C# 2.0m

Xem 1-7 trên 7 kết quả C# 2.0m
 • Tham khảo sách 'the c# programming language', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf56p tailieuvip13 25-07-2012 58 5   Download

 • Click Next Phase. Ở trang General chọn kiểu Plastic cho Phase Loading. - Chọn Work plane ở -2.0m - Click đúp tại các vị trí đặt lực, thay thế các giá trị theo phương Oy = -6000kN. - Click OK. - Click Calculate để thực hiện quá trình tính toán.

  pdf5p zudenuong 25-04-2011 96 36   Download

 • Chọn mặt phẳng làm việc ở y=-2.0m. - Mở hộp thoại Materials từ thanh công cụ, chọn Floors. - Click New và chọn các thông số như vậy rồi click OK.

  pdf5p zudenuong 25-04-2011 97 35   Download

 • Câu 6 Một ô tô đang chạy với vận tốc 15 m/s trên Trắc nghiệm động học chất điểm Câu 1 Một người đi xe đạp bắt đầu khởi hành, sau 10s đạt được tốc độ 2,0m/s, gia tốc của người đó là a) 2m/s2 b) 0,2m/s2 c) 5m/s2 d) 0,04m/s2 một đoạn đường thẳng thì người lái xe giảm ga cho ôtô chạy chậm dần đều. Sau 15s ôtô dừng lại.Vận tốc của ôtô sau 5 s kể từ khi giảm ga : a) -10 m/s b) 10 m/s c) 20 m/s d) -14,5 m/s Câu 2. Khi ôtô chạy với vận tốc...

  pdf6p sting_dautaydo 24-01-2011 324 109   Download

 • Câu 1 Một người đi xe đạp bắt đầu khởi hành, sau 10s đạt được tốc độ 2,0m/s, gia tốc của người đó là a) 2m/s2 b) 0,2m/s2 c) 5m/s2 d) 0,04m/s2 một đoạn đường thẳng thì người lái xe giảm ga cho ôtô chạy chậm dần đều. Sau 15s ôtô dừng lại.Vận tốc của ôtô sau 5 s kể từ khi giảm ga : a) -10 m/s b) 10 m/s c) 20 m/s d) -14,5 m/s Câu 2. Khi ôtô chạy với vận tốc có độ lớn 12m/s trên đoạn đường thẳng thì người lái xe tăng ga cho ôtô...

  pdf6p caocaogiay 21-01-2011 145 23   Download

 • Câu 1 : Hai tàu thuỷ có khối lượng 50.000 tấn ở cách nhau 1km.Lực hấp dẫn giữa chúng là: A. 1,6N B. 0,166 .10-3 C. 0,166N D. 0,166 .10-9N Câu 2 : Một vật có khối lượng 2,0kg lúc đầu đứng yên,chịu tác dụng của một lực 1,0N trong khoảng thời gian 2,0 giây. Quãng đường mà vật đi được trong khoảng thời gian đó là: A. 2,0m B. 0,5m C. 4,0m D. 1,0m. Câu 3 : Ở những đoạn đường vòng, mặt đường được nâng lên một bên. Việc làm này nhằm mục đích: A.

  pdf9p caocaogiay 21-01-2011 68 11   Download

 • If the letter M represents a digit in the decimal number 0.0M , and if the letter N represents a digit in the decimal number 0.0N, then 0.0M 3 0.0N 5 (A) 1 10,000 3M3N 27. In a group of m workers, if b workers earn D dollars per week and the rest earn half that amount each, which of the following represents the total number of dollars paid to the entire group of workers in a week? (A) bD 1 b 2 m 1 (B) bD 1 mD 2 3 (C) bD 1 mD 2 3 (D) D(b 1 m) 2 1 (E) D(b 1 m) 2

  pdf10p anhheomap 13-12-2010 64 8   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản