Booleans

Xem 1-20 trên 266 kết quả Booleans
 • Khoa học và Kỹ thuật máy tính - Bộ môn kỹ thuật máy tính 2 Cơ sở toán học cho các hệ thống số là đại số Boolean (Boolean algebra) George Boole giới thiệu vào năm 1854 Tương tự các hệ đại số khác, được xây dựng thông qua việc xác định nghĩa những vấn đề cơ bản sau: Miền (domain), là tập hợp (set) các phần tử (element) mà trên đó định nghĩa nên hệ đại số Các phép toán (operation) thực hiện được trên miền Các định đề (postulate), hay tiên đề (axiom)...

  pdf74p minhthao 24-06-2009 388 152   Download

 • Sử dụng Boolean sử dụng Một điều hành Boolean là một nhà điều hành có kết quả hoặc là đúng hoặc sai. C # có một số nhà khai thác Boolean rất hữu ích, đơn giản nhất trong số đó là các nhà điều hành không, được đại diện bởi các biểu tượng dấu chấm than (!).

  pdf4p golly_tit 11-08-2010 86 5   Download

 • Bài giảng chương 6 "Đại số boolean và mạch logic" trình bày về đại số Boolean, hàm Boolean, các cổng luận lý, mạch Logic, thiết kế của mạch kết hợp,...

  ppt68p bethuy1990 20-11-2015 19 4   Download

 • After completing this chapter you will be able to: Understand the terminology used in 3-D modeling, define the most popular types of 3-D modeling systems, apply Boolean operations to 3-D objects, understand the role planning plays in building a constraint-based model.

  ppt10p nomoney8 04-04-2017 83 3   Download

 • In this paper , we consider finite Boolean rings in which were defined two orders: natural order and antilexicographic order. The main result is concerned to the notion of shadow of a segment. We shall prove some necessary and sufficient conditions for the shadow of a segment to be a segment. 1. Introduction Consider a finite Boolean ring: B(n) = {x = x1 x2...xn : xi ∈ {0, 1}} with natural order ≤N defined by x ≤N y ⇔ xy = x. For each element x ∈ B(n), weight of x is defined to be: w(x) = x1 +...

  pdf4p tuanlocmuido 19-12-2012 25 2   Download

 • Valiant showed that Boolean matrix multiplication (BMM) can be used for CFG parsing. We prove a dual result: CFG parsers running in time O([Gl[w[3-e) on a grammar G and a string w can be used to multiply m x m Boolean matrices in time O(m3-e/3). In the process we also provide a formal definition of parsing motivated by an informal notion due to Lang. Our result establishes one of the first limitations on general CFG parsing: a fast, practical CFG parser would yield a fast, practical BMM algorithm, which is not believed to exist. 1 Introduction The standard method...

  pdf7p bunthai_1 06-05-2013 27 2   Download

 • The report proposes the concept of positive boolean dependency in the database model of block form, proving equivalent theorem of three derived types, necessary and sufficient criteria of the derived type, the member problem... In addition, some properties related to this concept in the case of block r degenerated into relation are also expressed and demonstrated here.

  pdf12p dieutringuyen 07-06-2017 7 1   Download

 • Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Cổng Logic và đại số Boolean. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

  ppt28p hpnguyen9 30-04-2018 4 0   Download

 • Đại số Boolean là đại số dùng để mô tả các hoạt động logic. Các biến Boolean là các biến logic, chỉ mang giá trị 0 hoặc một (đôi khi gọi là True hoặc False) . Hàm Boolean là hàm của các biến Boolean, chỉ mang giá trị 0 hoặc 1  

  ppt14p huyhaibk 26-12-2009 544 136   Download

 • Hằng số Boolean và biến Khác với các đại số khác, các hằng và biến trong đại số Boolean chỉ có hai giá trị: 0 và 1 Trong đại số Boolean không có: phân số, số âm, lũy thừa, căn số, … Đại số Boolean chỉ có 3 toán tử: Cộng logic, hay còn gọi toán tử OR Nhân logic, hay còn gọi toán tử AND Bù logic, hay còn gọi toán tử NOT

  pdf27p matquykyo1810 26-01-2010 435 124   Download

 • Tài liệu Tự học Java trình bày các nội dung chính: cách khai báo biến, hằng và các kiểu dữ liệu trong Java, cấu trúc if ..else, biểu thức boolean và coding style trong Java, cấu trúc Switch Case trong Java, nhập xuất dữ liệu trên giao diện Console, Cấu trúc lặp while, do while, for trong Java, mảng trong JavaBreak và Continue trong Java,...

  doc45p nhaapolo 23-04-2014 82 36   Download

 • Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 3 Giới Thiệu về Đại Số Boolean và các Cổng Mạch Logic nhằm trình bày về cổng Logic cơ bản AND, OR, NOT, cổng Logic NAND và NOR, luận Lý Boolean, mô tả các mối quan hệ giữa inputs và outputs của một mạch Logic.

  pdf52p good_12 30-06-2014 93 34   Download

 • Đại Số Boolean I. Khái niệm chung 1. Mở đầu Kỹ thuật điện tử ngày nay đ-ợc chia làm 2 nhánh lớn kỹ thuật điện tử t-ơng tự và kỹ thuật điện tử số. Kỹ thuật điện tử số ngày càng thể hiện nhiều tính năng -u việt về tốc độ xử lý, kích th-ớc nhỏ gọn, khả năng chống nhiễu cao, tiêu thụ điện năng ít …. Do đó, điện tử số đ-ợc ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực và ngày càng trở thành một phần thiết yếu hơn trong các hệ thống và thiết bị...

  pdf10p vit_momo 25-07-2011 80 17   Download

 • Tối thiểu hoá hàm Boolean I. Ph-ơng pháp tối thiểu hoá 1. Khái niệm tối thiểu hoá Tối thiểu hoá là tìm dạng biểu diễn đại số đơn giản nhất của hàm. Khi đó sẽ giảm đ-ợc tối đa số cổng để thực hiện hàm. Đây là yêu cầu rất cần quan tâm vì nó giúp cho việc thực hiện mạch đ-ợc đơn giản và hiệu quả.

  pdf6p vit_momo 25-07-2011 63 12   Download

 • Invite you to consult the document content "Fundamentals of digital logic and microcomputer design" below to capture the content: Introduction to digital systems, number systems and codes, boolean algebra and digital logic gates, combinational logic design. Hope this is useful references for you.

  pdf841p thangdambme 23-10-2015 35 12   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo bộ bài giảng Tìm kiếm và trình diễn thông tin do TS.Nguyễn Bá Ngọc biên soạn. Nội dung của bài 1 giới thiệu đến người học các kiến thức cơ bản về: Các khái niệm cơ bản, phương pháp Boolean, chỉ mục ngược.

  pdf24p codon_02 21-11-2015 29 11   Download

 • Trong chương 5 ta học qua các điểm căn bản về việc dùng variables. Vì công việc chính của một chương trình là xử lý data chứa trong variables, cho nên nếu VB6 cho ta càng nhiều phương tiện để làm việc với variables thì càng tiện lợi. Trong chương nầy ta sẽ học: Boolean variable, tại sao nó hữu dụng; Variant variable, cách làm việc với nó. Cách biến đổi (convert) từ loại data type nầy qua loại data khác; Arrays của variables và Arrays của controls; Cách tạo một data type theo ý mình....

  doc9p ngovanquang12c3 09-08-2010 71 10   Download

 • KIỂU LÔGIC (BOOLEAN) Kiểu boolean chỉ có hai gía trị là TRUE (đúng) và FALSE (sai), không phân biệt chữ hoa hay chữ thường. Về quan hệ thứ tự thì FALSE

  pdf7p lotus_0 06-01-2012 52 8   Download

 • Chương 3 Các cổng logic & Đại số Boolean thuộc bài giảng kỹ thuật số, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu một số nội dung sau: hằng số Boolean và biến, bảng chân trị, cổng OR, cổng AND, cổng NOT,...

  pdf27p conchimnhai 01-07-2014 31 8   Download

 • Mục tiêu của luận án là đề xuất các khái niệm và tìm hiểu tính chất các loại phụ thuộc logic trong mô hình dữ liệu dạng khối như: phụ thuộc Boolean dương, phụ thuộc Boolean dương tổng quát, ánh xạ đóng và mối quan hệ với phép dịch chuyển lược đồ khối,... Mời bạn đọc tham khảo.

  pdf105p change01 06-05-2016 26 8   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản