu lên những yêu cầu trước thách thức của nghề thông tin trước sự thay đổi của thời đại mới và trình bày những yêu cầu, kiến thức, kỹ năng của người làm nghề thông tin chuyên nghiệp... Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf5p tathimu66 24-01-2017 153 1   Download

 • Trong thời đại ngày nay do sự tác động mạnh mẽ của cách mạng khoa học – công nghệ, toàn cầu hóa và kinh tế tri thức nên có sự biến đổi nhanh chóng và phức tạp trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Bối cảnh đó cũng mang đến cả thời cơ và thách thức cho sự phát triển của chủ nghĩa Mác – Lênin.

  pdf11p thicrom300610 03-04-2018 29 2   Download

 • Đoạn trích cũng như toàn bài Một thời đại trong thi ca là một mẫu mực đẹp đẽ, một thành tựu xuất sắc của Hoài Thanh trong thể nghị luận văn chương thuộc lĩnh vực phê bình, văn học. Đoạn văn đã nêu bật được tư tưởng thơ mới, thể hiện được cách nhìn nhận thơ mới trong bối cảnh lịch sứ và thực tiễn thơ ca một cách đúng đắn, khoa học. Mời các bạn tham khảo bài văn mẫu "Cảm nhân đoạn trích Một Thời Đại Trong Thi Ca (Hoài Thanh)" dưới đây để hiểu rõ hơn về tác phẩm.

  pdf7p 2468nguyenha 05-06-2018 37 0   Download

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về thời đại có giá trị vô cùng to lớn và là một cơ sở góp phần làm nên những thắng lợi to lớn của cách mạng Việt Nam. Trong quá trình hoạt động thực tiễn phong phú, Hồ Chí Minh đã nhận thức được điểm mới của thời đại; luôn xem xét vấn đề dân tộc trong bối cảnh biến chuyển của thời đại; đứng ở tầm cao của những nhận thức sâu sắc về thời đại để giải quyết vấn đề dân tộc; đồng thời, coi việc giải quyết vấn đề dân tộc sẽ góp phần vào quá trình chuyển biến của thời đại.

  pdf10p thiendiadaodien_3 27-12-2018 14 0   Download

 • Bài viết này nghiên cứu thực trạng Cơ sở Quảng Ninh (CSQN) của Trường Đại học Ngoại thương trong bối cảnh mới từ đó chỉ ra những kết quả đạt được và hạn chế khó khăn. Trên cơ sở phân tích hạn chế và bối cảnh mới, bài viết đề xuất giải pháp để nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức phát huy thế mạnh và khắc phục những hạn chế của Cơ sở Quảng Ninh trong thời gian tới.

  pdf10p hanh_tv32 03-05-2019 12 0   Download

 • Các định nghĩa nêu trên do đều chỉ đứng trên đến một góc độ nào đó nên đã không lột tả được hết khái niệm năng lực cạnh tranh trong thời đại ngày nay. Tập hợp từ các định nghĩa trên, một định nghĩa về năng lực cạnh tranh được nhiều người thừa nhận nhất như sau: "Năng lực (sức, khả na êng) cạnh tranh của doanh nghiệp là thực lực và lợi thế mà doanh nghiệp có thể huy động để duy trì và cải thiện vị trí của nó so với các đối...

  pdf83p tukhuyen123 19-07-2012 359 174   Download

 • Thời đại thông tin với sự trợ giúp đắc lực của Internet tạo ra một thế giới phẳng về kiến thức, bởi lẽ ai cũng có khả năng tiếp cận thông tin dưới nhiều góc cạnh khác nhau. Nhưng tiếp cận dựa trên cách nhìn có đúng đắn không, có đưa ra lời giải gì không cho những vấn đề thực tại hay không... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung Tài liệu Đi tìm niềm tin thời internet để hiểu hơn về vấn đề này.

  pdf52p tsmttc_002 16-05-2015 120 47   Download

 • Bài giảng Phát triển giáo dục Đại học VN trong bối cảnh nước ta gia nhập WTO có kết cấu nội dung trình bày về: quốc tế hoá giáo dục và GATS, hiện trạng cam kết về GATS trong giáo dục, cam kết của VN về GATS trong giáo dục - cơ hội và thách thức, bài toán đối với GDĐH VN khi tham gia GATS, chuyển động của GDĐH VN sau khi gia nhập WTO, một số vấn đề cần chuẩn bị trong thời gian tới.

  ppt64p couple 24-06-2014 106 31   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bối cảnh thời đại
p_strCode=boicanhthoidai

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản