C++ templates

Xem 1-20 trên 195 kết quả C++ templates
 • Introduction to C++ Templates includes C++ Function Templates, Function Overloading, Function Template, Instantiating a Function, Summary of Three Approaches, Class Template, Instantiating a Class Template.

  pdf23p maiyeumaiyeu23 07-12-2016 13 1   Download

 • The idea of templates in C++ is more than ten years old. C++ templates were already documented in 1990 in the "Annotated C++ Reference Manual" or so-called "ARM" (see [EllisStroustrupARM]) and they had been described before that in more specialized publications. However, well over a decade later we found a dearth of literature that concentrates on the fundamental concepts and advanced techniques of this fascinating, complex, and powerful C++ feature. We wanted to address this issue and decided to write the book about templates (with perhaps a slight lack of humility)....

  pdf567p kimcy92 07-08-2013 49 7   Download

 • Bài giảng Template được biên soạn nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức về lập trình tổng quát; lập trình tổng quát trong C; C++ template; khuôn mẫu hàm; khuôn mẫu lớp; các tham số khuôn mẫu khác. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về những nội dung này.

  ppt39p cocacola_09 26-11-2015 23 2   Download

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng C - Chương 8: Một số vấn đề khác. Nội dung chính trong chương này gồm có: Lập trình tổng quát, lập trình tổng quát trong C++, C++ template, khuôn mẫu hàm, khuôn mẫu lớp. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf64p nomoney3 10-02-2017 11 2   Download

 • This chapter introduces you to probably the most exciting feature added to C# 2.0 and the CLR. Those familiar with C++ templates will find generics somewhat familiar, though many fundamental differences exist. Using generics, you can provide a shell of functionality within which to define more specific types at run time.

  pdf122p tangtuy20 28-07-2016 9 1   Download

 • Thư viện chuẩn C++ gồm 2 phần: – Lớp string – Thư viện khuôn mẫu chuẩn – STL • Ngoại trừ lớp string, tất cả các thành phần còn lại của thư viện đều là các khuôn mẫu • Tác giả đầu tiên của STL là Alexander Stepanov, mục đích của ông là xây dựng một cách thể hiện tư tưởng lập trình tổng quát

  ppt45p loitrian_2008 23-02-2011 183 64   Download

 • Khái niệm, khai báo, cách sử dụng lập trình tổng quát (Generic). Lập trình tổng quát lớp, cấu trúc và các hàm Một số cấu trúc dữ liệu tổng quát được xây dựng sẵn trong C# như Collection, List, Dictionary… Trong C++ đã đề cập tới khái niệm Template (thường gọi là mẫu), Template được dùng để tạo các hàm, các class mà không cần quan tâm đến kiểu dữ liệu của đối số. Template được đưa ra với mục đích tăng tính năng sử dụng lại mã nguồn....

  ppt23p phuonggm 18-06-2012 244 63   Download

 • Nội dung chương 11 gồm: Cấu trúc thư viện chuẩn C++, standard template library, giới thiệu chung, các cấu trúc dữ liệu chuẩn, thuật toán tổng quát, các bộ truy lặp và ₫ối tượng hàm.

  pdf28p hungbkpro_2007 01-12-2010 222 58   Download

 • GUI Là một loại cửa sổ với những tính chất xác định Mỗi lớp cửa sổ được đặc trưng bằng 1 tên (class-name) dạng chuỗi; và một tập các thuộc tính mà HĐH Windows sử dụng làm khuôn mẫu (template) khi tạo lập 1 cửa sổ

  pdf10p kupload1 12-01-2011 87 47   Download

 • WELCOME TO Ivor Horton’s Beginning Visual C++ 2012. With this book, you can become an effective C++ programmer using Microsoft’s latest application-development system, Visual Studio 2012. I aim to teach you the C++ programming language, and then how to apply C++ in the development of your own Windows applications. Along the way, you will also learn about many of the exciting new capabilities introduced by this latest version of Visual C++. Visual C++ 2012 comes as part of any of the editions of the Microsoft development environment Visual Studio 2012.

  pdf0p hotmoingay3 09-01-2013 118 44   Download

 • You have come a long way since the start of this book. In this, the final module, you will examine several important, advanced C++ topics, including exception handling, templates, dynamic allocation, and namespaces. Runtime type ID and the casting operators are also covered. Keep in mind that C++ is a large, sophisticated, professional programming language, and it is not possible to cover every advanced feature, specialized technique, or programming nuance in this beginner’s guide.

  pdf53p chankinh1 13-09-2009 164 38   Download

 • The Best-Selling C++ Resource Now Updated for C++11 The C++ standard library provides a set of common classes and interfaces that greatly extend the core C++ language. The library, however, is not self-explanatory. To make full use of its components–and to benefit from their power–you need a resource that does far more than list the classes and their functions. The C++ Standard Library: A Tutorial and Reference, Second Edition, describes this library as now incorporated into the new ANSI/ISO C++ language standard (C++11).

  pdf1190p hiepkhach_1006 30-10-2012 82 36   Download

 • Microsoft Forefront TMG – Sử dụng Network Template Trong hướng dẫn này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về cách sử dụng Network Template, cách tạo các mạng bổ sung và cách tùy chỉnh các thiết lập mạng Forefront TMG. Bắt đầu Forefront TMG sử dụng một khái niệm “multi networking”. Để định nghĩa topo mạng của bạn, đầu tiên chúng ta cần tạo các mạng trong Forefront TMG.

  pdf12p alone 20-07-2010 130 35   Download

 • hái niệm Mẫu (template):  Là một kỹ thuật cho phép một thành phần chỉ cần được định nghĩa một lần hoặc một số ít lần, nhưng có thể được sử dụng lại nhiều lần cho nhiều đối tượng khác  Là kỹ thuật cho phép tham số hóa kiểu dữ liệu; như cho phép định nghĩa cấu trúc Stack, với T là tham số kiểu, ...

  ppt27p hoackbacninh 15-04-2012 113 35   Download

 • BÀI 5: TEMPLATE (TIẾP) part 1 Lại đau đầu Ta muốn viết một chương trình tìm kiếm phần tử trong một mảng.Ví dụ nếu là mảng các Person là đụng thêm vấn đề cấp phát bộ nhớ nữa Giải quyết Chương trình dưới đây trình bày cách tạo một lớp mảng template, với đủ các chức năng tạo, thêm, truy xuất dữ liệu, toán tử []. Đặc biệt là giải quyết đau đầu tìm kiếm dữ...

  pdf6p yukogaru 26-07-2010 100 25   Download

 • BÀI 5: TEMPLATE (TIẾP) part 2 Trong phần trước ta đã xem các ví dụ dùng cách “tham chiếu mà tham chiếu đến con trỏ” Trong phần này chúng ta sẽ overload toán tử = và viết copy constructor cũng sử dụng lại cách này, mà không phải dùng đến prototype template function

  pdf5p yukogaru 26-07-2010 77 25   Download

 • A design pattern describes a common programming problem and a "template solution". In this book we give a practical approach to using design patterns in the C# language, developed for use with the .NET platform. This book is not a treatment of the theory of design patterns. We show design patterns applied in real world architectural scenarios so that you can see them in action and see the benefits that they bring. We explain why it's worth spending time building design patterns into your applications....

  pdf0p trasua_123 02-01-2013 84 25   Download

 • Templates Templates (mẫu) là một tính năng mới được giới thiệu bởi chuẩn ANSI-C++. Nếu bạn sử dụng một trình biên dịch C++ chưa tương thích với chuẩn này thì bạn không thể sử dụng mẫu. Các mẫu hàm Các mẫu cho phép tạo các hàm có thể chấp nhận bất kì kiểu dữ liệu nào làm tham số và trả về giá trị mà không phải làm quá tải hàm với tất cả các kiểu dữ liệu có thể.

  pdf9p nuoiheocuoivo 09-05-2010 93 24   Download

 • BÀI 6: TEMPLATE (TIẾP THEO) Trình biên dịch và template Trong bài trước chúng ta thấy một điều hơi là lạ, đó là file header array.h có chỉ thị #include file source array.cpp. Tại sao như vậy ? Khi trình biên dịch gặp template, nó kiểm tra cú pháp, nhưng không biên dịch ngay....

  pdf7p yukogaru 26-07-2010 79 21   Download

 • Bài 5 XSL Style Sheets (phần II) Các lệnh về điều kiện Giống như trong ngôn ngữ lập trình thông thường ta có các instructions về điều kiện như IF, SELECT CASE, ELSE .v.v.. để lựa chọn, trong XSL ta có các lệnh về điều kiện như xsl:if, xsl:choose, xsl:when, và xsl:otherwise. Khi expression của Element xsl:if, xsl:when, hay xsl:otherwise có trị số true, thì cái Template nằm bên trong nó sẽ được tạo ra (instantiated).

  pdf15p sieukidvn 16-08-2010 104 21   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản