C và c++

Xem 1-20 trên 29544 kết quả C và c++
 • Bài tập C và C++là tài liệu hay và hữu ích giúp các bạn biết rõ hơn về Các câu lệnh có cấu trúc, Lệnh break và lệnh continue, Kiểu cấu trúc, Mảng và con trỏ, Chuỗi ký tự,... Mời các bạn tham khảo!

  pdf196p minhphuoc1508 21-06-2017 34 16   Download

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C và C++: Bài 5 Bảng và Con trỏ do TS. Đỗ Đăng Khoa biên soạn cung cấp kiến thức về Khái niệm về Bảng (Mảng), mảng một chiều, khai báo bảng (mảng) một chiều, các qui tắc về bảng (mảng), khởi tạo bảng (mảng) một chiều,...

  pdf63p anhtraimam 26-12-2017 16 4   Download

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C và C++: Bài 1 Giới thiệu do TS. Đỗ Đăng Khoa biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Ngôn ngữ lập trình, phân loại ngôn ngữ lập trình, các phương pháp lập trình, ngôn ngữ lập trình C/C++,...

  pdf53p sangbanmai_0906 15-01-2018 15 2   Download

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C và C++: Bài 4 Hàm và Cấu trúc chương trình do TS. Đỗ Đăng Khoa biên soạn trình bày các nội dung sau: Khái niệm về Hàm, ưu điểm của Hàm, đầu vào và đầu ra của Hàm, tham số của hàm, gọi theo tham chiếu,...Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo.

  pdf40p sangbanmai_0906 15-01-2018 8 1   Download

 • Công thức Vật lý 12 do giáo viên Nguyễn Văn Dân biên soạn giúp học sinh ôn tập môn học này có hệ thống về công thức, cũng như lý thuyết cơ bản. Chúc các bạn học tốt môn Vật lý 12.

  pdf55p hiephiep2831993 11-03-2014 237 74   Download

 • Nền tảng kỹ thuật giao tiếp giữa C# - Winform với flash tạm gọi là BJConnect Introduction Trong project này do không thể sử dụng ExternalInterface (yêu cầu cho bản flash 6.0). Nên chúng ta sử dụng một số kỹ thuật khác , low level hơn rất nhiều .Tuy nhiên đã có rất nhiều kỹ thuật mới được đưa vào nhằm đơn giản hóa việc kết nối giữa C# và flash 6 actionscript 2.0 .

  doc6p doanlmit 02-03-2011 124 30   Download

 • Những cơ sở của ngôn ngữ C# Gvhd: Nguyễn Tấn Trần Minh Khang Điều kiện AND Điều kiện OR Điều kiện Assignment && || ?: = *= /= %= += -= &= ^= |= Và trên biểu thức điều kiện Hoặc trên biểu thức điều kiện điều kiện tương tự if 3.6.7 Toán tử tam phân

  pdf19p xingau3 07-08-2011 93 29   Download

 • Chương 4 Lớp và đối tượng Đối tượng là một trị có thể được tạo ra, lưu giữ và sử dụng. Trong C# tất cả các biến đều là đối tượng. Các biến kiểu số, kiểu chuỗi … đều là đối tượng. Mỗi một đối tượng đều có các biến thành viên để lưu giữ dữ liệu và có các phương thức (hàm) để tác động lên biến thành viên. Mỗi đối tượng thuộc về một lớp đối tương nào đó.

  pdf7p yukogaru 28-07-2010 77 25   Download

 • Chương 4 Lớp và đối tượng (Tiếp theo) 4.4 Hủy đối tượng Giống với Java, C# cũng cung cấp bộ thu dọn rác tự động nó sẽ ngầm hủy các biến khi không dùng. Tuy nhiên trong một số trường hợp ta cũng cần hủy tường minh, khi đó chỉ việc cài đặt phương thức Finalize(), phương thức này sẽ được gọi bởi bộ thu dọn rác. Ta không cần phải gọi phương thức này. 4.4.1 Hủy tử của C# Hủy tử của C# cũng giống như hủy tử trong C++.

  pdf6p yukogaru 28-07-2010 69 21   Download

 • Chương 18 Attributes và Reflection Xin được nhắc lại rằng một ứng dụng .NET bao gồm mã chương trình, dữ liệu, metadata. Metadata chính là thông tin về dữ liệu mà ứng dụng sử dụng như kiểu dữ liệu, mã thực thi, assembly,… Attributes là cơ chế để tạo ra metadata.

  pdf9p yukogaru 28-07-2010 90 20   Download

 • Chương 17 Assemblies và Versioning Đơn vị cơ bản trong lập trình .NET là Assembly. Một Assembly là một tập hợp các tập tin mà đối với người sử dụng, họ chỉ thấy đó là một tập tin DLL hay EXE. .

  pdf4p yukogaru 28-07-2010 89 17   Download

 • Chương 12 Delegate và Event ( Tiếp theo) 12.1.2 Delegate tĩnh Điểm bất lợi của ví dụ 12-1 là nó buộc lớp gọi, trong trường hợp này là lớp Test, phải khởi tạo các delegate nó cần để sắp thứ tự các đối tượng trong một cặp. Sẽ tốt hơn nếu như có thể lấy các delegate từ lớp Dog và Student. Chúng ta có thể làm điều này bằng cách tạo cho trong mỗi lớp một delegate tĩnh. Đối với lớp Student ta thêm như sau: public static readonly Pair.WhichIsFirst OrderStudents = new Pair.

  pdf8p yukogaru 28-07-2010 62 11   Download

 • Chương 12 Delegate và Event ( Tiếp theo) Delegate và Event // thành một multicast deleagte Console.WriteLine("myMulticastDelegate = Writer + Logger"); // kết nối hai deleagte // thành một multicast deleagte myMulticastDelegate = Writer + Logger; // gọi delegated, hai phương thức được gọi myMulticastDelegate("First string passed to Collector"); // thông báo thêm deleagte thứ ba // vào một multicast deleagte Console.

  pdf8p yukogaru 28-07-2010 68 8   Download

 • Giáo trình C# và ứng dụng: Phần 1 với kết cấu gồm 2 chương giới thiệu những nội dung về: Tổng quan về .Net Framework, ngôn ngữ lập trình C#. Hy vọng, đây là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn.

  pdf51p anhgau456 19-11-2015 33 8   Download

 • Chương 12 Delegate và Event Delegate có nghĩa là ủy quyền hay ủy thác. Trong lập trình đôi lúc ta gặp tình huống phải thực thi một hành động nào đó, nhưng lại không biết sẽ gọi phương thức nào của đối tượng nào. Chằng hạn, một nút nhấn button khi được nhấn phải thông báo cho đối tượng nào đó biết, nhưng đối tượng này không thể được tiên đoán trong lúc cài đặt lớp button.

  pdf8p yukogaru 28-07-2010 51 7   Download

 • Bài giảng Lập trình NET và C#: Lecture 1 trình bày các nội dung sau: Trước khi MS.NET ra đời, nguồn gốc của .NET, microsoft .NET, kiến trúc .NET Framework, common Language Runtime (CLR), thư viện .NET Framework, phát triển ứng dụng client, biên dịch và MSIL, ngôn ngữ C#.

  pdf29p kyniemchieumua_09 20-12-2017 7 4   Download

 • Bài giảng Lập trình NET và C#: Lecture 3 trình bày các nội dung sau: Kiểu dữ liệu, biến và hằng, biểu thức, khoảng trắng, câu lệnh, toán tử, namespace, biên dịch,...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf32p kyniemchieumua_09 20-12-2017 13 3   Download

 • Bài giảng Lập trình NET và C#: Lecture 4 trình bày các nội dung sau: Định nghĩa lớp, tạo đối tượng, bộ khởi dựng, sử dụng các thành viên static, gọi phương thức static, hủy đối tượng, truyền tham số, nạp chồng phương thức, đóng gói dữ liệu với thành phần thuộc tính, thuộc tính chỉ đọc.

  pdf22p kyniemchieumua_09 20-12-2017 11 3   Download

 • Bài giảng Lập trình NET và C#: Lecture 5 Kế thừa- Đa hình trình bày các nội dung sau: Khái niệm kế thừa, gọi phương thức khởi dựng của cơ sở, gốc của tất cả các lớp,...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf23p kyniemchieumua_09 20-12-2017 6 3   Download

 • Bài giảng Lập trình NET và C#: Lecture 6 trình bày các nội dung sau: Sử dụng từ khóa operator, hỗ trợ ngôn ngữ .NET khác, sử dụng toán tử, toán tử so sánh bằng, toán tử chuyển đổi,...

  pdf16p kyniemchieumua_09 20-12-2017 17 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản