intTypePromotion=1
ADSENSE

Các lớp .net framework

Xem 1-20 trên 190 kết quả Các lớp .net framework
 • Windows Form Microsoft .NET Framework chứa một tập phong phú các lớp dùng để tạo các ứng dụng dựa-trên-Windows truyền thống trong không gian tên System.Windows. Forms.

  pdf6p dauhutuongot 22-07-2010 244 120   Download

 • Lập trình Mạng Microsoft .NET Framework bao gồm một tập các lớp dùng để lập trình mạng thuộc hai không gian tên: System.Net và System.Net.Sockets

  pdf7p dauhutuongot 22-07-2010 216 99   Download

 • Cơ sở dữ liệu Trong Microsoft .NET Framework, việc truy xuất đến các loại data-source (nguồn dữ liệu) được cho phép thông qua một nhóm các lớp có tên là Microsoft ADO.NET.

  pdf8p dauhutuongot 22-07-2010 191 77   Download

 • Các thành viên thông dụng của các lớp data-reader Thành viên Thuộc tính FieldCount IsClosed Lấy số cột trong hàng hiện tại. Trả về true nếu IDataReader bị đóng; false nếu nó hiện đang mở.

  pdf9p dauhutuongot 22-07-2010 92 27   Download

 • Tài liệu tham khảo giáo trình Lập trình mạng trong NET FRAMEWORK - Chương 1 Các kiến thức cơ bản về mạng máy tính dành cho sinh viên khoa công nghệ thông tin

  pdf8p xuongrong_battien 18-10-2011 88 21   Download

 • Có lẽ một trong những lợi ích lớn nhất của viết mã có quản, ít nhất là đối với một nhà phát triển, đó là bạn có thể sử dụng thư viện lớp cơ sở của .NET. Thư viện lớp cơ sở của .NET là một tập hợp lớn các lớp mã có quản được viết bởi Microsoft, những lớp này cho phép bạn thao tác rất nhiều các tác vụ sẵn có trong Windows. Bạn có thể tạo các lớp của mình từ các lớp có sẵn trong thư viện lớp cơ sở của .NET dựa trên cơ...

  pdf5p cachuadam 21-05-2011 73 16   Download

 • TÀI LIỆU LẬP TRÌNH C# THAM KHẢO - TỔNG QUAN .NET NGÔN NGỮ C #

  ppt50p vienduong14 18-06-2011 68 13   Download

 • Các giải pháp lập trình C# khảo sát chiều rộng của thư viện lớp .NET Framework và cung cấp giải pháp cụ thể cho các vấn đề thường gặp. Mỗi giải pháp được trình bày theo dạng “vấn đề/giải pháp” một cách ngắn gọn và kèm theo là các ví dụ mẫu.

  pdf706p kienk6e 30-03-2011 170 72   Download

 • Bạn cần tạo một menu ngữ cảnh hiển thị các item giống với một số item trong menu chính của ứng dụng. Sử dụng phương thức CloneMenu của lớp MenuItem để sao lại một phần của menu chính.

  pdf12p dauhutuongot 22-07-2010 112 60   Download

 • Bạn cần sử dụng tính năng kéo-và-thả để trao đổi thông tin giữa hai điều kiểm (cũng có thể trong các cửa sổ hoặc các ứng dụng khác nhau) Khởi động thao tác kéo-và-thả bằng phương thức DoDragDrop của lớp Control, và đáp ứng cho sự kiện DragEnter và DragDrop.

  pdf7p dauhutuongot 22-07-2010 239 55   Download

 • Thực hiện xác thực với các học EntityBase Một đơn khiếu nại Tôi đã luôn luôn có khoảng ASP.NET Framework là xác nhận điều đó xảy ra tại địa điểm sai. Khi xây dựng các trang ASP.NET, bạn viết phần lớn các mã xác thực của bạn trong lớp giao diện người dùng thay vì lớp logic doanh nghiệp của bạn nơi mà mã xác nhận bạn đúng thuộc về.

  pdf10p yukogaru11 30-11-2010 50 13   Download

 • Lớp RegistryKey có hiện thực giao diện IDisposable; bạn nên gọi phương thức IDisposable.Dispose để giải phóng các tài nguyên của hệ điều hành khi đã hoàn tất với đối tượng RegistryKey.

  pdf14p dauhutuongot 22-07-2010 909 10   Download

 • Event Programming Extensions Một trong những lợi thế lớn của NET Framework. Là cơ sở lập trình sự kiện của nó. Bên khuôn khổ ASP.NET AJAX khách hàng cung cấp cho bạn với dịch vụ tương tự để làm cho phía máy khách JavaScript sự kiện chương trình giống như phía máy chủ. NET lập trình sự kiện càng nhiều càng tốt. Chương này cung cấp cho bạn chuyên sâu trong phạm vi bảo hiểm của ASP.NET AJAX lập trình sự kiện mở rộng và ví dụ sử dụng các phần mở rộng. Sự kiện Lập trình . NET Framework cung cấp...

  pdf30p hoa_thuyvu 13-10-2011 51 10   Download

 • Data Classes Dữ liệu dạng bảng, chẳng hạn như dữ liệu quan hệ, đóng vai trò trung tâm trong các ứng dụng Web hướng dữ liệu. NET Framework đi kèm với ba lớp giàu có tên là DataColumn, DataRow, và DataTable mà bạn có thể sử dụng trong mã NET của bạn. Đại diện và chương trình chống lại các dữ liệu dạng bảng. Bên khuôn khổ ASP.NET AJAX khách hàng đi kèm với cùng một tập hợp của các lớp dữ liệu DataColumn, DataRow, và DataTable - mô phỏng countparts NET của họ. Bạn có thể sử dụng các...

  pdf50p hoa_thuyvu 13-10-2011 34 7   Download

 • Các lớp .NET Framework Có lẽ một trong những lợi ích lớn nhất của viết mã có quản, ít nhất là đối với một nhà phát triển, đó là bạn có thể sử dụng thư viện lớp cơ sở của .NET. Thư viện lớp cơ sở của .NET là một tập hợp lớn các lớp mã có quản được viết bởi Microsoft

  pdf2p sieukidvn 15-08-2010 57 5   Download

 • Bạn có thể xây dựng các biểu thức LINQ để truy vấn SQL động bằng cách tận dụng các lớp System.Linq.Expressions.Expression. Lớp này có tất cả các phương pháp để xây dựng các biểu thức truy vấn năng động. Đây là danh sách (rất một phần) các phương pháp hỗ trợ của lớp này.

  pdf10p yukogaru11 30-11-2010 46 5   Download

 • ằng cách lợi dụng của Sơ đồ và SiteMapNode các lớp học, bạn có thể làm việc trực tiếp với trang web bản đồ trong một trang. Ví dụ, hãy tưởng tượng rằng bạn muốn hiển thị giá trị của thuộc tính tiêu đề SiteMapNode trên thanh tiêu đề của cả hai trình duyệt và trong cơ thể của trang.

  pdf10p yukogaru11 30-11-2010 46 5   Download

 • Một bất lợi của các Serializer XML là nó tạo ra một đại diện phồng lên của một tài sản hơn so với Serializer nhị phân. Ví dụ, các kết quả của tuần tự các lớp Giỏ hàng với Serializer XML được chứa trong Ví dụ 28,31:

  pdf10p yukogaru11 30-11-2010 67 5   Download

 • Lớp ImageItem chỉ là một lớp và không có nguồn gốc từ lớp Control cơ sở. Bởi vì các lớp ImageItem không gì khác hơn là đại diện cho một vài tài sản, không có lý do để làm cho nó điều khiển toàn diện. Các trang trong Ví dụ 36,29 minh hoạ cách bạn có thể sử dụng ImageRotator

  pdf10p yukogaru11 30-11-2010 48 5   Download

 • Bạn chỉ định các tùy chọn postback tiên tiến bằng cách tận dụng các lớp PostBackOptions. Lớp này có các thuộc tính sau:. ActionUrl-Cho phép bạn chỉ định các trang mà dữ liệu mẫu được đăng. . Đối số-Cho phép bạn chỉ định một đối số postback. . AutoPostBack-Cho phép bạn thêm JavaScript cần thiết để thực hiện một sự kiện AutoPostBack.

  pdf10p yukogaru11 30-11-2010 53 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Các lớp .net framework
p_strCode=caclopnetframework

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản