C# 1.0

Xem 1-20 trên 1825 kết quả C# 1.0
 • Giới thiệu về MFC, Visual C++ 6.0 Các loại ứng dụng trong Visual C++ 6.0 Xử lý chuột, bàn phím MessageBox NỘI DUNG Giới thiệu về MFC Microsoft Visual C++ 6.0 Các loại ứng dụng trong windows Chương trình MFC đầu tiên Xử lý chuột và bàn phím Message Box NỘI DUNG Giới thiệu về MFC Microsoft Visual C++ 6.

  pdf71p muaythai4 26-10-2011 198 56   Download

 • Sự ổn định của các phức của CO và Au3X (-1/0/1) (X = Sc, Y) được đóng góp bằng cách liên kết  (s * (CO)  LUMO (cụm), liên kết ((MO-d (cụm) p * (CO)) và tương tác tĩnh điện. Khi CO là hấp thụ bởi Au3X 0 (X = Sc, Y) các cụm trung tính, yếu tố tích điện đóng một vai trò nổi bật, trong khi yếu tố quỹ đạo có vai trò quan trọng trong các phức hợp cation. Các nguyên tử Au trong các cụm thích hấp thụ nguyên tử C so với nguyên tử O của phân tử CO.

  pdf5p giesumanh 04-11-2018 1 0   Download

 • PHẦN 2: GIỚI THIỆU VỀ MỘT NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH -NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C. Chương 1: GIỚI THIỆU VỀ NGÔN NGỮ C & MÔI TRƯỜNG TURBO C 3.0. Học xong chương này, sinh viên sẽ nắm được các vấn đề sau: - Tổng quan về ngôn ngữ lập trình C. - Môi trường làm việc và cách sử dụng Turbo C 3.0.

  pdf26p quangvinh3010 11-07-2010 185 94   Download

 • Là 1 trình biên dịch, giúp người lập trình viên viết ra các chương trình ứng dụng trên Windows … Khởi động- Open Click chọn nút nút chọn chọn Microsoft Visual Studio 6.0 chọn Microsoft Visual C++ 6.0.Thanh công cụ WizardBar: Hiển thị các lớp đang sử dụng và các hàm đang sử dụng trong lớp đó.Thanh công cụ Build MiniBar: Biên dịch và chạy chương trình.Thanh công cụ Điều khiển-Control Toolbar: Thiết kế giao diện chương trình....

  pdf62p leonguyen 18-04-2013 178 84   Download

 • Thiết bị kiểm tra Wi-Fi AirCheck Wi-Fi Tester 1.0 Trong các mạng lớn, việc có các công cụ chuẩn đoán hiệu quả là cấp thiết. Khi các mạng WLAN quan trọng bị nhiễu, suy giảm truyền dẫn, thời gian chết…, thì người dùng không thể làm việc và năng suất lao động bị giảm xuống. Việc sửa chữa các vấn đề Wi-Fi có thể mất nhiều thời gian, và thời gian có nghĩa là tiền bạc.

  pdf13p alone 20-07-2010 70 8   Download

 • Tham khảo sách 'the c# programming language', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf56p tailieuvip13 25-07-2012 53 5   Download

 • The book is a practical basic introduction to programming and C# that introduces basic principles of object-oriented programming and also deals with the C# programming language through a collection of simple examples. The goal is to provide the basic knowledge needed to develop complete applications and to move on to more specialized topics in programming. In addition to the basic concepts the book also deals with collection classes, and files with emphasis on object serializing.

  pdf0p shop_123 08-05-2013 32 5   Download

 • Chương 1 phần 2 giới thiệu về ngôn ngữ C and môi trường Turbo C 3.0. Chương này trình bày những nội dung chính như sau: Giới thiệu về ngôn ngữ C and môi trường Turbo C 3.0, môi trường lập trình Turbo C. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt16p youcanletgo_02 07-01-2016 19 1   Download

 • Giúp bạn có cái nhìn tổng quan và có thể xây dựng 1 Web asp đơn giản. Lần đầu tiên được đưa ra thị trường vào tháng 2 năm 2002 cùng với phiên bản 1.0 của .NET framework, là công nghệ nối tiếp của Microsoft's Active Server Pages(ASP). ASP.NET được biên dịch dưới dạng Common Language Runtime (CLR), cho phép những người lập trình viết mã ASP.NET với bất kỳ ngôn ngữ nào được hỗ trợ bởi .NET language.

  pdf238p haihttt 27-02-2010 405 229   Download

 • GIỚI THIỆU VỀ NGÔN NGỮ C & MÔI TRƯỜNG TURBO C 3.0 Học xong chương này, sinh viên sẽ nắm được các vấn đề sau: - Tổng quan về ngôn ngữ lập trình C. - Môi trường làm việc và cách sử dụng Turbo C 3.0. I. TỔNG QUAN VỀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C C là ngôn ngữ lập trình cấp cao, được sử dụng rất phổ biến để lập trình hệ thống cùng với Assembler và phát triển các ứng dụng. Vào những năm cuối thập kỷ 60 đầu thập kỷ 70 của thế kỷ XX, Dennish Ritchie (làm việc tại...

  pdf0p sinneo 15-11-2011 310 131   Download

 • Phần 2. Cài đặt NukeViet 1.0 I. Các bước chuẩn bị cho quá trình cài đặt NukeViet 1.0 trên PC Chuẩn bị cài đặt NukeViet theo các bước sau: 1. Chuẩn bị mã nguồn NukeViet 1.0 1 Tải mã nguồn Nukeviet 1.0: Tải file nukeviet1.0.rar (dung lượng 1.71MB) từ http://mangvn.org/nukeviet/ Hình 2.1: File nukeviet1.0.rar đã tải về 2 Giải nén (unzip) file nukeviet1.0.rar và chép toàn bộ thư mục public_html vào thư mục C:/AppServ/www (xem hình 2.2). Tiếp đó, đổi tên thư mục public_html thành home. Hình 2.

  pdf7p yukogaru1 31-07-2010 215 120   Download

 • C là ngôn ngữ lập trình cấp cao, được sử dụng rất phổ biến để lập trình hệ thống cùng với Assembler và phát triển các ứng dụng. Vào những năm cuối thập kỷ 60 đầu thập kỷ 70 của thế kỷ XX, Dennish Ritchie (làm việc tại phòng thí nghiệm Bell) đã phát triển ngôn ngữ lập trình C dựa trên ngôn ngữ BCPL (do Martin Richards đưa ra vào năm 1967) và ngôn ngữ B (do Ken Thompson phát triển từ ngôn ngữ BCPL vào năm 1970 khi viết hệ điều hành UNIX đầu tiên...

  pdf26p huynhxalo 30-09-2010 175 94   Download

 • Hiện có một số công cụ phát triển ứng dụng trên Symbian như Visual Studio C++ 6 .0, CodeWarrior Development Studio, Borland C++ BuilderX, Nokia Development Suite (NDS) và thành viên mới nhất là Carbide C++ Express 1.0. Trong đó NDS và Carbide do chính Nokia phát triển.

  doc4p gunnrosebutpeace 22-04-2010 241 74   Download

 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA ĐIỆN & ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG BÁO CÁO ĐỒ ÁN Hệ Thống Game Caro (version 1.0) Ngành : Kỷ Thuật Máy Tính – Mạng Máy Tính Giáo Viên Hướng Dẫn : Lưu Huỳnh Châu Pha .[Đồ Án Lập Trình Website 1] [2010] 1 2 Mục Lục BÁO CÁO ĐỒ ÁN Hệ Thống Game Caro (version 1.0) .......................................................................................... 1 Tên Đồ Án : ....................................................................................

  pdf10p muathu_102 28-01-2013 229 73   Download

 • IV. Kinh nghiệm xử lý lỗi khi cài NukeViet 1.0 1. Lỗi khi cài appserv-win32-2.4.5 Nếu sau khi cài bạn gặp lỗi không thể kết nối với MySQL thì có lẽ đã có lỗi do lần cài đặt trước đó bạn để sót file cũ, hãy gỡ AppServ bằng cách : 1 Vào menu Start All Program AppServ Uninstall AppServ v2.4.5 và thực hiện gỡ toàn bộ chương trình, kể cả các chương trình phụ trợ (chọn yes đối với tất cả các yêu cầu). 2 Sau khi máy tính khởi động lại, hãy: Vào thư mục: C:/AppServ...

  pdf8p yukogaru1 31-07-2010 131 70   Download

 • Trong phần mở đầu bản Tuyên ngôn Độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trích dẫn những bản tuyên ngôn nào? Việc trích dẫn đó có ý nghĩa gì? 1. Các bản tuyên ngôn đã được trích dẫn (1,0 điểm) - Tuyên ngôn Độc lập (năm 1776 của nước Mĩ). - Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền (năm 1791 của Cách mạng Pháp). 2.

  pdf3p augi19 06-03-2012 605 70   Download

 • COMPUTER LEARNING CENTERWWW.HUUKHANG.COM Moân hoïc: Java Server Pages Baøi 1 Nhöõng vaán ñeà chính seõ ñöôïc ñeà caäp trong khoaù hoïc: Caøi ñaët JRUN. o Caøi ñaët JDK1.3. o Caøi ñaët JRUN. o Caáu hình öùng duïng JSP Giôùi thieäu JSP. o Script. o Khai baùo chæ muïc. 1. CAØI ÑAËT JRUN 1.1. Caøi ñaët JDK Ñeå caáu hình JRUN 4.0 treân Windows, tröôùc tieân baïn caøi ñaët boä JDK1.3 hay JDK 1.

  pdf118p nuoiheocuoivo 04-05-2010 125 30   Download

 • Part I: The C# LanguageChapter 1, C# 3.0 and .NET 3.5Chapter 2, Getting Started: “Hello World”Chapter 3, C# Language FundamentalsChapter 4, Classes and ObjectsChapter 5, Inheritance and PolymorphismChapter 6, Operator OverloadingChapter 7, StructsChapter 8, InterfacesChapter 9, Arrays, Indexers, and CollectionsChapter 10, Strings and Regular ExpressionsChapter 11, ExceptionsChapter 12, Delegates

  pdf609p trasua_123 02-01-2013 61 22   Download

 • Câu 1: (4 điểm) 1) Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất (nếu có) của hàm số y = sin2x - 3cos2x +3. 2) Xét tính chẵn, lẻ và vẽ đồ thị của hàm số y = sinx -2. 3) Giải các phương trình sau: a) x x x cos2 3cos 2 0 2sin 3 + + = - b) sin2 x + sinx cosx - 4cos2 x +1= 0 c) cos2x + cosx(2tan2 x -1) = 0 Câu 2: (3 điểm) 1) Xác định hệ số của x3 trong khai triển (2x -3)6. 2) Một tổ có 9 học sinh, gồm 5 nam và 4 nữ. a) Có bao nhiêu cách xếp...

  doc4p thanhemail94 11-12-2012 86 18   Download

 • Nội dung của chương 1 Giới thiệu về ngôn ngữ C và môi trường Turbo C 3.0 nằm trong bài giảng Lập trình căn bản nhằm trình bày về tổng quan ngôn ngữ lập trình C, lịch sử và những đặc điểm của C, môi trường lập trình Turbo C.

  ppt13p violet_12 24-05-2014 74 14   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản